Novinky v přístupu studentů a studentek do budovy fakulty

Nová úprava přístupu studentů a studentek do budovy FSS MU na základě Rozhodnutí děkana Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity č. 3/2020

Rozhodnutí děkana Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity č. 3/2020 upravuje přítomnost studujících, zaměstnanců a zaměstnankyň na 60 let a nájemníků v budově FSS MU s účinností od 18. května 2020. Níže jsou uvedeny nejzásadnější informace. Celé rozhodnutí si můžete přečíst zde.

Přístup do budovy mají studenti a studentky:
a) doktorských studijních programů;
b) v souvislosti s tvorbou svých bakalářských a magisterských prací - nutný souhlas vedoucího závěrečné práce;
c) zapsaní do praktických předmětů, kteří k úspěšnému absolvování předmětu potřebují vybavení přístupné pouze na FSS - nutný souhlas garanta předmětu;
d) navštěvující knihovnu a studovnu v režimu, který bude průběžně upravován na webových stránkách Ústřední knihovny FSS MU.

Pro udělení souhlasu stačí kontaktovat svého vedoucího práce či garanta předmětu prostřednictvím emailu.

Přítomnost výše pospaných skupin studentů a studentek v budově FSS je možná při splnění následujících podmínek:
a) studenti musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
b) studenti u vstupu do budovy provedou dezinfekci rukou,
c) studenti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření,
d) studenti poskytnou prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) elektronické čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů,
e) v jedné místnosti nebude současně přítomno více než pět osob, budou používat ochranu dýchacích cest a dodržovat vzájemné odstupy alespoň 2 m.

Rozhodnutí děkana Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity č. 3/2020 ruší zákaz osobní přítomnosti zaměstnanců nad 60 let věku v budově FSS MU a současně také ruší zákaz osobní přítomnosti zástupců právnických osob, které mají v budově FSS MU pronajaty prostory.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.