PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.

Assistant professor, Department of Media Studies and Journalism


Office: 5.45
Joštova 218/10
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 7708
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Biography

Identification of person
 • Name and surname: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.

  Date and place of birth: 15-th July 1969, Olomouc

Workplace
 • Department of Media Studies and Journalism,

  Faculty of Social Studies (FSS) MU Brno,

  Joštova street No. 10,

  602 00 BRNO.

Functions at the workplace
 • assistant professor
Education and academic qualifications
 • 1997-2001: postgraduate doctoral studies at the FSS MU Brno, field sociology (dissertation The Media Picture of Lidové noviny, Venkov and Národní práce during the Protectorate Bohemia and Moravia; supervisor: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.);

  1988-1993: graduate studies at the FF MU Brno, field history-etnology (thesis Revision of the death penalty in the Czech society in the years 1848-1939; supervisor: PhDr. Libor Vykoupil).

Job overview
 • from 2002: assistant professor at the Department of Media Studies and Journalism FSS MU Brno;

  1997-2006: specialist in the Municipal Museum and Galery, Břeclav;

  1995-1996: specialist in the History Department of the Moravian Museum, Brno;

  1994-1995: secondary school teacher at J. G. Mendel Grammary School, Brno.

Educational activity
 • a) bachelor degree:

  ZUR 139 Introduction to the Study of Media History

  ZURb1103 History of Media

  ZURb1113 Methods of Journalistic Work

  ZURb1213 History of the Czech media in the era of the First Republic

  ZURb1409 Transformations of Protectorate Journalism

  b) masters degree:

  ZUR 435 Media history in the era of modernity

Scientific research activities
 • The history of the Czech Media, especially during the period of the First Republic and Protectorate Bohemia and Moravia, the issue of collaboration and passive resistance.
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • Departmental project OPVK (2012-2015);

  Development project of the FRVŠ Course security Chapters from the History of Czech Media (2007);

  Development project of the FRVŠ Course security Changes in Protectorate Journalism (2005);

  Development project of the VNJH Course security Mass Media and political parties in Czechoslovakia (1918-1939)(2000-2001);

  Development project of the VNJH Course security Chapters from the History of Czech Journalism Media (1999-2000).

 • 1. 4. 2018 – 30. 4. 2018: Kiev-Mohyla Academy, Kyjev, Partnerské instituce fakult, UKR
  • A one-month stay at a partner university, the Kiev-Mohyyan Academy in Kiev, took the form of a traineeship during which I participated in the work of the School of Journalism, as well as all the events organized by the Department, The partners for me were Director of School of Journalism Jevhen Fedchenko and Assistant Professor Dariya Orlova. At the same time I continued working on a text devoted to the phenomenon of collaboration and protectorate journalism. Part of my duties at the partner university in Kiev was also archival research in the State Archives of Ukraine, which houses the so-called Koch-Rosenberg Archive. He collects documents from the period of German occupation, when the Nazis created two specific occupation units on the occupied parts of the USSR, RK Ukraine (center Rivne) with Walter Koch and RK Ostland (center Riga) with A. Rosenberg. In the archive, I managed to copy the inventory catalog of this large collection, as well as a number of documents related mainly to the local collaboration of journalists.
Extra-university activities
 • from 2015: member of the editorial board of the Writings Ferdinand Peroutka (SFP);

  2005-2011: member of the editorial board of the Media Studies magazine.

Selected publications
 • VEČEŘA, Pavel. Zmarněný život Emila Šourka. Osudy důstojníka monarchie a republiky, předáka Vlajky a žurnalisty v protektorátu. Historie a vojenství. Praha: Business Media CZ, 2021, roč. 2021, č. 1, s. 78-105. ISSN 0018-2583. URL info
 • VEČEŘA, Pavel. Pozdrav svobodné vlasti: diskursivní analýza Mahenovy básně reagující na 28. říjen 1918. In POLÁČEK, Jiří a kol. Jiří Mahen v množném čísle. Boskovice/Brno: František Šalé – ALBERT, 2021. s. 45-59. Není součástí edice. ISBN 978-80-7326-324-9. info
 • VEČEŘA, Pavel. "Račte to podepsat libovolnou šifrou". Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918-1935). Dějiny a současnost. Praha, 2019, roč. 41, č. 10, s. 46. ISSN 0418-5129. URL info
 • VEČEŘA, Pavel. Pozdrav svobodné vlasti : diskursivní analýza Mahenovy básně reagující na 28. říjen 1918. In Jiří Mahen v množném čísle : vědecká konference konaná 21.-22. května 2019 v Brně. 2019. URL info
 • VEČEŘA, Pavel. Bolševické hordy, piráti a dolaroví šílenci : Protektorátní Lidové noviny, Venkov a Národní práce o Spojencích v l. 1942-1944. In Kultura - Média - Komunikace : výroční 5. vědecké kolokvium s mezinárodní účastí konané 7.-8. listopadu 2019 v Olomouci. 2019. URL info
 • VEČEŘA, Pavel. Báseň, „vědění“ a moc : Pokus o diskursivní analýzu dvou básní Jiřího Mahena z podzimu 1918 podle metody J. P. Geeho. In Blok experů Katedry informačních studií a knihovnictví : Pavel Večeřa - Diskursivní analýza textu. 24. října 2019. 2019. info
 • VEČEŘA, Pavel. Říjen 1918 v novinách. In Živá historie. Brno: Extra Publishing, 2018. s. 68-69. ISSN 1803-3326. info
 • VEČEŘA, Pavel. Nově a objevně o Františku Gellnerovi. Kořínková, Lucie (2017). František Gellner. Text – obraz – kontext. Mediální studia. Praha: Univerzita Karlova, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 152-153. ISSN 1801-9978. recenze info
 • VEČEŘA, Pavel. Média : Od sebezáchovy ke kolaboraci a zábavě. In Poláčková, Andrea - Kaška, Václav (eds.). Protektorát 1939-1945 : Okupace, odboj, denní život. Vydání první. Brno: Extra Publishing, 2017. s. 94-97. Živá historie. ISBN 978-80-7525-113-8. info
 • VEČEŘA, Pavel. Meze sdělení. Pasivně rezistentní postoje v úvodnících Lidových novin na jaře a v létě 1939. In Lucie Antošíková (ed.). Zatemněno : Česká literatura a kultura v protektorátu. 1. vyd. Praha: Academia, 2017. s. 109-127. Edice 1938-1953. ISBN 978-80-200-2802-0. info
 • VEČEŘA, Pavel. Kolaborantský novinář Jan Hloužek v soukolí dějin. In Malovaný kraj. 2/53. 2017. s. 7. ISSN 0323-1542. info
 • VEČEŘA, Pavel. Úvod do dějin tištěných médií. Praha: Grada Publishing, 2015. 272 s. první vydání. ISBN 978-80-247-4178-9. info
 • VEČEŘA, Pavel. Zlínský novinář Jaroslav Pelíšek a jeho kolaborace v době protektorátu Čechy a Morava. In 8. duben 2015. Městská knihovna, Zlín. 2015. info
 • VEČEŘA, Pavel. Jak (ne)výt s Hitlerovým Německem: diskursivní analýza dvou úvodníků Lidových novin z počátku října 1938 – Nová Evropa J. Stránského (P. Bílého) a Účtování a co dále E. Moravce (S. Yestera). In Od Mnichova k březnu: 197 obyčejných dní: Konference k politickému, kulturnímu a mediálnímu klimatu druhé republiky. Praha, 19. říjen 2015 (IKMS FSV UK Praha, Goethe-Institut Praha). 2015. info
 • VEČEŘA, Pavel. Mediální obraz bitvy u Zborova (2. červenec 1917) v prvorepublikových Lidových novinách a Národním osvobození. In Kučerová, Stanislava - Hroch, Jaroslav (eds.). Věrni zůstaneme. K 100. výročí československého odboje, korunovaného vznikem Československa. Brno: Občanský a odborný výbor/Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno/Statutární město Brno, 2014. s. 103-132. ISBN 978-80-905850-0-3. info
 • VEČEŘA, Pavel. Žurnalisté mezi zradou a kolaborací. Moravská novinářská kolaborace před Národním soudem. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 228 s. Media. ISBN 978-80-210-7506-1. info
 • VEČEŘA, Pavel. „Hleďme si podle nových hodnot zařizovat život.“ (Žurnalistická sebereflexe vlastní profese na stránkách vybraného protektorátního tisku). In Kontexty propagandy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 266-274. mimo edice. ISBN 978-80-7395-515-1. info
 • VEČEŘA, Pavel. Ve jménu přežití národa. Kultura mezi pasivní rezistencí a kolaborací v kontextu denních tištěných médií protektorátu. In Magincová, Dagmar (ed.): O protektorátu v sociokulturních souvislostech. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. s. 13-29. mimo edici. ISBN 978-80-87378-79-3. info
 • KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010. 344 s. není. ISBN 978-80-7367-698-8. info
 • VEČEŘA, Pavel. Geneze jednoho kolaboranta. Novinář František Josef Prokop a jeho role při medializaci soudního procesu s generálem Aloisem Eliášem. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2010, XVII, 1-2, s. 82-120. ISSN 1210-7050. info
 • VEČEŘA, Pavel. Reflexe ekumenismu, katolického univerzalismu a unionismu v díle Alfreda Fuchse. In Mačala, Pavol - Marek, Pavel - Hanuš, Jiří (eds.): Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (Filozofická fakulta Katolické univerzity v Ružomberku), 2010. s. 392-405. ISBN 978-80-7325-218-2. info
 • VEČEŘA, Pavel. Prefabrikovaná budoucnost. Konstrukce pojmu Nová Evropa na stránkách protektorátního tisku. In K problémom mediálnej komunikácie I. Aktuálne otázky mediálnej kultúry. Komunikačný diskurz. Audiovizuálna kreativita. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2010. s. 457-475. ISBN 978-80-8105-187-6. info
 • VEČEŘA, Pavel. Obraz Slovenska v druhorepublikovém a protektorátním českém denním tisku. In Bočák, Michal – Rusnák, Juraj. Médiá a text 3. Mediálny text: variácie mediálneho diskurzu – popkultura (1. diel). Prešov: Filozofická fakulta Prešovském univerzity v Prešove, 2010. s. 178-192. ISBN 978-80-555-0309-7. info
 • VEČEŘA, Pavel. Od politického národa ke kulturnímu společenství: Reflexe identity českého národa na stránkách vybraných tištěných médií v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945). In Masmediálna komunikácia a realita I: Masmédia a sociálna konštrukcía reality: Masmédia a kultúrna identita. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2009. s. 415-432, 17 s. ISBN 978-80-8105-124-1. info
 • VEČEŘA, Pavel. Zrod Lidových listů. In "Bílá místa" v dějinách Československé strany lidové. Olomouc: CDKP KH FF UP, 2009. s. 86-104. ISBN 978-80-86760-31-5. info
 • VEČEŘA, Pavel. Marmaggiho aféra: úloha katolicismu optikou dobových tištěných médií levice. In Teorie a praxe politického katolicismu. Brno: CDK, 2008. s. 205-225. ISBN 978-80-7325-152-9. info
 • VEČEŘA, Pavel. Převrácený pohled aneb O "zbabělosti" hrdinů a "hrdinství" zbabělců v tištěných médiích protektorátu. In Randák, Jan-Koura, Petr (eds.): Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století. Praha: Dokořán, 2008. s. 270-290. ISBN 978-80-7363-172-7. info
 • VEČEŘA, Pavel. Ošemetné Scylly a zrádné Charybdy protektorátních novinářů. K projevům pasivní rezistence a kolaborace na stránkách českých tištěných médií za německé okupace (1939-1945). Mediální studia. Praha: Českomoravský novinář, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 252-271. ISSN 1801-9978. info
 • VEČEŘA, Pavel. 28. říjen a Lidové noviny. In Lidové noviny Arnošta Heinricha a dnešek. Brno: Syndikát novinářů jižní Moravy a Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU, 2006. s. 125-135. ISBN 80-210-3995-7. info
 • VEČEŘA, Pavel. Jan Scheinost - prominentní katolický novinář před Národním soudem. In Osobnost v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století. Brno: CDK, 2006. s. 487-502. ISBN 80-7325-097-7. info
 • VEČEŘA, Pavel. Zapřísahající láska k národnímu bytu. Kultura na stránkách protektorátních deníků. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host/Host-vydavatelství, 2005. info
 • VEČEŘA, Pavel. Národní souručenství. In Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. II. díl: období 1938-2004. Brno: Doplněk, 2005. s. 1091-1103. Díl druhý: 1938-2004. ISBN 80-7239-180-1. info
 • VEČEŘA, Pavel. Reflexe politiky Jana Šrámka na stránkách vybraných českých deníků ve dnech presidentské volby v roce 1935. In Jan Šrámek. Kněz-státník-politik. Olomouc: Katedry politologie a historie FF UP a Moneta-FM, 2004. s. 175-186. ISBN 80-900965-1-4. info
 • VEČEŘA, Pavel. Židé a antisemitismus na stránkách vybraných českých deníků v letech 1939-1945. In Média a realita 2002. Sborník prací Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 103-120. ISBN 80-210-3083-6. info
 • VEČEŘA, Pavel. Inferno II. heydrichiády a český protektorátní tisk. In Média a realita 04. Sborník prací Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 182-198. ISBN 80-210-3308-8. info
 • VEČEŘA, Pavel. Proměny reflexe Národního souručenství na stránkách vybraných českých deníků v letech 1939-1941. In Tisk a politické strany. Olomouc: KPES FF UP/Moneta-FM, 2001. 138-149. ISBN 978-80-900965-5. info
 • VEČEŘA, Pavel. Tři české deníky v období pomnichovské a druhé republiky. In Sociální studia 4. Sborník prací Fakulty sociálních studií brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 154 s. ISBN 80-210-2222-1. info

24. 3. 2020

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.