Mgr. Ing. Libor Caha

Head, Centre for Information and Communication Technologies


Office: 2.27
Joštova 218/10
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3255
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Ing. Libor Caha
Pracoviště
Funkce na pracovišti
 • vedoucí Centra Informačních a Komunikačních Technologií
  předseda likvidační komise FSS
  správce přístupových práv v ISu
  koordinace ISu na FSS
  delegovaná osoba pro oblast telefonie
  fakultní rozvrhář pro prezenční i kombinované studium
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012 - Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci
 • 2011 - CŽV, Organizace a řízení VaV a management projektů ve VaV (projekt PREFEKT), Masarykova univerzita
 • 1988 - Ing., Vysoké učení technické v Brně
 • 1983 - Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové

  Profesní vzdělávání:
 • §6, §7, §8 - vyhl. 50/78 Sb. - elektro, do 2.10.2020
 • ITIL 2011 Foundation - certified
 • PRINCE2® Foundation Certificate in Project Management - certified
Přehled zaměstnání
 • 2004 - Vedoucí Centra informačních a komunikačních technologií FSS MU
 • 1998 - 2004 Vedoucí Laboratoře výpočetní techniky FSS MU
 • 1992 - 1997 Odborný pracovník katedry sociologie FF MU v Brně
 • 1988 - 1992 Samostatný projektant ASŘTP, Státní projektový ústav spojů v Brně
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2012 - UP v Olomouci, ocenění za vynikající diplomovou práci
Vybrané publikace
 • CAHA, Libor a Miroslav GREGOR. Volby a okresy. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1993, roč. 29, č. 4, s. 493-515. ISSN 0038-0288. info

2. 10. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.