Dopis děkana studentům a studentkám FSS MU

Dopis děkana Fakulty sociálních studiích prof. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D. ​studentům a studentkách o zrušení kontaktní výuky a s tím souvisejících změnách ve výuce.

13. 3. 2020 Stanislav Balík

Milé kolegyně, milí kolegové,

jelikož se množí dotazy stran termínů plnění různých průběžných úkolů odevzdávání seminárních či diplomových prací apod., obracím se na vás tímto dopisem.

Pokud tak jednotliví vyučující už neučinili, v nejbližší době se vám ozvou ohledně úprav v sylabech. Bez ohledu na dílčí podrobnosti vás ujišťuji, že budete schopni své předměty úspěšně absolvovat, a to případně i v jiném režimu, než stanovoval sylabus před přerušením výuky. Každopádně platí, že po dobu přerušení výuky a uzavření knihovny neplatí žádné termíny pro plnění dílčích úkolů. Plnit je můžete, tam, kde to je možné, tak to vřele doporučujeme, nicméně nebudete penalizováni, pokud např. kvůli uzavření knihovny nebudete schopni psát svou seminární práci. Všechny termíny budou posunuty na dobu po obnovení výuky a otevření knihovny. Ta není otevřena pro studenty a veřejnost – a po dobu trvání mimořádných opatření rektora nebude.

Zvláštní situace se samozřejmě týká těch z vás, kdo dokončujete své bakalářské, magisterské či disertační práce. Dobře si uvědomuji, že na řadě oborů jsou stanoveny termíny na odevzdávání předběžných verzí pro diplomové semináře na dobu, kdy je přerušena výuka. Příští týden budeme na schůzi vedení fakulty jednat o tom, jak a do kdy prodloužit tyto termíny. Současně jasně deklaruji, že pokud by se stalo a mimořádná opatření trvala např. i v květnu, fakulta zajistí, abyste mohli závěrečné kvalifikační práce dokončit, odevzdat a posléze složit státní závěrečné zkoušky i v mimořádných termínech v létě či na podzim.

Prosím vás o trpělivost. Situace se vyvíjí, dnes je řada věcí jinak než předevčírem. Na měnící se stav budeme reagovat, osobně jsem nachystán na nejrůznější krizové varianty. To vše s jasnou hlavní myšlenkou – aby nikdo z vás nebyl bez vlastní viny současnou situací nijak neadekvátně poškozen. Všem vám mohu slíbit maximální vstřícnost vedení fakulty.

Obracíte se také na fakultu s nabídkou svých služeb, že chcete pomoci. Koordinovanou nabídku pomoci již chystá univerzita, jak víte z dopisu od pana rektora. Ve své pomoci jsme limitováni tím, že je budova fakulty z rozumných důvodů uzavřena pro veřejnost, tedy případně i pro děti. Nicméně mám pro vás jiný návrh. Vím, jak účinná může být pomoc v okruhu vašich známých. Jestli chcete a můžete, zamyslete se, jestli ve vašem okolí není už nyní někdo, kdo naléhavě potřebuje pomoci např. s hlídáním dětí, nákupem pro staré či nemocné, či jinak potřebný - a nabídněte se jim. Dokážeme tak, že jsme dobrými žáky Masarykovými, že jsme hodni jeho humanitních ideálů.

Nyní je čas

Nyní je čas být trpěliví a laskaví k sobě navzájem. Jsme rozumní, flexibilní a pečující lidé a s trpělivostí a porozuměním vše společně zvládneme.

 

Srdečně

Stanislav Balík

děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.