Členové akademického senátu FSS

Akademická komora

Předseda senátu

Otto Eibl se narodil v roce 1981. Vystudoval politologii, odborně se zaměřuje na politickou komunikaci a politický marketing. Zkoumá tedy zejména politické značky, jejich obsahy a procesy, kterými jsou utvářeny a udržovány, umisťování politických témat v politickém prostoru a komunikační a marketingové strategie politických stran v rámci předvolebního období i mimo ně.

Rudolf Burgr pracuje od roku 2005 jako odborný asistent na katedře mediálních studií a žurnalistiky, v letech 2008 až 2017 byl jejím vedoucím. Předtím působil 12 let coby píšící novinář, editor a šéfredaktor brněnské redakce MF Dnes. Odborně se zaměřuje na žurnalistiku, vyučuje předměty orientované na žurnalistické dovednosti, publicistiku a fungování mediálních organizací. Na univerzitě působil už v letech 1988 až 1993 na Přírodovědecké fakultě.

Vratislav Havlík je odborným asistentem na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií a členem Mezinárodního politologického ústavu. Odborně se zaměřuje na výzkum víceúrovňového vládnutí v Německu a České republice, dále na maďarskou politiku po roce 1990 a maďarsko-slovenské vztahy.

doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

telefon: 549 49 3877
e‑mail:

Oldřich Krpec je odborným asistentem na KMVES FSS MU. V letech 2009 až 2012 byl ředitelem IIPS MU. Je členem Vědecké redakce MU. Odborně se zaměřuje na politickou ekonomii mezinárodního obchodu, politickou ekonomii hospodářského rozvoje a ekonomickou historii. Je autorem několika odborných knih a řady článků ve vědeckých periodicích.

Peter Spáč je docentem na Katedře politologie FSS MU. Zaměřuje se na volby, volební reformy, distribuci veřejných peněz a transparentnost veřejné správy. Těmto oblastem se věnuje i ve svých kurzech a mimo toho vyučuje předměty orientované na metody a statistickou analýzu dat.

doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.

telefon: 549 49 4858
e‑mail:
Jan Šerek působí na Katedře psychologie a Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU. Je rovněž členem Etické komise pro výzkum MU. Odborně se zabývá oblastí sociální a politické psychologie, především pak občanskou socializací mladých lidí a psychologickými aspekty demokratického rozhodování.

Studentská komora

Bc. Daniel Jirků

e‑mail:

Místopředseda senátu

Daniel Jirků, rodák z Brna, vystudoval osmileté gymnázium, kde po čtyřech letech v matematické třídě našel lásku k humanitním oborům ve třídě s všeobecným zaměřením. Nejprve chtěl na práva, konečně jej však nasměroval celoživotní zájem o diplomacii a interkulturní komunikaci. Nyní studuje politologii a mezinárodní vztahy, členem Akademického senátu FSS je od roku 2017. V akademickém životě se zajímá především o komunální politiku, region severských zemí Evropy, politické systémy nebo sionismus. Svůj volný čas věnuje spolku SSIIPS, debatuje, zajímá se o umění, studuje jazyky, cestuje, tvoří s přáteli hudbu a sleduje AZ-kvíz.

Bc. Barbora Adamková

e‑mail:

Barbora Adamková je magisterská študentka odboru Environmentálnych štúdií. Venuje sa najmä téme environmentálnej nespravodlivosti a sociálne-ekologickej transformácie. Už viac ako tri roky je súčasťou fakultného spolku Be International, kde sa stará o komunikáciu a sociálne siete a pôsobí aj ako facilitátorka a lektorka neformálneho vzdelávania, cez ktoré vedie mladých ľudí k angažovanosti.

Mgr. Mikuláš Černík

e‑mail:

Mikuláš Černík se narodil v roce 1990 v Chebu. Vystudoval na Katedře environmentálních studií, kde nadále pokračuje v doktorském studiu. Zabývá se především politickou ekologií, environmentální a klimatickou spravedlností, konkrétně odporem vůči těžbě uhlí v ČR a Polsku.

Mgr. Sonya Darrow

e‑mail:

Artist & Czech-American, Sonya Darrow lives between her two homes: Cedar Rapids, Iowa and the Czech Republic. Through the method of art and auto-ethnography, she has managed to develop a unique approach to cultural heritage. Sonya is also an art lecturer at the Moravian Gallery, cultural ambassador for the National Czech & Slovak Museum (USA) and studies Cultural Sociology (international program).

Katarína Kováčová

e‑mail:

Katarína Kováčová je druhým rokom študentkou bakalárskeho programu environmentálnych a európskych štúdií. Svoj záujem o aktuálne spoločenské dianie a problematiku klimatickej zmeny pretavuje do aktivizmu či zážitkovej pedagogiky. Práve neformálnemu vzdelávaniu sa posledné roky intenzívne venuje či už ako účastníčka, alebo ako inštruktorka. V rámci FSS sa spolupodieľa na rozbiehaní aktivít Okrašlovacieho spolku pri katedre environmentálnych štúdií a rozvíjaní environmentálnej komunity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.