Michal Medek

„Dnešní děti mají problém vytvořit partu“

 Absolvent humanitní environmentalistiky Michal Medek dorazil na setkání před budovou fakulty na minutu přesně. Neměl potřebu prokládat rozhovor legráckami na odlehčení, zato se nad každou otázkou pečlivě zamyslel, popisovanou situaci analyzoval a poté pečlivě zformuloval odpověď.

Jméno a příjmení: Michal Medek

Datum narození: 30. 9. 1973

Bydliště: Tišnov

Studium na FSS: Magisterské: Humanitní environmentalistika (2004), na přírodovědecké fakultě MU Učitelství pro střední školy (1997).

Diplomová práce: Prvky paměti krajiny Drahanské vrchoviny(přístupné jen aktuálním studentům a zaměstnancům…)

Práce a kariéra: V letech 1997 až 2009 pracoval v Lipce, školském zařízení pro environmentální vzdělávání, zejména ve Středisku ekologické výchovy Rychta Krásensko (2001–2008), od roku 2012 je ředitelem Střediska ekologické výchovy Kaprálův mlýn; je také konzultantem v oborech environmentální výchova a interpretace přírodního a kulturního dědictví.

Co vás přivedlo ke studiu na FSS?

Fakultu sociálních studií jsem studoval jako svou druhou vysokou. Absolvoval jsem ji díky pochopení zaměstnavatele v řádném denním studiu. Mým cílem nebyla škola ani titul, ale studium humanitní environmentalistiky, oboru, který byl koncem 90. let považován za zhmotnění snů řady ekologicky orientovaných lidí nejenom z mé generace.

Co vás k tomuto oboru lákalo?

Přitáhla mě paní profesorka Hana Librová, zakladatelka katedry enviromentalistiky, a to nejen svou pověstí, ale přímým oslovením, výzvou. A přesvědčil mne také tehdejší ředitel střediska enviromentálního vzdělávání Lipka Aleš Máchal, jeho podpora při mém studiu, vstřícnost.

Jaký byl váš první den na fakultě?

Budovu jsem znal z doby, kdy tam sídlili budoucí lékaři. Fascinovala mne krásná a účelná přestavba.  Bývalý dvůr, nově zastřešený, působil opravdu úchvatně.

Co vás ve škole bavilo, čím pro vás byla výjimečná?

Vynikající byla možnost setkávání se zajímavými osobnostmi a neformální vztahy mezi pedagogy a studenty, alespoň ve srovnání s mojí zkušeností na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.

Co byste popsal jaké silné inspirace z oněch studijních let?

Vzpomínám na společné večeře s Erazimem Kohákem a Janem Kellerem, které organizoval Zbyněk Ulčák. Kurzy s Igorem Míchalem či Tomášem Škrdlantem. Byly fantastické.

Čím se zabýváte nyní?

Působím ve funkci ředitele na Středisku ekologické výchovy Kaprálovův mlýn. Starám se o finanční a personální řízení organizace, finanční zajištění rozvojových projektů, vývoj nových programů a také samozřejmě učím. Kromě toho přednáším externě tři kurzy na dvou fakultách Masarykovy univerzity, krátkodobě pracuji jako expert pro cestovní ruch v Moravském krasu a rovněž se podílím na činnosti odborných skupin a oborových sdružení v oblasti environmentální výchovy a interpretace přírodního a kulturního dědictví.

Byla vám škola dostatečným a dobrým odrazovým můstkem v práci?

Fakulta sociálních studií výrazně reformovala moje akademické myšlení. Především se jednalo o kurzy výzkumných metod a metodologie sociálních věd.

Čím, vyjma znalostí, vás dále univerzita obohatila?

Obohatila mne o řadu kontaktů, které využívám i v profesním životě.

Kdy jste si uvědomil, že jste si studium na FSS zvolil dobře?

Mnohokrát jsem se jako recenzent či konzultant přesvědčil, že studenti z jiných vysokých škol postrádají základy akademického myšlení, které se potom projevují při formulování vlastních výzkumných záměrů i jejich interpretaci. Ačkoliv FSS je jednou ze tří vysokých škol, které jsem absolvoval, hodnotím ji z hlediska akademického posunu nejvýše.

 

Zuzana Geryková
Autorka je absolventkou Katedry mediálních studií a žurnalistiky na FSS MU.

Redakčně upraveno Michalem Rapcem,
studentem Katedry mediálních studií a žurnalistiky na FSS MU.

Původní rozhovor byl uveřejněn v publikaci Absolventi: Nepřehlédnutelní a úspěšní (2008).

Publikováno v srpnu 2015

Tři slova, která mě charakterizují: Přemýšlení, přímost, oběť.

Tři slova, která charakterizují mou práci: Přátelství, příroda, poslání.

Co čekám od budoucnosti: Že se bude více učit z minulosti.

Co se mi vybaví, když se řekne FSS: Špičkové sociální vědy v hezkých prostorách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.