XVII. Brněnské politologické sympozium: Ústup demokracie ve střední a východní Evropě?

  • 25. března 2021
    9:00 – 14:45
  • ZOOM

Organizátoři: Mezinárodní politologický ústav MU a Nadace Konrad-Adenauer-Stiftung v České republice
Pracovní jazyky: čeština a angličtina (tlumočení zajištěno)

Politický vývoj v některých evropských státech vzbuzuje mezi odbornou i laickou veřejností určité obavy o odolnost jejich demokratických institucí, nezávislost médií či soudů. A z toho vyplývá i hrozba nástupu autoritativnějších forem vládnutí, než je liberální demokracie. Letošní, již sedmnácté, politologické sympozium proto věnujeme hledání odpovědi na otázku, zda dochází k ústupu demokracie z prostoru naší části Evropy.


Odborníci z naší země i zahraničí se budou v prvním panelu sympozia zabývat popisem odchylek od demokratických standardů v našem středo- a východoevropském sousedství. Druhý panel bude zaměřen přímo na Českou republiku a otázku, v jaké kondici je naše liberální demokracie. Hosté závěrečného Kulatého stolu se s diváky podělí o své pohledy na její budoucnost u nás i v našem okolí.


Vzhledem k pokračující nepříznivé epidemiologické situaci jsme nuceni sympozium opět pořádat jakožto online konferenci, která bude probíhat přes videoplatformu Zoom.

Program sympozia:
9:00 – 9:05 – Zahájení
9:05 – 10:30 – 1. panel: Demokratické deviace ve střední a východní Evropě
10:30 – 11:00 – Přestávka
11:00 – 12:30 – 2. panel: Degenerace české liberální demokracie?
12:30 – 13:00 – Přestávka
13:30 – 14:45 – Kulatý stůl: Jaká je budoucnost liberální demokracie v ČR a střední Evropě?

Registraci a kompletní program naleznete zde

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.