Vznik pracovní skupiny zaměřené na problematiku bezpečí seniorů a prevenci týrání seniorů

Na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) vznikla v reakci na nejnovější vědecké studie pracovní skupina zaměřená na problematiku bezpečí seniorů a prevenci týrání seniorů. Je tvořena mezioborovým týmem odborníků. Její akademickou garantkou je Lucie Vidovićová.

20. 6. 2024

Bez popisku

„Potřebujeme nový zákon a lepší vymahatelnost těch stávajících, včetně podpory rychlejšího a obecnějšího zavádění principů restorativní justice, abychom dekriminizovali to, kde je potřeba především uzdravení vztahů. Potřebujeme i nové a spolehlivější cesty k empirickým datům a jejich adekvátní interpretaci. Násilí na seniorech musí přestat být tabu, děje se všem, všude a v nejrůznějších podobách. Pouze hledáním nových forem podpory obětem, přeživším i původcům násilí dospějeme ke společnosti ve které se nebudeme bát stárnout,“

Lucie Vidovićová, sociální gerontoložka, spoluzakladatelka Centra pro výzkum stárnutí Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity a výzkumnice na Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí RILSA, kde s podporou Technologické agentury ČR koordinuje projekty RESTABUS a FEANCI.

Tyto projekty přinášejí data o výskytu násilí vůči starším dospělým v ČR v domácím prostředí i v sociálních a zdravotních službách. Přečtěte si o této iniciativě propojující základní a aplikovaný výzkum s přímým dopadem do praxe zde:

Aplikace principů restorativní justice do systému řešení seniorského abusu Videozáznam: Tiskový briefing ke Světovému dni proti násilí na seniorech Projekt RESTAUS


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.