Fakulta má dva nové docenty

Nově habilitovaní doc. Jan Činčera a doc. Hana Macháčková převzali 11. září jmenovací dekrety v rajské zahradě Augistiniánského opatství.

16. 9. 2020

V rajské zahradě Augistiniánského opatství si 11. září 2020 převzali jmenovací dekrety dva nově habilitovaní docenti z Fakulty sociálních studií - doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. Dekrety obdrželi z rukou prorektorky pro výzkum a doktorské studium MU Šárky Pospíšilové.

Níže se podívejte na profily nového docenta Jana Činčery a docentky Hany Macháčkové.

Za Fakultu sociálních studií oběma habilitovaným srdečně gratulujeme!

Docent Činčera se habilitoval v oboru Pedagogika. Dlouhodobě se věnuje především oblasti environmentální výchovy, vzdělávání pro udržitelný rozvoj, globálnímu rozvojovému vzdělávání a pedagogice volného času. Ve své habilitační práci se zabývá analýzou sociálních procesů probíhajících v odborné komunitě pracovníků center environmentálního vzdělávání. Konstituuje tak základy environmentální a ekologické výchovy v České republice. Kolegové z oboru oceňují zejména metodologickou korektnost provedeného výzkumu a odbornou erudici autora. Činčera působí jako zástupce vedoucího katedry na Katedře enviromentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Docentka Macháčková se habilitovala v oboru Sociální psychologie. Věnuje se výzkumu agresivity a jejích projevů v kyberprostoru či online prostředí. Ve své habilitační práci se zabývá psychologickými a sociálními specifiky online interakcí a představuje jedinečný přehled o tématu kyberagrese, jako specifické zkušenosti spjaté s užíváním internetu a moderních technologií. Její práce představuje významný příspěvek nejen pro relevantní oblast sociální psychologie, ale svým tematickými přesahy také pro další disciplíny – zejména psychologii, výzkum dětí a mládeže či mediální studia. Práce má silný mezinárodní ohlas a ovlivňuje další výzkumné směry fenoménu kyberagrese. Macháčková působí na třech pracovištích Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, a to na Katedře psychologie, na Katedře mediálních studií a žurnalistiky a v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny. V roce 2017 obdržela Cenu rektora Masarykovy univerzity za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.