Speciální běh přijímacího řízení pro uprchlíky z Ukrajiny

V rámci pomoci uprchlíkům z Ukrajiny jsme vytvořili speciální běh přijímacího řízení. Tento běh je určen jak pro uchazeče hlásící se do prvních ročníků, tak pro ty, kteří již na svých univerzitách na Ukrajině absolvovali část svého studia. Přihlášky je možné podat elektronicky v období od 15. 4. 2022 do 31. 5. 2022. Poplatek za přihlášku je prominut. Přihlášku si mohou podat občané Ukrajiny, kterým byla udělena dočasná ochrana v České republice podle ustanovení § 2 a 3 zákona č. 65/2022 Sb.

Z důvodu aktuální situace byl vytvořen speciální běh pro ukrajinské studenty v nouzi. Podmínkou přijetí a zápisu do studia v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na program bakalářský, je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu. Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia magisterského stupně studia.

Harmonogram:

 • Nejpozději 30.6.2022 najdete ve své e-přihlášce Návrh na přijetí do studia (včetně konkrétního programu, do kterého budete přijati)
 • Červenec / srpen (pokud to bude možné, nejpozději do 31.8.2022) - doložení nostrifikace maturitního vysvědčení / bakalářského diplomu:
  1. Pokud máte originál, půjdete na pobočku České pošty, kde Vám udělají úředně ověřenou kopii diplomu. Poté tuto úředně ověřenou kopii diplomu necháte přeložit u úředního překladatele z ukrajinského do českého jazyka. Následně oba tyto dokumenty donesete na FSS MU (kancelář 1.13) nebo je pošlete poštou. Notifikaci zařídíme my na FSS.
  2. Pokud máte pouze scan, napíšete čestné prohlášení o tom, že nemůžete získat originál a necháte scan (případně čestné prohlášení, pokud bude napsáno v jiném než českém nebo anglickém jazyce) přeložit u úředního překladatele z ukrajinského do českého jazyka. Následně oba tyto dokumenty donesete na FSS MU (kancelář 1.13) nebo je pošlete poštou. Notifikaci zařídíme my na FSS.
  3. Pokud nemáte ani scan, kontaktuje nás na emailové adrese: prijim@fss.muni.cz.
 • Začátek září: zápis do studia (zápis bude probíhat ve dnech mezi závěrečným testem z českého jazyka a začátkem studia)
 • 12.9.2022: začátek podzimního semestru 2022/2023. 

Pro koho je tento běh určen?

Do zvláštního běhu smí podat přihlášku pouze uchazeči, kterým byla udělena dočasná ochrana v České republice podle ustanovení § 2 a 3 zákona č. 65/2022 Sb.

Tento běh je určen jak studentům nastupujícím do prvních ročníků, tak i těm, kteří již na svých univerzitách na Ukrajině absolvovali část svého studia.

Od kdy do kdy mohu podat přihlášku?

Podání přihlášky je možné v období 15. 4. 2022 – 31. 5. 2022 elektronicky na adrese www.is.muni.cz/prihlaska­. Každý uchazeč může podat pouze jednu přihlášku.

Jaký je poplatek za přihlášku?

Uchazečům je poplatek za podání přihlášky odpuštěn.

České studijní programy:

Seznam bakalářských studijních programů nabízených v daném běhu:

 • Bezpečnostní a strategická studia
 • Environmentální studia
 • Evropská studia
 • Mediální studia a žurnalistika
 • Mezinárodní vztahy
 • Politologie
 • Psychologie
 • Sociální antropologie
 • Sociální práce
 • Sociologie
 • Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Seznam navazujících magisterských programů nabízených v daném běhu:

 • Bezpečnostní a strategická studia
 • Environmentální studia
 • Evropská studia
 • Mediální studia a žurnalistika
 • Mezinárodní vztahy
 • Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
 • Politologie
 • Sociologie
 • Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Seznam doktorských programů nabízených v daném běhu:

 • Environmentální studia
 • Klinická psychologie
 • Mediální a žurnalistická studia
 • Mezinárodní vztahy a evropská politika
 • Politologie, Politologie se specializací Bezpečnostní a strategická studia
 • Psychologie se specializacemi Obecná psychologie, Pedagogická psychologie, Psychologie práce, Sociální psychologie, Vývojová psychologie
 • Sociální politika a sociální práce
 • Sociologie, Sociologie se specializací Populační studia

Podmínky pro přijetí

Pro přijetí do bakalářských a navazujících magisterských programů je nutné vyplnit dotazník v e-přihlášce (v češtině/angličtině), jehož součástí je také motivační dopis (napsaný v češtině/angličtině) v rozsahu 200 až 300 slov.

Pro přijetí do doktorských programů je nutné vyplnit dotazník v e-přihlášce (v češtině/angličtině), jehož součástí je také motivační dopis (napsaný v češtině/angličtině) v rozsahu 200 až 300 slov. Do 15. 6. uchazeči zašlou na adresu dsp-info@fss.muni.cz následující dokumenty: výzkumný záměr, strukturovaný profesní životopis, kopie magisterského diplomu (případně čestné prohlášení), seznam publikovaných prací, příp. separáty a souhlas budoucího školitele/ školitelky. Součástí přijímacího řízení je také ústní rozprava, která proběhne v průběhu června 2022.

Kurz českého jazyka

Uchazeči absolvují v rámci přijímacího řízení ve spolupráci s Centrem jazykového vzdělávání rozřazovací test z českého jazyka. Na základě výsledku bude uchazeči/uchazečce nabídnut intenzivní kurz českého jazyka odpovídající úrovně. Dle závěrečného testu pak budou moci být připuštěni ke studiu v českém jazyce.

Každý uchazeč bude jednotlivě osloven Centrem jazykového vzdělávání a to na emailové adrese uvedené v e-přihlášce a obdrží instrukce ohledně těchto kurzů.

Anglické studijní programy:

Seznam bakalářských studijních programů nabízených v daném běhu:

 • Global Challenges: Society, Politics, Environment
 • International Relations and European Politics
 • Politics, Media, and Communication

Seznam navazujících magisterských programů nabízených v daném běhu

 • Conflict and Democracy Studies
 • Cultural Sociology
 • Energy Policy Studies
 • International Relations and European Politics
 • Public and Social Policy and Human Resources
 • Sociology

Seznam doktorských programů nabízených v daném běhu

 • Clinical psychology
 • International Relations and European Politics
 • Media and journalism studies
 • Political Science, Political Science se specializací Security and Strategic Studies
 • Psychology se specializací Developmental psychology, Educational psychology, General psychology, Social psychology, Work psychology
 • Social Policy and Social Work
 • Sociology, Sociology se specializací Population studies

Podmínky pro přijetí

Přihláška do bakalářských studijních programů musí obsahovat motivační dopis a esej v angličtině. Esej má daný rozsah 800 slov (+-10 %). Materiály se vkládají přímo do e-přihlášky do 31. 5. Součástí přijímacího řízení je také ústní pohovor, který proběhne v průběhu června 2022.

Přihláška do magisterských studijních programů musí obsahovat motivační dopis a esej v angličtině. Esej má daný rozsah 1000 slov (+-10 %). Materiály se vkládají přímo do e-přihlášky do 31. 5. Součástí přijímacího řízení je také ústní pohovor, který proběhne v průběhu června 2022.

Pro přijetí do doktorských programů je nutné do e-přihlášky nahrát do 15. 6. následující dokumenty: výzkumný záměr, strukturovaný profesní životopis, kopie magisterského diplomu (případně čestné prohlášení), seznam publikovaných prací, příp. separáty a souhlas budoucího školitele/ školitelky. Součástí přijímacího řízení je také ústní rozprava, která proběhne v průběhu června 2022.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.