Informace pro studující na FSS

Prosby děkana na studenty a studentky FSS

„Milé studentky, milí studenti,

rád bych vás pozdravil na prahu nového akademického roku. Jistě se těšíte, že někteří vůbec poprvé, jiní po dlouhé době, vstoupíte do budovy FSS, potkáte se spolužáky a známými a začne výuka kurzů, jež jste si pro podzimní semestr zaregistrovali a na řadu z nichž se jistě upřímně těšíte, stejně jako na přednášející. Věřte, že i vaši učitelé se už nemůžou dočkat, až se s vámi osobně setkají na přednáškách, seminářích, na chodbách, ve fakultní kavárně, atriu či před fakultou.

Začínáme učit podle rozvrhu naplno už v pondělí 13. září 2021. Po dlouhé době půjde o setkávání skutečně fyzické. Věříme, že tak bude moci proběhnout celý semestr a celý akademický rok – tak se na to také chystáme. Současně ale máme z minulých semestrů vyzkoušeno, že jsme schopni rychle zareagovat a přizpůsobit se aktuální situaci. V tuto chvíli je ale jasné, že všechny kurzy začnou v příštím týdnu běžnou kontaktní formou. Ministerská opatření nedávají úplně smysl – a je mi líto, že to musím takto veřejně prohlásit. Nicméně je to tak. Po měsících, kdy bylo nesmyslně sešněrováno i to, co mohlo být volné, jsme nyní v oblasti vysokoškolského studia svědky druhého extrému – není omezeno téměř nic, ani to, co by dávalo smysl. Na chodbách tak musíme nosit respirátory, ale poté, co zasedneme do lavic v učebnách, už je mít nemusíme. Stejně tak není žádným způsobem podmíněn vstup do univerzitních budov očkováním či testováním. U všech těchto opatření však platí důležité slovo – zatím.

I proto se na vás obracím se čtyřmi prosbami/apely níže. Není vyloučeno, že některé z výše uvedených čtyř apelů se v řádu dnů promění ve státem daná nařízení. Mám ale za to, že jsme – jako Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity – dostatečně vzájemně ohleduplní a že jsme schopni spolu lidsky fungovat i v obtížných časech.

V novém semestru hodně úspěchů přeje a na osobní setkávání se těší“

prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
děkan FSS MU

Organizace výuky v podzimním semestru 2021 na FSS MU

VÝUKA PROBÍHÁ VÝHRADNĚ KONTAKTNĚ
Výuka všech přednášek a seminářů bude probíhat výhradně kontaktní formou dle rozvrhu. Online přednášky a hybridní formy výuky se konat nebudou.

MAXIMÁLNÍ KAPACITA KURZŮ JE 200 STUDUJÍCÍCH
Maximální počet studentů a studentek, kteří mohou navštěvovat přednášky je 200.

ROUŠKY A RESPIRÁTORY
Ochrana úst je povinná ve společných prostorách (chodby, atrium…). Během výuky, pokud studenti sedí v učebně, ochranu úst mít nemusí.

VEDENÍ APELUJE NA DOBROVOLNÉ TESTOVÁNÍ NEOČKOVANÝCH
Dle nařízení státu nemusí být studenti ani vyučující očkováni ani testováni. Přesto však vedení fakulty vyzývá vyučující i studenty, aby se dobrovolně každých 7 dnů testovali.

ONEMOCNĚNÍ NEBO KARANTÉNA
Řeší se stejně jako v případě jakékoli nemoci – student dodává na Studijní oddělení omluvenku.

NÁKAZA
Objeví-li se nákaza u vyučujícího/studenta, je toto oznámeno Krajské hygienické stanici (očekáváme zpřesnění z MU).

RIZIKOVÉ SKUPINY
Ve výjimečných případech může u studentů považujících se za rizikové vyučující svolit k náhradnímu plnění. Studenti mohou přerušit studium. V případě vyučujících rozhoduje o výuce vedoucí katedry tak, aby byla uskutečňována kontaktní výuka.

REŽIM VE STUDOVNÁCH A V KNIHOVNĚ
Nutno dodržovat rozestupy 1,5 m.

Informace na webu MU pro studenty a studentky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.