Ceny Inocence Arnošta Bláhy získalo 11 studujících

Fakulta sociálních studií udělila Ceny Inocence Arnošta Bláhy za nejlepší bakalářské práce 11 studentům a studentkám. 

7. 4. 2021

Bez popisku

Držiteli ocenění Inocence Arnošta Bláhy se stalo jedenáct studentů a studentek. Stipendium I. A. Bláhy se uděluje každoročně za mimořádné bakalářské práce, které nominují vedoucí kateder za jednotlivé studijní programy.

V roce 2021 byli oceněni tito studenti a studentky za své bakalářské práce, které jsou dostupné na odkazu každého interaktivního boxu.

Všem oceněným studentům a studentkám gratulujeme!

Bc. Eva Čivrná

Depressionista: role nemocného perspektivou genderu

vedoucí práce: doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
program: Sociologie

Cílem bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem je role nemocného genderovaná a jakým způsobem je možné s ní nakládat v tématu duševních onemocnění. Kvalitativní obsahová analýza blogu JoEllen Notte ukázala, jak je koncept role nemocného vystavěn na normě maskulinity a zkušenost ženy s duševním onemocněním zachycuje pouze omezeně nebo je s ní v přímém rozporu.

Bc. Simona Galbavá

Vliv ostrakismu na sociálních sítích na reflexivní a reflektivní reakce uživatelů

vedoucí práce: doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.
program: Psychologie

Její bakalářská práce se zabývá vlivem ostrakismu na sociálních sítích na reflexivní a reflektivní reakce uživatelů. Výzkumná část práce byla postavena mimo jiné na nové metodě, která měla charakter kooperativní finanční hry. Výsledky potvrdily, že zážitek ostrakismu vede v reflexivní fázi ke zhoršení nálady a ohrožení čtyř základních potřeb: sounáležitosti, sebehodnocení, kontroly a smysluplné existence.

Bc. Natálie Lošková

Studentská mobilita jako rituál přechodu

vedoucí práce: doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.
program: Sociální antropologie

Mezinárodní studentská mobilita je pro mnoho jedinců obdobím transformace, dospívání a vytváření identity. Autorka se v práci zabývala významem studentské mobility pro účastníky programu Erasmus, a to skrze antropologický koncept rituálů přechodu.

Bc. Dalibor Máslo

Význam dobrovolnictví a strategie náboru a udržení dobrovolníků u vybraných organizací poskytujících sociální služby

vedoucí práce: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
program: Veřejná politika a lidské zdroje

Tato bakalářská práce se zabývá tematikou dobrovolnictví a personálními strategiemi náboru a udržení dobrovolníků ve vybraných organizacích sociálních služeb. Práce mapuje dosavadní praxi s využíváním dobrovolníků ve čtveřici vybraných sociální služeb zaměřených na různé skupiny klientů (seniory, mentálně handicapované, drogově závislé a Romy) v jednom z velkých měst ČR.

Bc. Karel Němeček

Internet memes as reservoirs of meaning: Interpreting the Doomer

vedoucí práce: Dr. Werner Binder
program: Sociologie

Práce se zabývá Internetovými memy a zejména jedním konkrétním – Doomerem. Klade si dvojí cíl. Zaprvé, zodpovědět otázku, co nám mem může sdělit o těch, kteří jej sdílejí. K memu autor přistupuje z pozice kulturní sociologie a interpretuje ho za použití metody ikonologie. Dochází k závěru, že to, co mem vyjadřuje, pramení ze zakoušené sociální anomie a odcizení. Zadruhé se pokouší dosáhnout teoretického porozumění memům a následně jej ilustrovat na rozličných příkladech Doomera.

Bc. Nikoleta Nemečkayová

The Role of the Uyghur Minority in Sino-Turkish Relations

vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Vladimír Bízik
program: Mezinárodní vztahy

Bakalářská práce se zaměřuje na etnickou skupinu Ujgurů v Číně, na roli, kterou sehrávají v bilaterálních vztazích mezi Čínskou lidovou republikou a Tureckou republikou a na faktory, které tuto roli podmiňují. Pracuje s konceptem „příbuzenského státu“ a zkoumá, jak jsou Ujguři Tureckem a Čínou vnímáni a jak podobnost nebo rozdílnost tureckého a čínského nazírání Ujgurů následně ovlivňuje roli, kterou v čínsko-tureckých vztazích sehrávají.

Bc. Eduard Převlocký

Pirate Parties of Europe: Built to Last or Destined to Crumble?

vedoucí práce: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
program: Evropská studia

Bakalářská práce je literature review, která se zabývá jevem označovaným jako pirátské strany. Jejím hlavním úkolem je představit strukturovaný přehled, který je založen na shromážděných názorech odborníků a vědců. Práce se zabývá tématy založení první pirátské strany, pirátskou politikou a volebními výsledky pirátských stran.

Bc. Natálie Sabolčiková

Profesionální hranice pomáhajících pracovníků výchovných ústavů

vedoucí práce: PhDr. Monika Punová, Ph.D.
program: Sociální práce

Bakalářská práce je věnována tématu udržování profesionálních hranic ve vztahu ke klientům a jejím cílem je zjištění, jaký postoj k této tématice zaujímají pomáhající pracovníci výchovných ústavů.

Bc. Václav Šmatera

Analýza postojů politických stran a hnutí při přijímání novely insolvenčního zákona

vedoucí práce: Mgr. Aneta Pinková, Ph.D.
program: Politologie

Bakalářská práce se zabývá analýzou přijímání novely insolvenčního zákona. Hlavní otázkou, na niž odpovídá, je: jaký byl postoj jednotlivých politických stran a hnutí k této problematice a jaké politické proudy jsme při jejím přijímání mohli pozorovat?

Bc. Hana Tománková

Mediální reprezentace Grety Thunberg v internetovém periodiku Reflex.cz

vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.
program: Mediální studia a žurnalistika

Tématem bakalářské práce je mediální reprezentace švédské aktivistky Grety Thunberg, která se ve světě proslavila svou školní stávkou za klima a velmi rychle se stala hlavní tváří klimatického hnutí. Cílem práce je zjistit, jak byla konstruována mediální reprezentace Grety Thunberg v českém internetovém periodiku Reflex.cz.

Bc. Julie Vinklová

Fenomén guru a využívání nových médií

vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D.
program: Bezpečnostní a strategická studia

Tato bakalářská práce se věnuje fenoménu guru v nových médiích. Práce se zabývá využitím sociálních médií vůdci nových náboženských hnutí, kteří působí primárně v online prostředí. Cílem je na příkladu tří digitálních guru představit, jak online guru využívají sociální média, jaký jejich sociální média mají dosah, a jakou tématiku ve svých materiálech prezentují.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.