Stipendium na podporu zahraničních pobytů a zahraničních akcí doktorských studentů

Dobrá zpráva! Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity se podařilo pro rok 2021 získat cca 810 000 Kč na podporu zahraničních pobytů a zahraničních akcí doktorských studentů a studentek.

18. 3. 2021

Konkrétně jde o dvě formy podpory:

A. Podporu zahraničních pobytů delších než 90 dní. V takovém případě je možné získat 1000 EUR na měsíc do maximální délky pobytu 6 měsíců, tj. maximální výše podpory ze strany fakulty je 6000 EUR.

B. Podporu účasti na zahraničních konferencích nebo vzdělávacích akcích pořádaných zahraniční institucí. Může se jednat i o online akce. V tomto případě se podpory odvíjí od prokázaných vzniklých výdajů souvisejících s absolvovanou akcí (např. jízdní výdaje, náklady na ubytování, konferenční poplatky apod.), které se potvrzují platebními doklady. V případě těchto akcí jsou tedy prostředky vypláceny zpětně.

O rozhodnutí o udělení nebo neudělení stipendia jsou žadatelé informováni nejpozději do 30-ti dnů ode dne podání žádosti. Stipendium je určeno pro studenty fakulty, kteří jsou v době plánovaného začátku dlouhodobé zahraniční stáže ve standardní délce studia a kteří v jarním a podzimním semestru 2021 zapisují předmět FSS900 nebo FSS990.

Jak a kam podat žádost o stipendium a veškeré další informace zjistíte v opatření. 

Opatření FSS MU č. 7 /2021


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.