Věda a výzkum na FSS slaví úspěchy

Přečtěte si, jaké úspěchy na poli vědy a výzkumu zaznamenala FSS na přelomu roku. Bodovali vědci, vědkyně i doktorandky a doktorandi. Všem patří velká gratulace!

2. 2. 2023

Soutěž GAČR 2023: parádně jsme bodovali

Mimořádného úspěchu jsme dosáhli v soutěži GAČR 2023. Získali jsme podporu pro celkem 14 projektů (1 Expro, 12 Standardních projektů, 1 LA) v celkové hodnotě cca 77,6 mil. Kč. Nejvíce projektů získala KSOC (8 projektů). Naše úspěšnost v soutěži Standardních grantů byla 44,4 % (jde o nejvyšší úspěšnost v historii FSS), na celé MUNI je to 25,2 %. V soutěži Standardních projektů jsme se s počtem 12 podpořených projektů umístili mezi všemi fakultami / pracovišti MUNI na druhém místě (PřF: 22, CEITEC / FSS: 12, FF: 10, LF: 5). Je skvělé, že myšlenky našich výzkumníků uspěly v nabité konkurenci. Gratulujeme!

MUNI Scientist: úspěšní z FSS

Za špičkové výsledky a významné počiny v oblasti výzkumu za období 2021 až 2022 získalo ocenění od prorektorky pro výzkum a doktorské studium prof. Šárky Pospíšilové několik našich výzkumníků.

Prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. a Mgr. et Mgr. Petra Vodová za knihu The Rise of Entrepreneurial Parties in European Politics publikovanou v nakladatelství Palgrave Macmillan.

Mgr. Johana Kotišová, Ph.D. a Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. za článek Know Which Devil I Write for: Two Types of Autonomy Among Czech Journalists Remaining in and Leaving the Prime Minister's Newspapers publikovaný v The International Journal of Press/Politics, který patří do prvního decilu.

Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. za knihu We, Other Utopian: Recombinant DNA, Genome Editing, and Artificial Life publikovanou v nakladatelství Routledge, Taylor & Francis.

Všem oceněným gratulujeme. Jsme na vás pyšní.

Bodujeme i v oblasti excelence doktorského studia

Bodujeme i v oblasti excelence doktorského studia. Dva naši absolventi doktorského studia se svými školiteli získali Cenu prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu za rok 2021/2022. Cena se uděluje absolventům, kteří úspěšně ukončili doktorské studiu ve standardní době 4 let prodloužené maximálně o jeden rok a kteří současně dosáhli vynikajících výsledků výzkumu.

Gratulujeme Mgr. et Mgr. Marii Bedrošové, Ph.D. a její školitelce doc. Mgr. et Mgr. Haně Macháčkové, Ph.D. a Mgr. Michalu Tóthovi, Ph.D. a jeho školiteli doc. PhDr. Romanu Chytilkovi, Ph.D. k parádnímu ocenění.

Martin Vaculík


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.