doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.


kancelář: 5.64
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8029
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph. D., narozen 8. prosince 1958 v Olomouci, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Katedra sociální politiky a sociální práce
  Fakulta sociálních studií
  Masarykova univerzita
  Joštova 10, Brno 602 00, Česká republika
Funkce na pracovišti
 • vedoucí katedry
 • odborný pracovník Institutu pro výzkum veřejné politiky a sociální práce
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009: docent v oboru Sociální politika a sociální práce
 • 1999: Ph.D. v oboru Veřejná a sociální politika
 • 1994: střednědobý postgraduální kurz v IMK Diemen (Nizozemí), konzultant pro řízení malých a středních neziskových organizací
 • 1984: PhDr. v oboru sociologie
 • 1983: Mgr. v oboru sociologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Přehled zaměstnání
 • 1991 - 1992: analytik trhu práce na Úřadu práce České republiky (okresní UP Vyškov)
 • 1992 - 1994: odborný pracovník, Ústav pro výzkum zdraví dítěte, Brno; (projekt ELSPAC: European longitudinal study of pregnancy and childhood)
 • 1994 - 1996: vedoucí oddělení trhu práce na Úřadu práce České republiky
 • 1996 - 2002: katedra veřejné ekonomie, Ekonomicko správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • 2002 - 2016: katedra sociální politiky a sociální práce, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
Pedagogická činnost
 • 2012 - 2016
 • Tvorba a implementace veřejných programů; Evaluační výzkum; Základy veřejné politiky; Teorie organizace a řízení; Strategické plánování pro veřejné účely; Evaluace2 (pro PhD studium)
 • 2006 - 2011
 • Kvalitativní výzkum; Evaluační výzkum; Tvorba a implementace sociálních programů; Sociální politika v organizacích
 • 1996 - 2005
 • Analýza sociálních problémů; Sociologie; Komunikace v organizacích; Politika zaměstnanosti a trhu práce
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1992 - 2002 European longitudinal study of pregnancy and Childhood. člen mezinárodního týmu, koordinace Joan Golding
 • 1995 - 1996 Těhotenství a mateřství adolescentních žen (E-2493-1)vedoucí projektu
 • 1997 - 1998 Vliv životního stylu rodin na výsledek těhotenství (E-2696-3) vedoucí projektu
 • 1998 - 2003 Výzkumný záměr MŠMT číslo 145600001, Faktory efektivnosti rozvoje regionů. Člen řešitelského týmu.
 • 2000 - 2001 Vliv organizace zdravotnicko-sociálních služeb pro děti na kvalitu odborné péče (E-6206-3)vedoucí projektu
 • 2006 - 2011 Nová sociální rizika trhu práce a potřeby reformy jeho politické regulace po vstupu ČR do EU. Monitoring a vyhodnocení potřeb. (NPVII23001), vedoucí projektu
 • 2006 - 2011 Reconciling Work and Wellfare in Europe (RECWOWE),FP6 člen českého subtýmu
 • 2010 - 2011 Optimalizace práce poradců pro zprostředkování zaměstnání na úřadu práce v ČR (projekt výzkumu pro potřeby státu č. ZVZ 206/10) hlavní řešitel
 • 2011 - 2013 Grantový projekt „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně“ CZ.1.04/3.1.03/78.00038,(OPLZZ a SR ČR) vedoucí projektového týmu
Akademické stáže
 • 1998 - Sociální otázky v zemích EU: dvoutýdenní studijní pobyt na University of Plymouth (VB) 8.- 24. 9. 1998
 • 2004 - Institutional conditions for implementation of active employment policy - comparative research: týdenní výzkumná stáž na University of Plymouth (VB) 7. - 15. 12. 2004
 • 2013 - Monitoring trhu práce na švédském UP. Týdenní pracovní stáž v rámci projektu OPLZZ Barometr trhu práce 2012 - 2013
Univerzitní aktivity
 • 2000 - 2002 člen Akademického senátu MU
 • 2004 - 2005 zástupce MU v Radě vysokých škol ČR
 • 2012 - 2016 člen Vědecké rady Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity
 • 2015 - 2016 člen Vědecké rady Fakulty společenských věd Univerzity Karlovy
 • 2016 - člen Vědecké rady Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
Vybrané publikace
 • WINKLER, Jiří, Tomáš SIROVÁTKA, Ondřej HORA, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ, Josef HORŇÁČEK a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Analýza faktorů dlouhodobé nezaměstnanosti působících na území Jihomoravského kraje v období ekonomického růstu. 1. vydání. Brno: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, 2018. 132 s. info
 • WINKLER, Jiří, Zdeňka DOHNALOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Ladislav OTAVA, Monika PUNOVÁ, Jiří VANDER, Martin ŽIŽLAVSKÝ, Magda FRIŠAUFOVÁ, Josef HORŇÁČEK, Anna KRCHŇAVÁ, Pavel NAVRÁTIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ a Imrich VAŠEČKA. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2016. 385 s. Odborná studie pro tvorbu 5. komunitního plánu. info
 • WINKLER, Jiří. Organizace implementačního procesu : institucionální hledisko analýzy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 270 s. ISBN 978-80-210-7822-2. info
 • KLIMPLOVÁ, Lenka, Jiří WINKLER, Josef HORŇÁČEK, Jiří VYHLÍDAL, Iveta ZELENKOVÁ, Josef PITNER a Magda FRIŠAUFOVÁ. Monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? 2014. URL info
 • HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Josef PITNER, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER a Iveta ZELENKOVÁ. Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 128 s. ISBN 978-80-210-7501-6. info
 • WINKLER, Jiří, Iveta ZELENKOVÁ a Imrich VAŠEČKA. Analýza systému řízení sociálních služeb zabezpečovaných Statutárním městem Brnem. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 111 s. Studie a analýzy pro III. komunitní plán. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Bent GREVE, Ondřej HORA, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ a Jiří WINKLER. Public/Private Mix And Social Innovation In Service Provision, Fiscal Policy And Employment. Database On Financing, Employment And Governance In Social Services (Deliverable 7.2). : European Commission, NEUJOBS Working Document, 2012. 37 s. info
 • GRAZIANO, Paolo a Jiří WINKLER. Governance and implementation of activation policies: Czech Republic and Italy compared. International Journal of Sociology and Social Policy, Emerald, 2012, roč. 32, 5-6, s. 340-353. ISSN 0144-333X. doi:10.1108/01443331211236943. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Jiří WINKLER. Governance of activation policies in the Czech Republic: uncoordinated transformation. In The Governance of Active Welfare States in Europe. van Berkel, R., de Graaf W., Sirovátka, T. (eds). první. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. s. 173-194, 22 s. Work and welfare in Europe. ISBN 978-0-230-25200-4. info
 • VYHLÍDAL, Jiří a Jiří WINKLER. Identifikace organizačních modelů aktivace na úřadech práce v ČR. In J. Winkler, M. Žižlavský. Institucionální změna a veřejná politika. Analýza politiky zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 150-164. info
 • WINKLER, Jiří a Iveta ZELENKOVÁ. Služby zaměstnanosti a formy spolupráce s občanským sektorem na regionálním trhu práce. In Winkler, J.; Klimplová, L. (eds.): Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 123 - 140, 17 s. Mopo. ISBN 978-80-210-5352-6. info
 • WINKLER, Jiří a Tomáš SIROVÁTKA. Význam nových sociálních rizik v současné společenské vědě. Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, 2010, ročník 7, č. 2, s. 7 - 22. ISSN 1214-813X. info
 • WINKLER, Jiří. Institucionální a organizační limity individualizace české politiky zaměstnanosti v podmínkách duálního trhu práce. In Nejistoty na trhu práce. první. Brno: František Šalé - Albert, 2009. s. 118-147, 29 s. ISBN 978-80-7326-172-6. info
 • WINKLER, Jiří a Ondřej HORA. Koncepce "nových sociálních rizik" v evropské sociální politice. In Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister Principal, Masarykova univerzita, 2008. s. 15 - 35, 20 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7. info
 • WINKLER, Jijří. Institucionální limity modernizace veřejných služeb zaměstnanosti v České republice. In Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita, 2008. s. 133 - 146, 13 s. sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7. info
 • WINKLER, Jiří. Nová sociální rizika na českém trhu práce jako problém nebo politická agenda? In Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita, 2008. s. 5 - 14, 9 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7. info
 • WINKLER, Jiří. Teorie rozhodování a dynamika sociální politiky. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 254 s. FSS MU. ISBN 978-80-210-4486-9. info
 • WINKLER, Jiří a Klára VRBKOVÁ. Monitoring trhu práce a politiky zaměstnanosti. Národní program výzkumu II. 2007. info
 • WINKLER, Jiří, Lenka KLIMPLOVÁ a Klára VRBKOVÁ. Analýza spokojenosti zaměstnavatelů s činností úřadu práce. Brno: Interreg3A, 2007. 40 s. Výzkumná zpráva. info
 • WINKLER, Jiří a Václav KULHAVÝ. „New social risks“ and the changes at Czech labour market policy in the 2006 – 2011. In The State of the Art RECWOWE Conference, Warshaw 12 – 14.5. 2007. 2007. info
 • WINKLER, Jiří. Governance and Democracy: experience from Czech Labour Market Policy. 2007. info
 • WINKLER, Jiří­, Klára VRBKOVÁ a Lenka KLIMPLOVÁ. Spokojenost zaměstnavatelů s činností Úřadu práce Brno-venkov. In Seminář v rámci projektu Interreg IIIA Vědecké výsledky akademie expertů. 2007. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Ondřej HORA, Markéta HORÁKOVÁ, Lenka KLIMPLOVÁ, Miroslava RÁKOCZYOVÁ a Jiří WINKLER. Sociální začleňování v České republice: evropská a česká agenda? Studie CESES, Praha: CESES FSV UK, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 55-77. ISSN 1801-1640. info
 • WINKLER, Jiří. Význam vztahu politické a profesionální kapacity pro naplnění strategie sociálního začleňování v ČR. In Sociální vyloučení a sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 117-125, 9 s. ISBN 80-210-4225-7. info
 • WINKLER, Jiří. Lokální programy na trhu práce a jejich význam pro národní politiku zaměstnanosti. In Účelové programy na lokálních trzích práce. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 13 - 30, 17 s. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5. info
 • WINKLER, Jiří. Analýza potřeb integrace Romů na českém trhu práce. In Účelové programy na lokálních trzích práce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 104 - 121, 17 s. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5. info
 • WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 241 s. ISBN 80-210-3565-X. info
 • WINKLER, Jiří. Implementace. Institucionální hledisko analýzy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 160 s. ISBN 80-210-2932-3. info
 • WINKLER, Jiří. Organizační kultura poskytování příjmově a majetkově testovaných sociálních dávek v ČR. Editor: Tomáš Sirovátka. In Účinky a legitimita české sociální politiky. 1. vydání. Brno: MU, 2000. s. 105-130. ISBN 80-210-2307-4. info
 • WINKLER, Jiří. Utváření mateřského pouta v těhotenství. Časopis lékařů českých, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2000, roč. XXXII, č. 1. ISSN 0008-7335. info
 • WINKLER, Jiří, Jitka HRDINOVÁ a Lubomír KUKLA. Mateřské pouto a zdravý životní styl v těhotenství. Časopis lékařů českých, 2000, roč. 139, č. 3, s. 71-73. ISSN 0008-7335. info

24. 6. 2020