Evropa: zdroj hodnot nebo zisku?

Monika Brusenbauch Meislová a Vít Hloušek z Mezinárodního politologického ústavu a Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií publikovali článek s názvem „A tale of two memberships: analysing post-2004 official governmental discourse on the EU in Czechia and Slovakia“ v časopisu Journal of Contemporary European Studies. Zkoumají v něm podobu a proměnu oficiálních vládních diskursů Česka a Slovenska, které legitimizují občanům a institucím členství v Evropské unii. Nacházejí pozoruhodnou kontinuitu v obou případech, ale poměrně dramatické rozdíly v tom, proč vidí česká a slovenská oficiální komunikace členství v EU jako výhodné a důležité.

3. 7. 2024

Bez popisku

V českém a slovenském politickém diskursu není ani po dvaceti letech a zjevných výhodách členství v Evropské unii vnímáno jako automaticky legitimní. Monika a Vít se rozhodli zaměřit se na rovinu, která často stojí stranou analýzy, na rovinu oficiálních diskursů, jejichž prostřednictvím legitimizují členství v EU vlády. Na základě strategických dokumentů zahraniční a evropské politiky Česka a Slovenska, které platily v letech 2004-2023. Na základě výzkumu diskursivních praktik srovnávali způsob, jakým české a slovenské vlády legitimizují význam členství pro oba státy.

Pozoruhodným zjištěním byla stabilita jazyka a legitimizačních strategií, která byla patrná jak v Česku, tak na Slovensku. Navzdory místy poměrně bouřlivému vnitropolitickému vývoji je způsob, jakým obě vlády uvažují o EU, stabilní. To platí dokonce ještě pro programové prohlášení vlády Roberta Fica z roku 2023.

Jinak se ale slovenský a český narativ dosti liší, a to bez ohledu na společné československé kořeny polistopadové diplomacie zahraniční politiky. Pro Česko je EU zejména výhodná, a to primárně ekonomicky. Český legitimizační diskurs je pragmatický a zdůrazňuje ekonomický rozměr integrace jako klíčový faktor, proč by se na ní Česko mělo podílet. Je však také k EU kritičtější než oficiální slovenský diskurs. Ten vidí v členství EU zejména zdroj geopolitického, a ještě více hodnotového zakotvení Slovenska. Zatímco apriorně skeptičtí Češi neustále hovoří o potřebě reforem integrace, Slováci vnímají EU i po dvou dekádách členství jako model, ze kterého je možné učit se lépe hrát role, jež moderní politika a společnosti vyžadují.

Celý text je dostupný jako otevřený zdroj zde:

Celý text


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.