Mgr. Jan Skalík

Department of Environmental Studies


E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Jan Skalík narozen 30. 7. 1986 ve Šternberku
Pracoviště
 • Katedra environmentálních studií, FSS MU
Funkce na pracovišti
 • asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011 – dosud: Environmentální studia – doktorský studijní program, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno
 • 2011: magistr, Sociologie, Mgr., Čím poslanci zelenají? Faktory ovlivňující environmentální politiku, Filosofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • 2009: bakalář, Sociologie a Environmentální studia, Bc., Vědomosti a postoje mládeže týkající se změny klimatu, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno
 • 2006: gymnázium, Gymnázium Třeboň, Na Sadech 308, Třeboň
Přehled zaměstnání
 • 2013 – dosud: asistent na Katedře environmentálních studií FSS MU
 • 2013 – 2014: pedagog Lesní mateřské školy Dobroděj, Brno
 • 2010 – 2013: člen Legislativního centra a koordinátor Evropského centra Zeleného kruhu, koordinace aktivit souvisejících s agendou evropských fondů při Zeleném kruhu
Pedagogická činnost
 • FSS:ENS122 Práce s odborným textem
 • FSS:HEN616 Základní texty environmentalistiky
 • FSS:HEN635 Případové studie udržitelnosti I. (koordinace)
 • FSS:HEN614 Případové studie udržitelnosti II. (koordinace)
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2013: projekt FRVŠ - Základní texty environmentalistiky (vedení)
 • 2014: projekt Specifického výzkumu - Ekologické varianty životního způsobu 2 (koordinace)
 • 2015: projekt NF CZ02 - Podpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatření na národní a regionální úrovni (spoluúčast)
 • 2015: projekt NF CZ02 - Zvyšováním povědomí veřejnosti k lepší ochraně biodiverzity v ČR (spoluúčast)
Akademické stáže
 • 2008: Studijní pobyt: University of Salford, Manchester, Velká Británie
Ocenění vědeckou komunitou
 • bakalářská práce Vědomosti a postoje mládeže týkající se změny klimatu (1. místo v soutěži Jihomoravského kraje; čestné uznání v soutěži o cenu J. Vavrouška, účast na konferenci v Delft a na ESA 2011)
Vybrané publikace
 • SKALÍK, Jan. Debate about Šumava National Park in the Czech Chamber of Deputies. Envigogika. Praha: Univerzita Karlova, 2015, roč. 10, č. 1, s. 1-17. ISSN 1802-3061. URL info
 • SKALÍK, Jan. Environmental Law Creation Processes in Czech Parliament: Case‐study of Act on National Park Šumava. Lund: Lund University, Švédsko, 2014. URL info
 • SKALÍK, Jan. Pozměňovací návrh jako indikátor při přijímání české legislativy životního prostředí. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 75-94. ISSN 1214-813X. Webová stránka, z které je dostupný plný text článku info

6. 2. 2015

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.