Možnost studia jednotlivých předmětů na FSS v rámci CŽV

Zajímáte se o konkrétní společenskovědná témata? Chcete diskutovat s odborníky a našimi studenty? Pak se podívejte na naši nabídku předmětů pro podzimní semestr, podejte si přihlášku na celoživotní vzdělávání a můžeme se v říjnu potkávat u nás na fakultě.  

20. 7. 2020

Formy studia celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV) v jednotlivých předmětech lze využít při realizaci programů celoživotního vzdělávání, jejichž obsah a organizace je shodná s předměty akreditovaných studijních programů řádného studia. CŽV je určené pro uchazeče s ukončeným středoškolským vzděláváním.

Účastníkům CŽV je umožněno vybrat si libovolné předměty z fakultní nabídky a absolvovat výuku předmětů se studenty běžného prezenčního studia. Nabídku předmětů pro podzimní semestr 2020 najdete pod tímto odkazem.

Elektronickou přihlášku pro studium v podzimním semestru lze podat v období od 1. července do 15. září. Elektronickou přihlášku můžete podat na této adrese.

CŽV je placenou formou studia, poplatek za vzdělávání je stanovený na základě zvolených předmětů a jejich kreditové hodnoty (1ECTS = 550 Kč.).

Účastník CŽV není studentem podle zákona o vysokých školách. V rámci CŽV není možné získat akademický titul. Kredity získané za úspěšně absolvované předměty v rámci CŽV je možné uznat do řádného studia v případě, že absolvované předměty odpovídají předmětům dle Katalogu předmětů jednotlivých programů. Účastníkům akreditovaných studijních programů CŽV, kteří se stanou studenty podle § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, může FSS uznat kredity, které získali v programu CŽV až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení daného studia.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.