PhDr. Jan Tomandl

CV

Životopis

Jméno
 • PhDr. Jan Tomandl, narozen 3.12.1980
Pracoviště
 • Česká tisková kancelář, redakce Brno, Dominikánské náměstí 2, 602 00
Funkce na pracovišti
 • vedoucí brněnské redakce
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Paneurópská vysoká škola, Fakulta masmédií, Bratislava (masmediální studia - PhDr.)
 • Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, Zlín (marketingové komunikace - Mgr.)
 • Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc (žurnalistika - Bc.)
Přehled zaměstnání
 • od 2014: Česká tisková kancelář, vedoucí brněnské redakce
 • od 2006: Česká tisková kancelář, zpravodaj
 • 2001-2006: deník Rovnost, redaktor, editor, vedoucí názorové rubriky
 • 2000-2001: externí spolupráce s redakcemi (Brněnský a jihomoravský den, Zemské noviny, Slovo aj.)
Pedagogická činnost
 • lektor Akademie ČTK v Praze (krizová komunikace, media relations), od 2012
 • externí vyučující na Katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS MU, od 2014
 • externí vyučující na Katedře hudební produkce Hudební fakulty JAMU (2019-2020)
 • příležitostná přednášková činnost na dalších vysokých školách (Mendelova univerzita, JAMU, ČVUT, Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze...)
Mimouniverzitní aktivity
 • přednášky v rámci Týdnů mediálního vzdělávání na ZŠ a SŠ
 • lektorská spolupráce s Culture Matters, online platformou pro osvětu a vzdělávání v oblasti managementu kultury
 • podíl na projektu PR Gang, díky kterému se do praktické výuky public relations na Masarykově univerzitě dostávají reální klienti s reálnými problémy, třeba hospic, filharmonie nebo studentská neziskovka
 • mnohaletá spolupráce na organizaci a propagaci výstav exotických rostlin v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
Vybrané publikace
 • TOMANDL, Jan. Public relations a zpravodajství : vliv hluboké proměny žurnalistiky na teorii a praxi vztahů s médii. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2012. 151 s. ISBN 978-80-87500-28-6. URL info

23. 9. 2020

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.