Informace pro prváky - první týdny na FSS

Přehled nejdůležitějších termínů, kontaktů a odkazů, zorientování se v IS, jak si vyřídit ISIC nebo potvrzení o studiu, zápisy předmětů ad. pro ulehčení startu do prvního semestru pro bakalářské studenty a studentky.

25. 9. 2020

Bohuslav Binka, proděkan pro vnější a vnitřní komunikaci

„Milé studentky, milí studenti,
vítám vás a gratuluji vám ke vstupu na akademickou půdu naší fakulty. Studium vysoké školy je v mnoha ohledech zásadním milníkem v našich životech, rád bych proto tímto dopisem shrnul to nejpodstatnější, co vám může ulehčit odstartování této etapy.
Vytvořili jsme pro vás na webu naší fakulty přehled toho nejdůležitějšího - termíny, důležité kontakty a odkazy, jak se zorientovat v IS. Vše jsem pro vás shrnul také v uvítacím videu.“

Bohuslav Binka, proděkan pro vnější a vnitřní komunikaci

První týdny na FSS MU - informační video

V následujících dnech vás čeká několik zásadních kroků.

Na co se zaměřit v Informačním systému

Doporučujeme dobře se seznámit s prostředím ISu, jelikož bude pro následující období studia vaším hlavním zdrojem informací o předmětech, výuce atd. Najdete v něm například kontrolní a registrační šablony, kde se nachází přehled všech vyučovaných kurzů v jednotlivých oborech. Při registraci a zápisu předmětů se také dostanete k sylabům předmětů (tedy základním informacím o náplni předmětu, jeho ukončení, požadavcích a povinné a doporučené literatuře).  Pro seznámení s Informačním systémem můžete využít instruktážní videa.

Zápisy předmětů

Pokud ještě nemáte zapsány předměty do podzimního semestru 2020, učiňte tak nejpozději do 18. října (včetně). Čím dříve se zapíšete, tím větší máte šanci se do předmětu dostat, protože u mnoha z nich je kapacita studujících omezena.

Od 5. do 18. října 2020 probíhá období změn v zápise předmětů, takže si můžete zapsané předměty odepsat a zároveň si ještě zapsat nové. Pokud jste se nevešli do kapacity předmětu, ale stojíte o něj, zatím se neodhlašujte. Je možné, že se někteří vaši kolegové a kolegyně během tohoto období odhlásí nebo se navýší kapacita předmětu, a zápis bude proveden automaticky.

Jak postupovat při zápisech předmětů se můžete dočíst zde. Můžete také zhlédnout instruktážní videa pro zápis předmětů v IS.

Tip pro úspěšné absolvování semestru pro bakalářské studující

Za každý úspěšně ukončený předmět můžete získat určitý počet kreditů. Celkem za celé bakalářské studium (při řádném ukončení tedy za 6 semestrů) musíte získat celkem 180 kreditů. Ačkoliv pro postup do dalšího semestru stačí úspěšně získaných 20 kreditů, doporučujeme zapsat si kreditů minimálně 30, a mít tak dostatečnou rezervu pro případ neúspěšně absolvovaného předmětu.

Tip pro úspěšné absolvování semestru pro magisterské studující

Za každý úspěšně ukončený předmět můžete získat určitý počet kreditů. Souhrnně za celé magisterské studium (při řádném ukončení tedy za 4 semestry) musíte získat celkem 120  kreditů. Ačkoliv pro postup do dalšího semestru stačí úspěšně získaných 20 kreditů, doporučujeme zapsat si kreditů minimálně 30, a mít tak dostatečnou rezervu pro případ neúspěšně absolvovaného předmětu.  

Potřebujete potvrzení o studiu?

Potvrzení o studiu si můžete vygenerovat sami elektronicky prostřednictvím IS v sekci Student - Během studia. 

Vyřízení ISIC karty

Než požádáte o vydání karty, musíme mít v systému vaši fotografii. Tu lze pořídit na pracovištích MUNI. Pro více informací navštivte web IT MUNI. ISIC kartu pořídíte prostřednictvím Obchodního centra MU. Přihlásíte se stejně jako do informačního systému, objednáte si příslušnou kartu jako v běžném e-shopu a zaplatíte bankovním převodem nebo platební kartou. Pozor   i když už máte ISIC z jiné vysoké školy, je potřeba vyřídit si nový. Nefungoval by vám totiž jako čipová karta pro prostředí Masarykovy univerzity. K vyzvednutí ISIC karty budete vyzváni e-mailem (na váš fakultní e-mail) ze studijního oddělení.

Důležité termíny

Všechny zásadní termíny pro tento i následující semestr najdete na webu FSS MU v harmonogramu akademického roku.

Pro aktuální semestr je důležité vědět:

  • výuka začíná 5. října a potrvá do 17. ledna 2021
  • změny v zápise je možné provádět do 18. října 2020
  • před Vánoci končí výuka v pátek 18. prosince
  • opět se začíná učit v pondělí 4. ledna 2021
  • zkouškové období trvá od 18. ledna 2021 do 28. února 2021.

Informace o studiu s ohledem na mimořádná pandemická opatření.

Jak bude probíhat výuka

Důležité je, že veškerá výuka bude probíhat podle rozvrhu, a to online formou. S vašimi vyučujícími se budete potkávat prostřednictvím některé z komunikačních online platforem. Od 5. října budete mít k dispozici sylaby jednotlivých předmětů, které najdete ve studijních materiálech v IS. Stejně tak budete mít ve studijních materiálech přístupnou povinnou literaturu v digitální formě.

Podpora komunikace ve vašem studijním programu

V rámci svého studijního programu budete mít k dispozici komunikační platformu (sociální sítě apod.), kde budete moci získávat další potřebné informace. Stejně tak budete mít k dispozici pravidelné video-konzultace se svými studijními poradci či garanty programů.

Návštěva fakulty a využití zázemí pro vaši přípravu

Prostory fakulty jsou vám otevřeny. Knihovna je vám k dispozici podle otevíracích hodin, které najdete na webu knihovny. Stejně tak můžete v úředních hodinách navštívit i studijní oddělení. Pokud potřebujete k vaší přípravě na výuku využít školní wifi či hledáte studijní zázemí, můžete využít atrium či studovny. Po domluvě s vyučujícími můžete využít osobních konzultací.

Důležitá hygienická a bezpečnostní opatření

Masarykova univerzita, a tedy i naše fakulta, se řídí univerzitním semaforem. Ten najdete po přihlášení na stránkách vašeho Informačního systému nebo na našem webu či přímo v prostoru fakulty. Prosíme o důsledné nošení roušek, využívání dezinfekčních prostředků, které jsou k dispozici v budově fakulty, a také o dodržování určených rozestupů. Situace se může dynamicky měnit, a proto prosím sledujte svůj e-mail, náš web nebo facebook.

Kam se obrátit, když si nevím rady

Nejdříve se zkuste podívat, zda odpověď nedokážete zjistit docela snadno sami na webu. Pro záležitosti týkající se studia na univerzitě obecně využijte sekci Studenti na webu MU, obdobně existuje sekce Student také na našem fakultním webu. Dalším důležitým zdrojem informací je Informační systém MU, který má svoji nápovědu. Oborově specifické informace zkuste hledat na webu vaší katedry.

Pokud jste odpověď nenašli, neváhejte se nás zeptat
  • Na studijní oddělení směřujte dotazy povětšinou administrativního charakteru, které se týkají vašeho studia a studijní agendy obecně. Kontakt na studijní oddělení FSS MUstudijni@fss.muni.czpro studenty kombinovaného studia kombi@fss.muni.cz.
  • S dotazy, které se týkají pouze vašeho studijního programu, je mnohdy lepší se nejprve obrátit na konzultanta programu. Kdo to je, zjistíte na tzv. kartě programu na webu v sekci Pro uchazeče. Rozklikněte si konkrétní studijní program a vždy dole v zápatí stránky naleznete jméno konzultanta a kontakt na něj.
  • S některými dotazy je dokonce nejlepší obracet se přímo na vyučující konkrétních předmětů, pokud se týkají konkrétně jich. Například když máte problém se seminární skupinou, předmět se vám kryje s jiným povinným, a můžete se ho tak účastnit třeba jen jednou za 14 dní.

Možnost zeptat se, budete mít také na online zoom setkání s proděkankou pro studium Adélou Souralovou, proděkanem pro vnitřní a vnější komunikaci Bohuslavem Binkou a zástupkyněmi studijního oddělení 

  • Pro studující prvních ročníků Bc. programů  6. října od 15:00 a 8. října od 14:00 hod. 
  • Pro studující prvních ročníků Mgr. programů  8. října od 15:00 hod. 

Více informací včetně odkazu na online setkání naleznete zde.

Kde naleznete další informace.

Seznamte se s knihovnou během online orientačního týdne

Jak vyhledat knihu? Kde najít konkrétní článek? Jak se zorientovat ve zdrojích pro studium?
Dozvíte se, jak vám s tímto knihovna může pomoci, ať už fyzicky nebo virtuálně.
Termíny online setkání najdete na webu knihovny a na facebooku.

Kde najdete další užitečné informace


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.