IGA MU vyhlásila další kolo grantové soutěže. Proč se přihlásit?

Interní grantová agentura (IGA) MU vyhlásila další kolo soutěže pro studenty PhD. programů. Jde o individuální jednoletý studentský grant v oblasti výzkumu a vývoje a je pro doktorské studenty příležitostí k získání zkušeností a kontaktů a zahájení vlastní vědecké kariéry.

10. 9. 2021

Loňským řešitelům umožnila IGA věnovat se tématu, které vyvstalo jako důležité a aktuální během dizertačního výzkumu. „IGA je pro doktorandy skvělou příležitostí. Všem bych doporučil, aby se o ni ucházeli,“ řekl Marek Bičan, který studuje Mezinárodní vztahy a evropskou politiku. Díky IGA mohl zkoumat, jak a případně pokud v Německu založit orgán národní bezpečnosti, jako to udělaly USA a Velká Británie.
Některé výzkumné výjezdy a konference musel Marek Bičan zrušit či přesunout do online prostředí, ale i tak mu IGA umožnila věnovat velké množství času tématu, které v průběhu psaní dizertace objevil. „Kromě financí na nákup literatury mi IGA MU zprostředkovala i zkušenost s realizací vlastního výzkumného projektu. Realizace mi rovněž výrazně posílila akademické sebevědomí,“ řekl. Také Michal Mužík, který se věnuje sociální psychologii, grantu loni využil. „IGA mi přinesla možnost rozšířit výzkum do oblasti, která není příliš probádaná. Věnuji se tématu pravicového autoritářství a jeho vztahu k důvěře v média, toleranci vůči uprchlíkům a politické participaci,“ představil svůj projekt.
Díky IGA vyjel na mezinárodní konferenci, kde prezentoval výsledky výzkumu. Zúčastnil se také řady vzdělávacích akcí, online i formou zahraničního výjezdu. „Kromě vzdělání jsem měl možnost seznámit se s výzkumníky z celého světa a získat kontakty na kolegy se společnými výzkumnými zájmy. Za užitečnou považuji také zkušenost s psaním návrhu a managementem vlastního výzkumného projektu,“ řekl.
Oba projekty byly realizovány přes Interní grantovou agenturu Masarykovy univerzity (IGA MU) a jsou financovány z finančních prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci realizovaného projektu IGA MU, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016943. Letos výzvu IGA vyhlásila 1. září. Lhůta pro podání žádosti je 13. října 2021.

Více informací a kontakty najdete na https://projekty.fss.muni.cz/vyzvy/vyhlaseni-iga-2-kolo


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.