Akademický senát vyhlásil volbu děkana FSS

Akademický senát Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (AS FSS) vyhlásil na 3. dubna 2023 volbu děkana Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity pro funkční období 1. září 2023 až 31. srpna 2027. Pro tuto volbu stanovil sedm níže uvedených pravidel.

6. 3. 2023

Akademický senát Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (AS FSS) vyhlásil na 3. dubna 2023 volbu děkana Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity pro funkční období 1. září 2023 až 31. srpna 2027. Pro tuto volbu stanovil sedm níže uvedených pravidel.

  1. Oznámení kandidatury na funkci děkana FSS podává sám kandidát písemně (předsedovi AS FSS Pavlu Horákovi na adresu Joštova 10, 602 00 Brno; obálka musí být uzavřena a opatřena nápisem „Volba kandidáta na funkci děkana FSS – 2023“), nebo elektronicky, což je preferovaná varianta. Elektronicky se oznámení kandidatury posílají na adresu horak@apps.fss.muni.cz. Oznámení kandidatury na funkci děkana musí být doručeno nejpozději v úterý dne 28. března do 14 hodin. Tento termín platí i pro elektronické podávání kandidatur.
  2. Oznámení kandidatury na funkci děkana FSS musí obsahovat: Jméno a příjmení navrženého. Prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, potvrzené jeho vlastnoručním podpisem. Datum podání návrhu. Seznam a podpisy předkladatelů kandidatury a to nejméně 15 členů akademické obce FSS, nebo 2 členů AS FSS.
  3. Kandidát smí připojit svůj volební program, který bude zpřístupněn v Dokumentovém serveru IS MU.
  4. Informace o kandidátech, kteří byli navrženi v souladu s podmínkami stanovenými pro tuto volbu, budou nejpozději 29. března 2023 předloženy akademické obci Fakulty sociálních studií, a to uveřejněním na adrese.
  5. Ve čtvrtek 30. března 2023 v 16 hodin se uskuteční v prostoru Atria veřejná diskuse kandidátů s akademickou obcí FSS.
  6. Na pondělí 3. dubna v 10 hodin svolává předseda AS FSS veřejné zasedání Akademického senátu FSS a zároveň shromáždění akademické obce FSS v Aule Fakulty sociálních studií MU, Joštova 10, 602 00 Brno. Na tomto zasedání proběhne představení navržených kandidátů, prezentace jejich programů a následně volba kandidáta na funkci děkana.
  7. Zvolený kandidát bude v souladu s ustanoveními Jednacího řádu AS FSS MU navržen rektorovi Masarykovy univerzity ke jmenování děkanem Fakulty sociálních studií.

Akademický senát Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity takto činí v rámci své působnosti podle § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. 15 Statutu Masarykovy univerzity a v souvislosti s tím, že podle ustanovení § 28 odst. 4 zákona o vysokých školách funkční období dosavadního děkana Fakulty sociálních studií (FSS) skončí dne 31. srpna 2023.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.