Přihlášky na studentské mobility v rámci programu Erasmus+ v Evropě na jaro 2022

Fakulta sociálních studií vyhlašuje celofakultní výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ v Evropě na jaro 2022. On-line přihlašovaní probíhá od 3. 5. 2021 do 20. 5. 2021. Přehledná tabulka poslouží pomůckou pro výběr vhodné zahraniční instituce. 

3. 5. 2021

Hlavními kritérii pro výběr studentů jsou studijní prospěch, motivace a znalost cizího jazyka, v němž bude studium na zahraniční instituci probíhat. Podrobnější informace si dočtěte na webu Centra zahraniční spolupráce.

Povinné součásti přihlášky proto jsou:
1. Strukturovaný životopis v AJ nebo ČJ (včetně mobilního čísla).
2. Motivační dopis v jazyce studia. Pokud jím není angličtina, přiložte prosím i českou verzi.  V motivačním dopise uveďte studijní a odborné důvody, proč jste si uvedené univerzity vybral/a (konkrétní předměty/studijní programy, probíhající výzkum, očekávaný odborný přínos, apod.). Motivační dopis napište jeden pro všechny vámi vybrané univerzity.
3. Informace o úrovni jazykových znalostí (certifikát, státní zkouška, maturita, absolvování angličtiny na MU).

ON-LINE PŘIHLÁŠKA PODROBNÁ INSTRUKCE

 

Další výběrová řízené na celouniverzitní úrovní jsou otevřena pro tyto výměnné studijní programy s deadlinem 1. 6. 2021:

PODROBNÉ INFORMACE


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.