Fakulta sociálních studií usiluje o genderovou rovnost a inkluzi

Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, stejně jako na celé univerzitě, probíhá intenzivní snaha o dosažení genderové rovnosti a podpory inkluze. V rámci této iniciativy se fakulta zapojila do univerzitního genderového auditu, který se snaží identifikovat a řešit klíčové otázky rovnosti pohlaví na pracovištích. Audit na FSS vychází z dat personálního, zahraničního, studijního a projektového oddělení.

24. 6. 2024

Bez popisku

Kromě těchto dat jsme využili výsledky dotazníkového šetření HR Award, které proběhlo mezi zaměstnanci v roce 2023. Součástí auditu byly také tři fokusní skupiny zaměřené na slaďování práce a rodičovství. Diskuse v těchto skupinách odhalily několik klíčových témat, která jsou velmi pozitivně hodnocena. Mezi ně patří flexibilní pracovní doba, zkrácené úvazky a možnost práce na dálku (pro neakademické pracovníky a pracovnice jsou to dva dny v měsíci).

Zaměstnanci také často zmiňovali zastupitelnost na pracovištích, vysokou míru přepracovanosti a potřebu restartu či tvůrčího volna. Pozitivně byla vnímána vstřícnost a individuální domluva s nadřízenými při řešení nenadálých rodinných situací.

Překvapivým tématem, které se v diskusích objevilo, byla začínající péče o blízké osoby – rodiče. Toto téma je velmi aktuální pro mnoho z nás, pro zaměstnavatele i pro celou společnost. Otázkou zůstává, jak se na péči o své rodiče můžeme dostatečně připravit a jaké zdroje k tomu budeme potřebovat.

Sesbíraných návrhů pro fakultu máme dostatek, prosím, dejte nám čas na jejich vyhodnocení. O dalším postupu a výběru opatření vás budeme informovat na podzim.

Masarykova univerzita se nyní intenzivně zaměřuje na genderovou rovnost a inkluzi na univerzitní úrovni. Univerzita má vypracovaný Plán genderové rovnosti pro období 2022–2024, který bude aktualizován a doplněn pro roky 2025–2028. Ve spolupráci s fakultami a ústavy univerzity probíhá genderový audit, který má za cíl identifikovat a řešit klíčové otázky rovnosti pohlaví na pracovištích.

Ráda bych poděkovala všem, kteří se dobrovolně podělili o své osobní zkušenosti se slaďováním práce a rodiny. Vaše otevřenost, individuální přístup, podněty a ochota sdílet byly pro mě velmi přínosné. Díky patří také všem zapojeným oddělením, kolegyním a kolegům.

Gabriela Vybíralová


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.