Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, Ph.D.


kancelář: 3.48
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4904
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Zuzana Sekeráková Búriková
Pracoviště
 • Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova universita (Joštova 10, 602 00 Brno)
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2005: titul európsky doktorát (‘European Doctorate in Social History of Europe and the Mediterranean’), Università Ca’ Foscari - Venezia
 • 1999 - 2005: PhD., etnológia, Ústav etnológie SAV, Bratislava, téma dizertačnej práce: "Obchod a kresťanstvo na slovenskej dedine"
 • 1994 - 1999: Mgr., etnológia a estetika, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Přehled zaměstnání
 • 2007-: Odborná asistentka, Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova universita (Joštova 10, 602 00 Brno)
 • 2006-2013: postdoktorálna výskumná pracovníčka, Slovenská akadémia vied (Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovensko)
 • 4/2008 - 12/2009, 2010-2012 MD a RD
Pedagogická činnost - výber
 • Výuka na FSS MU:
 • Bakalárske kurzy:
 • SANb2019/107 - Materiálna kultúra
 • SANb1008/SAN106 - Politická a ekonomická antropológia
 • SANb2006/SAN266 - Anthropology of Consumption and Consumer Society (v angličtine)
 • SANb2007/SAN235 - Dějiny sociální antropologie
 • SANb2008/SAN267 – Antropologie a postsocializmus: Transformace a identity
 • Magisterské kurzy:
 • SOC562 - SOcial Life of Things: Material Culture and Mass Consumption
 • Výuka na iných pracoviskách ako na FSS MU:
 • 2005-2008: Textový seminár pre študujúcich na doktorandskej forme štúdia (Uet SAV)
 • 2006-2007: Sociálny život vecí a antropológia konzumu (BA, MA, FHS UK)
 • 2006-2007: Antropológia spotreby a konzumnej spoločnosti(BA, FSEV UK Bratislava)
 • 2006-2007: Ekonomická antropológia (BA, FSEV UK Bratislava)
 • 2001-2002: terénna prax (MA, FiF UK Bratislava)
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2013-2015: riešiteľka, GAČR: „Placená péče o děti a domácnost v Česku a na Slovensku
 • 2009-2010: Nominantka Českej republiky, projekt "Remaking Eastern Borders in Europe: a network exploring social, moral and material relocations of Europe’s Eastern Peripheries" (COST Action IS0803)
 • 2008-2010: spoluriešiteľka, projekt "Sociologická a antropologická analýza spotreby produktov a voľnočasových aktivít na Slovensku" (VEGA 1/0632/08, hlavný riešiteľ Ivan Chorvát Univerzita Mateja Bella Banská Bystrica)
 • 2006-2007: spoluriešiteľka, projekt „Authority and Expectation: A Social History of the Socialist Dictatorships in Central Europe” (Visegrad project, koordinátor projektu, Péter Apor CEU Budapest)
 • 2005-2007 spoluriešiteľka, projekt „Miestny a regionálny rozvoj v kontexte európskej integrácie“ (VEGA 2/5104/25, koordinátorka Oľga Danglová Ústav etnológie SAV)
 • 2005-2006: účastníčka, projekt „Models of consumption and cultural identity across Eastern and Western Europe: conflict or challenge?” (The British Academy Small Research Grant, koordinátorka Marta Rabikowska, University of East London)
 • 2004–2005: spoluriešiteľka, projekt „Slovak au pairs and London families: home, material culture and migration” (The Leverhulme Trust Research Project Grant, koordinátor Daniel Miller, Department of Anthropology, University College London)
 • 2002–2005: účastníčka, projekt „European Doctorate in the Social History of Europe and the Mediterranean“ (Maie Currie research project, 5. rámcový program)
 • 2003-2004: spoluriešiteľka, projekt „Globálne procesy a každodenná kultúra na Slovensku. Etnologický pohľad“ (VEGA 2/3181/24, Koordinátorka Oľga Danglová, Ústav etnológie SAV)
 • 2001-2002: spoluriešiteľka, projekt „Modernizačné procesy na Slovensku z pohľadu etnológie“ (VEGA č. 2/7180/21, koordinátorka Gabriela Kiliánová, Ústav etnológie)
Akademické stáže
 • 2004–2005: "The Leverhulme Trust Research Project Grant", University College London, Londýn, Veľká Británia (12 mesiacov)
 • 2003: „Bosch Junior Visiting Fellow,“ Inštitút humanitných štúdií (IWM), Viedeň, Rakúsko (6 mesiacov)
 • 2002–2003: „Marie Curie Fellowship – Building on the Past: European Doctorate in Social History of Europe and the Mediterranean“ Oddelenie antropológie, University College London, Londýn, Veľká Británia (6 mesiacov)
 • 2000–2001: “OSI/FCO Visiting graduate student”, Inštitút sociálnej a kultúrnej antropológie, Oxford University, Oxford, Veľká Británia (10 mesiacov)
Mimouniversitní aktivity
 • 2014 - členka Európskej asociácie pre sociálnu antropológiu (EASA)
 • 2007-2011 - Členka Slovenskej asociácie sociálnej antropológie (SASA)2008-2009 vedenie Etickej komisie SASA, 2008-2010 členka Rady SASA
 • 2006-2008: zodpovedná redaktorka časopisu Etnologické rozpravy
 • 2004-2008: členka redakčného okruhu časopisu Anthropos: časopis pre humanitné a sociálne poznanie
 • 2001-2002: štipendistka programu "PhD. Support Program of Civic Education Project (CEP)" – cieľom CEP bolo zdokonaliť vzdelávanie na univerzitách v strednej a východnej Európe. Projekt zahŕňal kurzy kreatívneho vyučovania, samotné vyučovanie a organizovanie seminárov a konferencií.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2009-2010: nominantka Českej republiky v projekte "Remaking eastern borders in Europe: a network exploring social, moral and material relocations of Europe’s eastern peripheries" (COST Action ISO803)
 • 2008-2009: členka rady Slovenskej asociácie sociálnych antropológov (SASA)
 • 2006-2009: "Honorary Research Fellow", Department of Anthropology, University College London
 • 1999 - Červený diplom a cena dekana za výsledky v štúdiu
Vybrané publikace
 • SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Au Pairs, Nannies and Babysitters : Paid Care as a Temporary Life Course Experience in Slovakia and in the UK. Feminist Review, London: SAGE Publications, 2019, roč. 122, č. 1, s. 80-94. ISSN 0141-7789. doi:10.1177/0141778919848636. URL info
 • SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Paid home-based childcare in Slovakia : Informal markets and care loops. Journal of European Social Policy, London: SAGE Publications, 2019, roč. 29, č. 5, s. 653-665. ISSN 0958-9287. doi:10.1177/0958928719873834. URL info
 • SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Choosing the right age group? : intersectional analysis of demand for paid domestic workers in Slovakia. Slovenský národopis, Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2018, roč. 66, č. 2, s. 239-252. ISSN 1335-1303. doi:10.26363/SN.2018.2.05. článek info
 • SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Outside of global or local care chains : Nannies and babysitters in Slovakia. In Local care- loops and micro-mobilities of care. Rethinking proximate care in post- egalitarian contexts. 2018. info
 • SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. (Ne)sloboda v pohybe : migrácia au pair ako obmedzujúca a emancipujúca skúsenosť. In 7. ročník studentské antropologické konference: (Ne)svoboda. 2018. info
 • SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Zodpovednosť a cena za úsmev. In Kapitál. Bratislava: Literarnyklub.sk, 2018. s. 6. ISSN 2585-7851. info
 • SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Panie k deťom a na upratovanie: podoby platenej práce v domácnosti. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 156 s. ISBN 978-80-210-8763-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8763-2017. Munishop Flexibooks info
 • SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. (Ne)viditeľné mestá, (ne)viditeľné migrantky : Au pair v globálnom meste. In (NE)VIDITELNÁ MĚSTA 6. brněnská konference urbánních studií aneb „Město v Brně po 10 letech“. 2017. info
 • SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Panie k deťom a na upratovanie : Podoby platenej práce v domácnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 156 s. ISBN 978-80-210-8762-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8763-2017. web nakladatele info
 • SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Exploring the Demand for Paid Domestic Workers in Slovakia through the Intersection of Welfare and Gender Regimes. Laboratorium : Russian review of Social Research, 2016, roč. 8, č. 3, s. 28-51. ISSN 2076-8214. info
 • SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. EU enlargement and au pairing in the UK: the experiences and migratory strategies of Slovak au pairs. Nordic Journal of Migration Research, Versita, 2016, roč. 6, č. 4, s. 207-214. ISSN 1799-649X. doi:10.1515/njmr-2016-0030. info
 • SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. ‘Good families’ and the shadows of servitude: au pair gossip and norms of au pair employment. In Cox, Rosie. Au Pairs' Lives in Global Context: Sisters or Servants? 1. vyd. Houndmills Basingstoke: Palgrave Macmillan Ltd., 2015. s. 36-52, 17 s. Migration, Diasporas and Citizenship 1. ISBN 978-1-137-37747-0. info
 • SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Temporary migration as the rite de passage: Au pair stays as a way of becoming adult. In departmental seminar of the Gender Studies Programme at the European University at St. Petersburg. 2015. info
 • SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Employing paid domestic work in Slovakia. In Domestic Workers in the Countries of Central Eastern Europe and Former Soviet Union: Postsocialist Migrations and Inequalities. 2015. URL info
 • SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Au pair Migration as a Rite of Passage. elektronické vydanie: ISA, 2015. Global Dialogue: Newsletter for the International Sociological Association. URL info
 • SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Epmloying paid domestic work in Slovakia. In Tkach, Olga. Domestic Workers in the Countries of Central Eastern Europe and Former Soviet Union: Postsocialist Migrations and Inequalities. 1. vyd. Sankt Peterburg: Centre for Independent Social Research (CISR) in cooperation with the Rosa Luxemburg Stiftung, 2015. s. 146-154, 9 s. URL info
 • SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. členka redakční rady časopisu CARGO. : CARGO, 2015. URL info
 • SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Earning Money, Learning the Language : Slovak Au Pairs and their Passage to Adulthood. In Nicolette Makovicky. Neoliberalism, Personhood, and Postsocialism : Enterprising Selves in Changing Economies. Farnham: Ashgate, 2014. s. 145-161, 17 s. ISBN 978-1-4094-6787-8. info
 • SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Au pair stays as a way of becoming adult. In IQ Congress 2014 - Come to Stay- On the Future of Integration in Germany. 2014. URL info
 • SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Domov a au pair pobyty. In Proměny domova: prostory, přináležení a nové formy vztahů. 2014. info
 • SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Dealing with neoliberal discourse: Slovak au pairs and their creation of life projects. In 13th EASA Biennial Conference Collaboration, Intimacy & Revolution – innovation and continuity in an interconnected world. 2014. info
 • SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. ‘Good families’ and the shadows of servitude: au pair gossip and norms of au pair employment. In The 27th Conference of the Nordic Sociological Association Exploring Blind Spots. 2014. info
 • SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. The role of gendered identities in care work. In The value of women’s work: between the subjective and the economic Workshop 2 of the Research Network ‘Women Work and Value in Europe, 1945-2015’. 2014. info
 • SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. The EU enlargement and the Slovak au pair migration to the UK. In COST Relocating Borders conference, Berlín, Nemecko. 2013. info
 • SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Život v cudzích domovoch : au pair a ich izby v londýnskych domácnostiach. In „MĚSTO A DOMOV“ IV. BRNĚNSKÁ KONFERENCE URBÁNNÍCH STUDIÍ. 2013. info
 • SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Obrázky na cestách : au pair, vizualita a migrácia. In Vizuální studia – věda, umění, instituce (NaProti Imaginaci). 2013. info
 • SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana a Daniel MILLER. Au pair. nové vydanie v českom jazyku. Praha: SLON - Sociologické nakladatelství, 2013. 267 s. Cargo. ISBN 978-80-7419-151-0. info
 • SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Book reviews : Roberta Sassatelli, Consumer Culture: History, Theory and Politics, London: SAGE Publications Ltd. 2007. 237 pages. ISBN 978-1-4129-1181 (pbk) ; Emma Casey and Lydia Martens (eds.), Gender and Consumption: Domestic Cultures and the Commercialisation of Everyday Life, Aldershot: Ashgate Publishing Limited. 2007. 246 pages. ISBN 978-0-7546-4386-9 (hbk) David Hussey and Margaret Ponsonby (eds.), Buying for the Home: Shopping for the Domestic from the Seventeenth Century to the Present, series: The History of Retailing and Consumption, Aldershot: Ashgate Publishing Limited. 2008. 2. Home Cultures, Oxford: Berg Publishers, 2012, roč. 9, č. 1, s. 105-112. ISSN 1740-6315. info
 • SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Economic Anthropology: History, Ethnography, Critique (review). Cargo, Praha, 2012, roč. 12, 1-2, s. 133-135. info
 • BÚRIKOVÁ, Zuzana a Daniel MILLER. Au Pair. Cambridge: Polity Press, 2010. 209 s. paperback. ISBN 978-0-7456-5012-8. URL info
 • BÚRIKOVÁ, Zuzana. Consumerism in Slovak Catholic Homes. In Religion, Consumerism and Sustainability: Paradise Lost? Houndmills Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010. s. 137-151, 14 s. Consumption and Public Life. ISBN 978-0-230-57667-4. URL info
 • BÚRIKOVÁ, Zuzana. Členka rady SASA (Slovenská asociácia sociálnych antropológov). 2008. info
 • BÚRIKOVÁ, Zuzana. Motivácie au pair migrácie zo Slovenska. Slovenský národopis : časopis Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava: Slovak Academic Press, 2007, roč. 56, č. 4, s. 442-456. ISSN 1335-1303. info
 • BÚRIKOVÁ, Zuzana. Hypermarkety v Pezinku. In Mestá a dediny pod Malými Karpatmi. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2007. s. 121-147, 26 s. ISBN 978-80-88997-39-9. info
 • BÚRIKOVÁ, Zuzana. Prečo majú britské matky au pair, a čo sa na tom slovenským au pair nepáči. In Neroľnícka rodina na Slovensku. Bratislava: Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Združenie Prebudená pieseň, 2007. s. 143-157, 14 s. ISBN 80-89069-13-4. info
 • BÚRIKOVÁ, Zuzana a Ľubica HERZÁNOVÁ. Authority and Expectations: A Social History of the Socialist Dictatorships in Central Europe. 2007. info
 • BÚRIKOVÁ, Zuzana. Prečo majú britské matky au pair a čo sa na tom slovenským au pair nepáči. Slovenský národopis : časopis Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava: Slovak Academic Press, 2006, roč. 54, č. 4, s. 341–356. ISSN 1335-1303. info
 • BÚRIKOVÁ, Zuzana. Spotreba a výskum reálne existujúceho socializmu. Etnologické rozpravy, Bratislava: Ústav etnológie SAV Slovenské nár múseum, 2006, roč. 13, č. 2, s. 81-91. ISSN 1335-5074. info
 • BÚRIKOVÁ, Zuzana. The Embarrassment of Co-presence: Au pairs and Their Rooms. Home Cultures, Oxford: Berg Publishers, 2006, roč. 3, č. 2, s. 99-122. ISSN 1740-6315. info
 • BÚRIKOVÁ, Zuzana. Simmel and Slovak Village Shops. In Departmental seminars in Anthropology. 2006. info
 • BÚRIKOVÁ, Zuzana. Why Slovak Women Become Au Pairs? In International Conference New Directions in Post/Socialist Research. 2006. info
 • BÚRIKOVÁ, Zuzana. "Christian" Shops: Morality and Commerce in the Slovak Village. Anthropological Journal on European Cultures, 2003, roč. 12, č. 2, s. 187-203. ISSN 0960-0604. info
 • BÚRIKOVÁ, Zuzana. Consuming socialism: socialised socialist shops. In Thinking Together. Proceedings of the IWM Junior Fellows' Conference, Winter 2003. Vienna: IWM, 2003. s. 1-14, 14 s. URL info

31. 3. 2020