O fakultě

Fakulta sociálních studií je mladou, avšak dynamicky se rozvíjející fakultou Masarykovy univerzity.

Oficiálně vznikla 1. ledna 1998, ale většina studijních programů, které nabízí, má díky předcházející existenci v rámci Filozofické fakulty MU dlouhodobou tradici. Jednotlivé katedry FSS patří jak svou vědeckou produkcí, tak úrovní svých absolventů k nejpřednějším českým akademickým pracovištím.

FSS poskytuje vzdělání univerzitního typu ve třech typech studijních programů: v bakalářských, v magisterských navazujících a v doktorských.

Fakulta sociálních studií je mladá svým duchem. Nabízí přátelské prostředí, moderní výukové metody, nově rekonstruovanou a skvěle vybavenou budovu, špičkové odborníky všech přednášených oborů a kontakty na evropské a americké univerzity. Z hlediska množiny sociálněvědně orientovaných fakult v České republice je právě o studium na FSS opakovaně nejvyšší zájem.Součástí studia jsou jak tradiční přednášky a semináře, tak také moderní formy vzdělávání: studenti se zapojují do výzkumných projektů školy, k výuce se používají e-learningové metody, studenti absolvují praktické stáže dle oboru studia (v institucích státní správy a sociální intervence, redakcích novin, časopisů či v rozhlasových a televizních redakcích atp.) apod.

Fakulta má rozvinutý systém stipendií pro nejlepší studenty, resp. pro studenty nadané. Vzdělání, které FSS poskytuje, představuje vysoký evropský standard. Fakulta má dlouholetou spolupráci s univerzitami v Anglii, Itálii, Nizozemí, Norsku, Polsku, SRN a USA.