Masarykova univerzita připravuje strategii udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se zavázala k odpovědnému přístupu a v rámci projektu NPO plánuje do konce roku 2024 vytvořit komplexní strategii udržitelného rozvoje. Tento plán bude vycházet ze Strategického záměru MU na léta 2021–2028 a bude se opírat o čtyři hlavní pilíře:

24. 6. 2024

Bez popisku
  1. Výuka a vzdělávání: Integrace principů udržitelného rozvoje do všech studijních programů a propagace odpovědného přístupu.
  2. Výzkum a doktorské studium: Podpora výzkumných aktivit zaměřených na udržitelnost a šíření poznatků o udržitelném rozvoji.
  3. Vnitřní kultura a společenské působení: Zavádění udržitelných principů do chodu univerzity a aktivní zapojení do udržitelného rozvoje.
  4. Udržitelná instituce: Efektivní nakládání s energiemi a zdroji, šetrný provoz budov a minimalizace odpadu.

V květnu a červnu pořádal rektorát interaktivní workshopy, které rozebíraly jednotlivé pilíře a sbíraly podněty od zástupců jednotlivých fakult a ústavů pro tvorbu strategie.V roce 2025 na celouniverzitní strategii naváže tvorba dílčích strategií udržitelnosti na úrovni jednotlivých fakult a ústavů MU.

Masarykova univerzita vítá nápady a připomínky od všech studujících, vyučujících, výzkumnic a výzkumníků, kteří mají o toto téma zájem. Více informací naleznete zde.

O dalších výstupech vás budeme informovat koncem roku 2024.

Za Fakultu sociálních studií je pověřenou osobou Gabriela Vybíralová. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.