Informace pro studující na FSS

Pravidla pro studentky a studenty FSS MU
ve žluté barvě semaforu od 22. listopadu 2021

Obecná pravidla

 • ONT pravidlo (očkování – prodělaná nemoc – testování) platí pro zdravé, ne pro nemocné s příznaky respiračního onemocnění – ti se výuky nezúčastňují, nechodí na fakultu.
 • Opakovaně apelujeme na studentky a studenty aby, pokud v tom nebrání zdravotní důvody, podstoupili očkování.

Respirátory v budově FSS MU

 • Platí povinnost nosit respirátory ve všech vnitřních prostorách FSS MU – v učebnách, na chodbách apod; již dlouho neplatí výjimka pro sedící na chodbách či v učebnách.
 • Pro ty, kteří budou potřebovat nový respirátor, bude k zakoupení ve studentském bistru v suterénu FSS MU.

Studium

 • Výuka všech seminářů a přednášek do 200 osob probíhá dle stanoveného rozvrhu prezenčně.
 • Studentky a studenti mají pro prezenční výuku povinnost prokazovat se ONT v příslušné aplikaci v ISu (https://is.muni.cz/auth/koronavirus/).
 • Za splnění povinnosti testu evidovanou v ISu se považuje jedenkrát týdně negativní antigenní test nebo RT-PCR test.
 • Kdo se neprokáže ONT, nemůže se účastnit prezenční výuky; vyučující má povinnost zadat náhradní plnění povinností (např. seznam literatury k přečtení, prezentace či nahraná loňská přednáška namísto přednášek, seminární úkol namísto účasti v seminářích apod.).
 • Neprobíhá hybridní ani online výuka; snahou fakulty je zajistit v maximální možné míře a na co nejvyšší úrovni výuku prezenční/kontaktní.
 • Praxe a stáže jsou možné podle podmínek třetí strany.

Knihovna, počítačové učebny 

 • Knihovna – zákaz vstupu mimouniverzitní veřejnosti; přístup mají jen studenti a studentky a zaměstnanci a zaměstnankyně MU.
 • Zůstává zachována možnost prezenčních výpůjček.
 • Ve studovnách nutnost rozestupů 1,5 m všemi směry a používání respirátorů.
 • Seminární místnosti zůstávají pro týmovou práci otevřeny za dodržení přísnějších hygienických podmínek. Současně snižujeme jejich kapacitu.
 • PC studovna v knihovně bude uzavřena, ostatní PC studovny v budově budou v provozu s povinností prokázání se ONT v ISu.

Podoba státnic a zkouškového období v lednu a únoru 2022

 • Zkoušky – mohou se konat prezenčně, ale platí nutnost prokázat ONT v ISu a zachování rozestupů min. 1,5 m všemi směry.
 • Vyučující mají povinnost nabídnout i online formu zkoušek.
 • Do 29. 11. 2021 mají vyučující povinnost informovat o podmínkách zakončení kurzu a do
  19. 12. 2021 vypsat zkouškové termíny.
 • Bakalářské, magisterské i doktorské státní závěrečné zkoušky se budou v lednu a únoru 2022 konat výhradně online.
 • Pro podzimní semestr 2021 se ruší povinnost odevzdávat jeden výtisk vytištěné bakalářské či magisterské práce, odevzdává se pouze digitálně přes IS.

Informace na univerzitních stránkách

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.