doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.

Associate professor, Department of Environmental Studies


Office: 3.17
Joštova 218/10
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3270
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Bohuslav Binka
Department
 • Faculty of social studies
  Masaryk University
  Joštova 10
  602 00 Brno
Employment - Position
 • Faculty of social studies - vice dean for internal and external communication
  Department of environmental studies - associate professor
Education and Academic Qualifications
 • 06/2015 - 06/2020 Psychotherapeutic training (Gestalt approach) INSTEP - Integrative gestalt psychoterapeutic institute Prague, Czech Republic
 • 01/2017 – 06/0217 Crisis intervention training REMEDIUM - Crisis intervention specialist Prague, Czech Republic
 • 2014 Associate professor (doc.) Ethics Presov University Presov, Slovak Republic
 • 01/1998 – 05/2002 Philosophy (Ethics) (Ph.D.) Masaryk University Brno, Czech Republic
 • 09/1991 – 01/1997 Philosophy / Aesthetics (M.A.) Masaryk University Brno, Czech Republic
Employment
 • 2019 - : Vice dean for internal and external communication, Faculty of social studies MU
 • 2012 - 2019: Head of Department of Environmental studies, Faculty of social studies, MU
 • 2014 - : Assistant Professor, FSS MU
 • 2002 - 2014: post doc researcher ESF, FSS MU, Brno
Teaching Activities
 • Ethics, Philosophy, Theory of Science
Scientific and Research Activities
 • environmental ethics
 • environmental philosophy
Internship
 • 2007: one-month research stay at University of Glasgow 1997: three-month research stay at The Catholic University of America
Activities Outside University
 • Project Symbios - shared housing project Establishment of an organization. Acquisition and reconstruction of the house for the project. Creating a project team. Gaining target group and students for the project.
Major Publications
 • ČINČERA, Jan, Grzegorz MIKUSINSKI, Bohuslav BINKA, Luis CALAFATE, Cristina CALHEIROS, Alexandra CARDOSO, Marcus HEDBLOM, Michael JONES, Alex KOUTSOURIS, Clara VASCONCELOS a Katarzyna IWINSKA. Managing Diversity : The Challenges of Inter-University Cooperation in Sustainability Education. Sustainability. Basel: MDPI, 2019, roč. 11, č. 20, s. 1-16. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su11205610. článek - open access info
 • ČINČERA, Jan, Petra BIBERHOFER, Bohuslav BINKA, Johan BOMAN, Lisa MINDT a Marco RIECKMANN. Designing a Sustainability-Driven Entrepreneurship Curriculum as a Social Learning Process : A Case Study from an International Knowledge Alliance Project. Journal of Cleaner Production. Oxford: Elsevier, 2018, roč. 172, January, s. 4357-4366. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2017.05.051. URL info
 • BINKA, Bohuslav. Robert J. Gordon – The Rise and Fall of American Growth. Journal of Cleaner Production. Elsevier, 2018, roč. 197, October, part 2, s. 1884-1886. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2017.08.076. URL info
 • ČINČERA, Jan, Jan SKALÍK a Bohuslav BINKA. One world in schools : an evaluation of the human rights education programme in the Republic of Georgia. Cambridge Journal of Education. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018, roč. 48, č. 6, s. 769-786. ISSN 0305-764X. doi:10.1080/0305764X.2018.1427216. URL info
 • ZÁMEČNÍK, Jan a Bohuslav BINKA. Lynn White a Max Oelschlaeger – dva pohledy na roli křesťanství v environmentální krizi. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2018, roč. 66, č. 6, s. 889-907. ISSN 0015-1831. URL info
 • BINKA, Bohuslav. I. Počátky českého environmentalismu : Josef Durdík a jeho spis Pozor na lesy! In Bohuslav Binka, Petr Jemelka. Počátky českého a slovenského environmentalismu : vybrané kapitoly. první. Brno: MUNI PRESS, 2015. s. 9-25. ISBN 978-80-210-7762-1. info
 • BINKA, Bohuslav. Vědecký přístup k riziku a rizikový koncept vědy. Sociální pedagogika. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, roč. 3, č. 1, s. 10-23. ISSN 1805-8825. doi:10.7441/soced.2015.03.01.01. URL info
 • BINKA, Bohuslav, Jan ČINČERA a Martin ČERNÝ. Hodnoty v opravdovém světě. Envigogika. Praha: Univerzita Karlova, 2015, roč. 10, č. 3, s. 1-16. ISSN 1802-3061. doi:10.14712/18023061.505. URL info
 • BINKA, Bohuslav. Pokus o novou interpretaci jedné „záslužné“ teorie aneb nezaslouženě zamrzající evoluční ontologie. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2013, roč. 61, č. 6, s. 827-843. ISSN 0015-1831. URL info
 • BINKA, Bohuslav a Jan LABOHÝ. Aplikace testu naturalistického chybného závěru G. E. Moora na koncept biocentrické etiky u A. Schweitzera a P. W. Taylora. Envigogika. Praha: Univerzita Karlova, 2010, roč. 5, č. 2, s. 1-26, 25 s. ISSN 1802-3061. URL info
 • BINKA, Bohuslav. Nikoliv postmoderní John Ruskin - hodnota přírody a umění ve vybraných dílech viktoriánského myslitele. In Krása - Krajina - Příroda I. Praha: Nakladatelství Dokořán, 2009. s. 151-158, 9 s. Řada P. ISBN 978-80-7363-286-1. info
 • BINKA, Bohuslav. Zelený extremismus - Ideje a mentalita českých environmentálních hnutí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 236 s. Ne edice. ISBN 978-80-210-4791-4. info
 • BINKA, Bohuslav. Sociobiologie jako věda. In Evoluce a věda. 1. vyd. Nymburk: OPS, 2008. s. 225-247. Evoluční principy a filosofie vědy. ISBN 978-80-87269-04-6. stručný popis publikace info
 • BINKA, Bohuslav. Média a realita, média a manipulace. In Média a realita, média a manipulace. první vydání. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2006. s. 1-32, 36 s. Media and Reality - Media and Manipulation. ISBN 80-210-4199-4. info
 • BINKA, Bohuslav. Zimní škola Masarykovy univerzity. 2006. info
 • BINKA, Bohuslav. Personální/ŘLZ management ve státní správě. In Nové trendy rozvoje průmyslu. Brno: Vysoké učení technické v Brně - Fakulta podnikatelská, 2002. s. 5-11. ISBN 80-214-2102-9. info
 • BINKA, Bohuslav. Komparace dvou typů reklamní kampaně - behaviorální a obsahová analýza. In Implementácia marketingových teórií do hospodárskej praxe Slovenskej republiky, Českej republiky a Polskej republiky. Košice: Podnikovohospodárska fakulta Košice, 2002. s. 85-90. ISBN 80-225-1555-8. info
 • BINKA, Bohuslav. Byrokracie vs. Trh. In Systémové řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 21-24. ISBN 80-210-2831-9. info
 • BINKA, Bohuslav. Behavioral and Semantic Analyses. In The Development of Economic Science and its Practical Applications. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2002. s. 7-18, 11 s. ISBN 80-210-2897-1. info
 • BINKA, Bohuslav. Vztah vývoje stavu životního prostředí a našeho chápání environmentální krize. In Ekonomika Firiem 2002. Košice: Podnikovohospodárska fakulta Košice, 2002. s. 29-35. ISBN 80-225-1583-3. info
 • BINKA, Bohuslav. Analýza hlubinné ekologie. 2002. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 166 s. info
 • BINKA, Bohuslav. The Comparison of BBC1 and CT1 Main News Broadcasting in the Time of the Afghanistan War - the Semantic Analysis. In Socialwissenschaftliche Kontexte der europaischen Integration. 1. vyd. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2002. s. 103-105. ISBN 80-7040-579-1. info
 • BINKA, Bohuslav. Margaret Thatcher's Spectres. In V. International Conference of Doctoral Students. 1th. Toruň: Nicholas Copernicus University in Toruň, 2001. s. 261-537. V. International Conference of Doctoral Students. ISBN 83-231-1327-0. info

2020/06/23

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.