XVI. Brněnské politologické sympozium: Lokální politika a územní samospráva v České republice: reformy a inovace

  • 15. října 2020
    10:30 – 16:00
V novém termínu 15. října a online se uskuteční tradiční, již šestnácté Brněnské politologické sympozium, tentokrát věnované tématu lokální politiky a územní samosprávy v České republice, jejich reformám a inovacím.

Termín: 15. října 2020 (on-line)
Organizátoři: Mezinárodní politologický ústav MU a Nadace Konrad-Adenauer-Stiftung v České republice

Před třiceti lety se v tehdejším Československu uskutečnily první svobodné komunální volby po sametové revoluci a od té doby je lokální politika předmětem zájmu nejen značné části veřejnosti, ale též častým objektem odborného výzkumu. Letošní, již šestnácté politologické sympozium se bude věnovat právě různým aspektům politiky na místní úrovni.

První panel se bude věnovat především otázkám politické participace v komunální politice a způsobu, jak může lokální samospráva ovlivňovat „vyšší“ patra politického systému. Druhý panel naopak představí některé často diskutované problémy, jako je financování obcí, existence malých správních jednotek a další. Sympozium bude zakončeno odpoledním Kulatým stolem, ve kterém budou odborníci z řad akademiků, komunální politiky, ale i justiční sféry a státní správy diskutovat problémy současného volebního systému a jeho možné inovace.

Program konference:
10:30 – Zahájení
10:40 – 12:10 – 1. panel (Demokracie na lokální úrovni)
12:10 – 13:00 – Přestávka
13:00 – 14:30 – 2. panel (Problémy lokální politiky)
14:30 – 14:40 – Přestávka
14:40 – 16:00 – Kulatý stůl (Volební systém zralý na reformu?)
16:00 – Závěr konference

Registrace na online konferenci zde FB Událost

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.