Fakulta připravuje novou akreditaci. Některé katedry zvýší počet povinných kurzů, jiné nabídnou budoucím studentům více volnosti.