Mgr. Martin Lakomý, Ph.D.

Department of Sociology


E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Identification Information
 • Mgr. Martin Lakomý, Ph.D.
Department
 • Department of Sociology, FSS, Masaryk University
Employment - Position
 • Specialist
Education and Academic Qualifications
 • 2019: Ph.D. in sociology, FSS, Masaryk University
 • 2014: Mgr. in sociology, FSS, Masaryk University
 • 2012: Bc. in psychology a sociology, FSS, Masaryk University
Employment
 • 2018-now: specialist, Masaryk University
 • 2013-2018: project worker, Masaryk University
 • 2010-2013: creation of entrance exams, www.scio.cz, s.r.o
Teaching Activities
 • Quantitative Data Analysis
 • Methodology of Social Sciences
 • Methods of sociological research
Scientific and Research Activities
 • 2019-now: Principal investigator of TAČR project Development of multimode technique and application of this survey mode in areas of population, sociological, and marketing research (TL02000152)
 • 2018-2020: Project Podmínky výkonu mediace v České republice dle zákona o mediaci (GA18-01417S)
 • 2016-2017, 2019: Czech node of the Generations and Gender Survey
 • 2017-2018: Project Open Responsible research and Innovation to further Outstanding kNowledge (ORION; HORIZON č. 741527)
 • 2016: Project Čtvrtý věk: identita disability v době aktivního stárnutí (GA15-03156S)
 • 2014-2015: Postgradual stipend in Office for Population Studies
 • 2013-2015: Project Přetížená role: prarodiče v době aktivního stárnutí (GA13-34958S)
 • 2013-2014: Project Rodičovské dráhy v České republice v projektu Manželství, domov a rodičovské dráhy (MUNI/A/0914/2013)
 • In general: topics of the consequences of population ageing, quality of life, reproductive strategies, value changes, quantitative methodology and applied research on multimode/mixed-mode data collection.
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2016/01/07 – 2016/06/20: University of Bergen, Bergen, Erasmus+, NOR
  • Student pracuje na vlastní disertační práci a dalších výzkumných projektech. Student pracuji v kanceláři na instituci pobytu, podílí se na každodenním dění katedry pobytu a pravidelně konzultuje svoji práci s povolanými osobami na vybrané instituci.
 • 2015/09/23 – 2015/12/09: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI), Hague, Erasmus+, NLD
  • Účastník stáže ve významné výzkumné instituci demografického chování se společně s Dr. Tomem Emerym bude věnovat výzkumu intergeneračních transferů, který by měl vyústit v publikování odborného článku v prestižním mezinárodním časopise. Účastník stáže bude součástí každodenního chodu velké výskumné instituce, bude se účastnit pravidelných setkání výzkumníků a výukových seminářů. Stáž má rozšířit jak jeho schopnosti věnovat se jednotlivým fázím výzkumu, tak jeho znalost sociologických a demografických trendů.
University Activities
 • 2019-now: The organizer of the research group called Kvantigroup at the Department of Sociology and Institute of Population Studies
Awards Related to Science and Research
 • 2019: The best dissertation thesis in the field of demography awarded by the Czech Demographic Society
 • 2020: Miloslav Petrusek Award for the best student sociological paper
Major Publications
 • LAKOMÝ, Martin. Is providing informal care a path to meaningful and satisfying ageing? European Societies. Abingdon: Routledge, Taylor and Francis Group, 2020, roč. 22, č. 1, s. 101-121. ISSN 1461-6696. doi:10.1080/14616696.2018.1547838. URL info
 • URBANOVÁ, Martina, Lenka HOLÁ a Martin LAKOMÝ. Mediation in the context of law acquaintance. DANUBE: Law, Economics and Social Issues review. 2020, roč. 11, č. 1, s. 1-15. ISSN 1804-8285. doi:10.2478/danb-2020-0001. Open access časopisu info
 • LAKOMÝ, Martin, Renata HLAVOVÁ, Hana MACHÁČKOVÁ, Gustav BOHLIN, Maria LINDHOLM, Michela G. BERTERO a Markus DETTENHOFER. The motivation for citizens’ involvement in life sciences research is predicted by age and gender. PLOS ONE. San Francisco, 2020, roč. 15, č. 8, s. 1-17. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0237140. URL info
 • LAKOMÝ, Martin. Prevalence of activities in later life across European regions. Central European Journal of Public Policy. Sciendo, 2020, roč. 14, č. 2, s. 14-27. ISSN 1802-4866. doi:10.2478/cejpp-2020-0006. článek - open access info
 • LAKOMÝ, Martin, Renata HLAVOVÁ a Hana MACHÁČKOVÁ. Open Science and the Science-Society Relationship. Society. New York: Springer, 2019, roč. 56, č. 3, s. 246-255. ISSN 0147-2011. doi:10.1007/s12115-019-00361-w. článek - open access info
 • LAKOMÝ, Martin. The effects of prolonged working life on subjective quality of life across Europe. Social Science Research. Elsevier, 2019, roč. 82, August, s. 33-44. ISSN 0049-089X. doi:10.1016/j.ssresearch.2019.04.011. URL info
 • LAKOMÝ, Martin a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Resilience as a Factor of Longevity and Gender Differences in Its Effects. Sociologický časopis. Praha: AV ČR, Sociologický ústav, 2017, roč. 53, č. 3, s. 369-392. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2017.53.3.336. info
 • LAKOMÝ, Martin. The role of values and of socioeconomic status in the education-fertility link among men and women. Vienna Yearbook of Population Research. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2017, roč. 15, č. 1, s. 121-141. ISSN 1728-4414. doi:10.1553/populationyearbook2017s121. URL info
 • LAKOMÝ, Martin a Martin KREIDL. Full-time versus part-time employment: Does it influence frequency of grandparental childcare? European Journal of Ageing. 2015, roč. 12, č. 4, s. 321-331. ISSN 1613-9372. doi:10.1007/s10433-015-0349-9. URL info
 • LAKOMÝ, Martin a Petr FUČÍK. GEOGRAFICKÉ ODLIŠNOSTI V RODIČOVSKÝCH DRAHÁCH. In Petr Fučík, Beatrice Chromková Manea (eds.). Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Munipress, 2014. s. 68-90. --. ISBN 978-80-210-6551-2. info

2021/01/29

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.