Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Životopis

Životopis

Základní údaje
 • Hubert Smekal
Pracoviště
 • Katedra MVES FSS MU Brno Údolní 53, 602 00 Brno
  Ústav pro otázky soudnictví PrF MU Veveří 70, 611 80 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003-2005: PhD student, politologie, FSS MU Brno
 • 2002-2003: MA "Governance and Politics of European Integration", Universita di Bologna, campus Forli
 • 1997-2002: Právnická fakulta MU, Brno
Přehled zaměstnání
 • 2016-now: Senior Researcher, Judicial Studies Institute, Law Faculty, Masaryk University (ERC project)
 • 2009-2010 and 2012-now: Research Fellow, International Institute of Political Science, Masaryk University, Brno
 • 2008-2010 and 2011-now: Assistant Professor, the Department of International Relations and European Studies, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno
 • 2005-2008: Instructor, Department of International Relations and European Studies, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno.
 • 2005: Researcher, The Institute for Comparative Political Research, Masaryk University, Brno.
 • 2005-now: Assistant of the E.MA Director for the Czech Republic (E.MA in Human Rights and Democratization, EIUC, Venice, Italy
 • 2005-2008: Assistant, grant of Czech Ministry of Labour and Social Affairs "Political Actors in the process of the Europeanization and Internalization of the Political Arena of the Czech Republic"
 • 2003: Internship, Punto Europa, Forli, Italy. 2002: Internship, Law Office Barák and Bedroš, Brno, the Czech Republic.
Pedagogická činnost
 • viz is
Vědeckovýzkumná činnost
 • viz is
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2002-2003 MA GPIE Universita di Bologna. 2010–2011 Fulbright-Masaryk Post-Doc Research Scholar, Center for the Study of Law and Society, Boalt School of Law, UC Berkeley. Sponsor: Prof. Martin Shapiro.
 • 1. 9. 2010 – 30. 6. 2011: University of California, Berkeley, Berkeley, Fulbrightova stipendium, USA
Universitní aktivity
 • člen akademického senátu, předseda smírčí komise
Mimouniversitní aktivity
 • člen Rady vlády pro lidská práva člen Centra pro lidská práva Fulbright Honorary Ambassador for FSS MU
Vybrané publikace
 • EBERLE, Jakub, Hubert SMEKAL, Petr OCELÍK a Oldřich KRPEC. Political science in Central and Eastern Europe : integration with limited convergence in Czechia. European Political Science. Palgrave Macmillan, 2021, roč. 20, č. 1, s. 183-203. ISSN 1680-4333. doi:10.1057/s41304-020-00311-9. URL info
 • SMEKAL, Hubert. Workshop on the Transposition of the Consumer Rights Directive. 2021. info
 • SMEKAL, Hubert, Jaroslav BENÁK, Ladislav VYHNÁNEK, Monika HANYCH a Štěpán JANKŮ. Mimoprávní vlivy na rozhodování českého Ústavního soudu. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2021. 278 s. Edice Scientia, sv. 710. ISBN 978-80-210-9884-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9884-2021. Open access knihy info
 • SMEKAL, Hubert a Nino TSERETELI. Reforming to Please: A Comprehensive Explanation for Non-Exit from the European Court of Human Rights. European Constitutional Law Review. 2021, roč. 17, č. 4, s. 664-687. ISSN 1574-0196. doi:10.1017/S1574019621000377. Open access časopisu info
 • SMEKAL, Hubert a Ladislav VYHNÁNEK. Determinants of Judicial Decision-Making: State of the Art and the Czech Perspective. The Lawyer Quarterly. Praha: Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2020, roč. 10, č. 2, s. 106-129. ISSN 1805-8396. Open access časopisu info
 • PRINCEN, Sebastiaan, Hubert SMEKAL a Robert ZBÍRAL. Mapping the scope for flexible implementation in EU legislative acts. In Integrating Diversity in the European Union Online Mid-term Conference. 2020. URL info
 • PRINCEN, Sebastiaan, Hubert SMEKAL a Robert ZBÍRAL. Patterns of Differentiated Implementation in EU Legislation. In UACES Virtual Conference. 2020. URL info
 • SMEKAL, Hubert. Navigating the field of judicial compliance, effectiveness, implementation, and judicial treatment of international law. In David Kosař, Jan Petrov, Katarína Šipulová, Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek a Jozef Janovský. Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights : Beyond Compliance. 1st. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. s. 56-79. Routledge Research in Human Rights Law. ISBN 978-0-367-36116-7. URL info
 • SMEKAL, Hubert. Judicial treatment patterns : More complicated than they seem. In David Kosař, Jan Petrov, Katarína Šipulová, Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek a Jozef Janovský. Domestic Judicial Treatment of European Court of Human Rights : Beyond Compliance. 1st. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2020. s. 197-231. Routledge Research in Human Rights Law. ISBN 978-0-367-36116-7. URL info
 • HAVLÍK, Vratislav a Hubert SMEKAL. The politics of differentiated integration: what do governments want? country report – Czechia. Florence: European University Institute, 2020. EUI RSCAS, 2020/102. URL info
 • SMEKAL, Hubert a Nino TSERETELI. The ECtHR Reform in Light of Exit–Voice–Loyalty Framework. In ECPR General Conference, Wroclaw. 2019. URL info
 • TSERETELI, Nino a Hubert SMEKAL. Explaining Conflicting Tendencies of Politicisation and Judicialisation: The Case of the ECtHR. In Joint Sessions UCL Mons. 2019. URL info
 • SMEKAL, Hubert. International HR Case Law in the Case Law of Czech Apex Courts. In Olomoucké právnické dny. 2018. URL info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína, Jozef JANOVSKÝ a Hubert SMEKAL. Ideology and International Human Rights Commitments in Post-Communist Regimes : The Cases of the Czech Republic and Slovakia. In Marlene Wind. International Courts and Domestic Politics. Cambridge: Cambridge university press, 2018. s. 181-205. Studies on international courts and tribunals. ISBN 978-1-108-42776-0. doi:10.1017/9781108590396.010. URL info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína, Jozef JANOVSKÝ a Hubert SMEKAL. Understanding Adoption of International Human Rights Treaties. In ECPR General Conference, Hamburg. 2018. URL info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína, Hubert SMEKAL a Jozef JANOVSKÝ. Beyond compliance – Domestic judicial implementation of the international human rights case law. In AHRI Conference, Edinburgh. 2018. URL info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína, Hubert SMEKAL a Jozef JANOVSKÝ. Searching for a reference : using automated text analysis to study judicial compliance. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Faculty of Law, Masaryk University, 2018, roč. 12, č. 2, s. 131-160. ISSN 1802-5943. doi:10.5817/MUJLT2018-2-2. Open access časopisu info
 • TSERETELI, Nino a Hubert SMEKAL. The Judicial Self-Government at the International Level – A New Research Agenda. German Law Journal. Frankfurt am Main: Goethe University Frankfurt, 2018, roč. 19, č. 7, s. 2137-2164. ISSN 2071-8322. Repozitář MU info
 • KRPEC, Oldřich, Petr OCELÍK a Hubert SMEKAL. Narrowing the Divide: Perspectives on the Future of Mixed Methods Report From Central and Eastern Europe. Journal of Mixed Methods Research. SAGE, 2017, roč. 11, č. 1, s. 14-16. ISSN 1558-6898. doi:10.1177/1558689816676660. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1558689816676660 info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína a Hubert SMEKAL. Referencing International HR Law: Constitutional Courts in Transitional Justice. In “Legislating from Strasbourg” The Impact of Jurisprudence from the European Court of Human Rights. 2017. URL info
 • SMEKAL, Hubert. Přehled teorií dodržování mezinárodních lidskoprávních rozhodnutí. In Beyond Compliance – Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni. 2017. info
 • VYHNÁNEK, Ladislav a Hubert SMEKAL. Ideologické a politické vlivy na rozhodování Ústavního soudu: Základní metodologické otázky. In Weyrovy dny právní teorie, Brno. 2017. URL info
 • SMEKAL, Hubert, Jozef JANOVSKÝ, Tereza PAPOUŠKOVÁ a Katarína ŠIPULOVÁ. International Human Rights Case Law in Domestic High Politics: Judicial Use of ECtHR Case Law by the Czech Constitutional Court. In ECPR General Conference, Oslo. 2017. URL info
 • JANOVSKÝ, Jozef, Katarína ŠIPULOVÁ a Hubert SMEKAL. Understanding Adoption of International Human Rights Treaties: Political Regimes and Commitment Patterns. In ECPR General Conference, Oslo. 2017. info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína a Hubert SMEKAL. Právní věda a právní psaní : postačí vždy jako výzkumná metoda "číst, přemýšlet a psát"? Jurisprudence. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017, roč. 26, č. 4, s. 37-41. ISSN 1802-3843. URL info
 • KOSAŘ, David, Katarína ŠIPULOVÁ a Hubert SMEKAL. Implementation of human rights judgments and decisions against the Czech Republic. 2017. info
 • SMEKAL, Hubert, Katarína ŠIPULOVÁ a Jozef JANOVSKÝ. Understanding Adoption of International Human Rights Treaties: Political Regimes and Commitment Patterns. In Research Seminars at the School of Law, University of Sheffield. 2016. URL info
 • SMEKAL, Hubert a Ladislav VYHNÁNEK. Equal voting power under scrutiny: Czech Constitutional Court on the 5% threshold in the 2014 European Parliament Elections. European Constitutional Law Review. Cambridge: Cambridge University Press, 2016, roč. 12, č. 1, s. 148-163. ISSN 1574-0196. doi:10.1017/S1574019616000092. Repozitář MU info
 • SMEKAL, Hubert, Katarína ŠIPULOVÁ a Jozef JANOVSKÝ. International Human Rights Conventions - Panacea, or Poisonous Chalice for Domestic Protection of Human Rights? In Challenges of Europe - Building and Promoting Human Security, Dubrovnik. 2016. URL info
 • SMEKAL, Hubert. Remarks to Art 7 TEU procedure. In The strategic use of the EU fundamental and human rights toolbox, EIUC Venice. 2016. URL info
 • POSPÍŠIL, Ivo, Vladimír TÝČ, Hubert SMEKAL, Katarína ŠIPULOVÁ, Jozef JANOVSKÝ, Petr KILIAN, Ľubomír MAJERČÍK, Jan PETROV, Ján ŠTIAVNICKÝ, Jan KNĚŽÍNEK, Marián GIBA, Jozef VALUCH a Petr VÁLEK. Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: případy České republiky a Slovenska. Praha: Leges, 2016. 208 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-144-1. info
 • KATARÍNA, Šipulová a Hubert SMEKAL. Referencing International HR Law by Constitutional Courts. In ECPR General Conference. 2016. URL info
 • SMEKAL, Hubert, Katarína ŠIPULOVÁ, Ivo POSPÍŠIL a Petr KILIAN. Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: případy České republiky a Slovenska. 2016. info
 • SMEKAL, Hubert. Mezinárodní lidskoprávní závazky: teoretické reflexe. In Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: případy České republiky a Slovenska. 2016. info
 • SMEKAL, Hubert a Katarína ŠIPULOVÁ. Empirický právní výzkum. Jurisprudence. Wolters Kluwer a.s., 2016, roč. 25, č. 6, s. 31-38. ISSN 1802-3843. Open access časopisu info
 • SMEKAL, Hubert, Katarína ŠIPULOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Jozef JANOVSKÝ a Petr KILIAN. Making Sense of Human Rights Commitments: A Study of Two Emerging European Democracies. Brno: MUNI Press, 2016. 316 s. edition Scientia ; File. No. 578. ISBN 978-80-210-8435-3. URL info
 • SMEKAL, Hubert a Katarína ŠIPULOVÁ. Výzkum lidských práv: Kritická reflexe současných přístupů. Středoevropské politické studie. 2016, roč. 18, č. 4, s. 381-411. ISSN 1212-7817. doi:10.5817/CEPSR.2016.4.381. Open access časopisu info
 • KILIAN, Petr, Ivo POSPÍŠIL a Hubert SMEKAL. International Human Rights in Czech Legal Education. International and Comparative Law Review. 2016, roč. 16, č. 2, s. 87-98. ISSN 1213-8770. doi:10.1515/iclr-2016-0016. Open access časopisu info
 • SMEKAL, Hubert. Pronikání lidských práv do agendy Evropské unie. In Institucionální a právní aspekty evropské integrace. 2015. URL info
 • SMEKAL, Hubert. Přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech. In Postoj Soudního dvora Evropské unie k přistoupení Unie k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. 2015. info
 • FUČÍK, Jakub a Hubert SMEKAL. Noví aktéři na poli válečných konfliktů: Případová studie Nejvyššího soudu Izraele. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2015, roč. 15, č. 1, s. 5-18. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.15.2015.01.005-018. URL info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína, Hubert SMEKAL a Jozef JANOVSKÝ. Strength and Legitimacy of Control Mechanisms in International Human Rights Treaties: The Moderation Effect. Opinio Juris. 2015, Neuveden, August, s. nestránkováno, 7 s. ISSN 2326-0386. Open access časopisu info
 • JANOVSKÝ, Jozef, Hubert SMEKAL a Katarína ŠIPULOVÁ. Mezinárodní lidskoprávní závazky České republiky. In Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí. 2015. URL info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína, Hubert SMEKAL a Jozef JANOVSKÝ. Understanding International Human Rights Commitments: Control Mechanisms, Legitimacy and Domestic Change. In Berkeley Anti-Discrimination Study Group Research Seminar. 2015. info
 • HOLZER, Jan a Hubert SMEKAL. The Czech Republic: On the Road to Rights and Freedoms. In Markku Suksi, Kalliope Agapiou-Josephides, Jean-Paul Lehners, Manfred Nowak. First Fundamental Rights Documents in Europe. 1st edition. Mortsel (Belgium): Intersentia, 2015. s. 235-250. ISBN 978-1-78068-360-7. URL info
 • SMEKAL, Hubert. Byznys a lidská práva v České republice. In Mezinárodní expertní seminář k tématu byznysu a lidských práv. 2015. URL info
 • SMEKAL, Hubert. Efektivita vs. reprezentativnost. In Cyklus seminářů Evropského dokumentačního střediska. 2015. info
 • SMEKAL, Hubert, Lukáš HODER, Veronika HERMANOVÁ, Andrea BITTNEROVÁ a Vojtěch KYSELÝ. Byznys a lidská práva. Současný stav v České republice a naplňování Obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2015. 63 s. info
 • SMEKAL, Hubert. Efektivita mezinárodních lidskoprávních režimů. In Demokratizace a lidská práva. 2014. URL info
 • SMEKAL, Hubert a Katarína ŠIPULOVÁ. DH v Czech Republic Six Years Later: On the Power of an International Human Rights Court to Push through Systemic Change. Netherlands Quarterly of Human Rights. Antwerpen: Intersentia, 2014, roč. 32, č. 3, s. 288-321. ISSN 0169-3441. URL info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína, Jozef JANOVSKÝ a Hubert SMEKAL. Ideology, Veto Players and International Human Rights Commitments in Post-communist Regimes: Cases of the Czech Republic and Slovakia. In International Courts and Domestic Politics. 2014. URL info
 • SMEKAL, Hubert. Pronikání lidských práv do agendy Evropské unie. Mezinárodní vztahy. Ústav mezinárodních vztahů, 2014, roč. 49, č. 4, s. 81-101. ISSN 0323-1844. info
 • HERMANOVÁ, Veronika a Hubert SMEKAL. Implementation of the UN Guiding Principles: the Case of the Czech Republic. In Carmen Márquez Carrasco. Spain and the Implementation of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: Challenges and Opportunities. Barcelona: Huygens Editorial, 2014. s. 159-177. Colleción LEX. ISBN 978-84-15663-30-0. info
 • DUFEK, Pavel a Hubert SMEKAL. Úvod. In Pavel Dufek - Hubert Smekal. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 19-24. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-720-1. info
 • PRECLÍK, Petr a Hubert SMEKAL. Současné trendy v oblasti lidských práv. In Pavel Dufek - Hubert Smekal. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 87-108. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-720-1. info
 • SMEKAL, Hubert. Společenskovědní výzkum lidských práv. In Pavel Dufek - Hubert Smekal. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 109-118. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-720-1. info
 • PRECLÍK, Petr a Hubert SMEKAL. Lidská práva v mezinárodních vztazích – teoretické reflexe. In Pavel Dufek - Hubert Smekal. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 123-144. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-720-1. info
 • MAJERČÍK, Ľubomír a Hubert SMEKAL. Evropský systém ochrany lidských práv. In Pavel Dufek - Hubert Smekal. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 180-237. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-720-1. info
 • JANOVSKÝ, Jozef a Hubert SMEKAL. International human rights commitments in post-communist regimes. In MultiRights Seminar. 2014. info
 • SMEKAL, Hubert. Evropská unie a lidská práva po Lisabonské smlouvě. In Pitrová Markéta a kol. Postlisabonské procesy v Evropské unii. První. Brno: Munipress, 2014. s. 83-116. svazek 59. ISBN 978-80-210-7777-5. info
 • SMEKAL, Hubert. Kam se poděla většina? O demokratické legitimitě ESLP. In Michal Bobek - Jiří Kmec - David Kosař - Jan Kratochvíl. Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 231-243. Beckova edice právo. ISBN 978-80-7400-460-5. info
 • SMEKAL, Hubert a Ľubomír MAJERČÍK. Karel Jungwiert (1993-2012): bilance působení prvního českého soudce u ESLP. In Michal Bobek - Jiří Kmec - David Kosař - Jan Kratochvíl. Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 25-35. Beckova edice právo. ISBN 978-80-7400-460-5. info
 • SMEKAL, Hubert. EU Accession to the European Convention on Human Rights: Legal Assessment, Prospects and Pitfalls. In EU Accession to the European Convention on Human Rights: Legal Assessment, Prospects and Pitfalls. 2013. info
 • SMEKAL, Hubert a Ivo POSPÍŠIL. Předmluva. In Hubert Smekal - Ivo Pospíšil. Soudcokracie, nebo judicializace politiky? Vztah práva a politiky (nejen) v časech krize. Brno: MUNI Press, 2013. s. 9-11. Monografie, svazek č. 52. ISBN 978-80-210-6282-5. info
 • SMEKAL, Hubert. Soudcokracie, nebo judicializace politiky? In Hubert Smekal - Ivo Pospíšil. Soudcokracie, nebo judicializace politiky? Vztah práva a politiky (nejen) v časech krize. Brno: MUNI Press, 2013. s. 12-33. Monografie, svazek č. 52. ISBN 978-80-210-6282-5. info
 • SMEKAL, Hubert a Ivo POSPÍŠIL. Závěr. In Hubert Smekal - Ivo Pospíšil. Soudcokracie, nebo judicializace politiky? Vztah práva a politiky (nejen) v časech krize. Brno: MUNI Press, 2013. s. 187-193. Monografie, svazek č. 52. ISBN 978-80-210-6282-5. info
 • SMEKAL, Hubert a Ivo POSPÍŠIL. English Summary. In Hubert Smekal - Ivo Pospíšil. Soudcokracie, nebo judicializace politiky? Vztah práva a politiky (nejen) v časech krize. Brno: MUNI Press, 2013. s. 210-216. Monografie, svazek č. 52. ISBN 978-80-210-6282-5. info
 • SMEKAL, Hubert. Lidská práva. Ideje, trendy, výzvy a nástrahy. Brno: MUNI Press, 2013. 197 s. ISBN 978-80-210-6388-4. Čítárna Munispace info
 • SMEKAL, Hubert. Člen Rady vlády ČR pro lidská práva. Rada vlády ČR pro lidská práva, 2013 - 2017. URL info
 • JANKŮ, Linda, Jozef JANOVSKÝ, Hubert SMEKAL a Katarína ŠIPULOVÁ. Mezinárodní závazky České republiky v oblasti lidských práv. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, FSS MU, 2012, XIV, 2-3, s. 191-223. ISSN 1212-7817. URL info
 • MAJERČÍK, Ľubomír, Anna MATUŠINOVÁ a Hubert SMEKAL. The Czech Republic and the European Court of Human Rights in 2011. In Czech Yearbook of Public & Private International Law. 1. vyd. Praha: Česká společnost pro mezinárodní právo, 2012. s. 277-291. Czech Yearbook of Public & Private Int Law, 3. ISBN 978-80-87488-09-6. URL info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína, Monika MAREKOVÁ a Hubert SMEKAL. Zásada non-refoulement a porušovanie predbežných opatrení: Labsi v. Slovensko. Justičná revue : časopis pre právnu prax. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2012, roč. 64, č. 12, s. 1442-1452. ISSN 1335-6461. info
 • SMEKAL, Hubert a Ľubomír MAJERČÍK. Vnitrostátní soudy a ozbrojené konflikty. In Ozbrojené konflikty po konci studené války. Brno: Masarykova univerzita, Muni Press, 2012. s. 191-227. Monografie, č. 46. ISBN 978-80-210-6047-0. info
 • SMEKAL, Hubert. Recenze: Šárka Waisová: Tíha volby: Česká zahraniční politika mezi principy a zájmy. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2012, roč. 47, č. 2, s. 84–88. ISSN 0323-1844. info
 • SMEKAL, Hubert. Vnitrostátní soudy a ozbrojené konflikty. In Ozbrojené konflikty po konci studené války, Brno. 2012. info
 • SMEKAL, Hubert. Judicializace politiky, nebo soudcokracie. In Judicializace politiky, nebo soudcokracie; Brno. 2012. info
 • SMEKAL, Hubert a Helena BONČKOVÁ. Česká republika a "výjimka" z Listiny základních práv EU – stále s námi. In Sympozium Česká zahraniční politika, Praha. 2012. info
 • SMEKAL, Hubert. Recenze: Richard Youngs (ed.): The European Union and Democracy Promotion. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011, roč. 46, č. 4, s. 94–97. ISSN 0323-1844. info
 • SMEKAL, Hubert. Review: „Promoting democracy and the rule of law. American and European strategies“ by Amichai Magen, Thomas Risse, and Michael A. McFaul (eds). Democratization. 2011, roč. 18, č. 3, s. 877-880. ISSN 1351-0347. info
 • SMEKAL, Hubert. Majoritarian Difficulty Squared. In Harmony and Dissonance in International Law, 21st Annual Fulbright Symposium on International Legal Problems, San Francisco. 2011. info
 • SMEKAL, Hubert. EU a "arabské jaro". In Ozbrojené konflikty a ochrana lidských práv, Brno. 2011. info
 • SMEKAL, Hubert. Mezinárodní závazky České republiky v oblasti lidských práv. In Sympozium Česká zahraniční politika, Praha. 2011. info
 • SMEKAL, Hubert a Helena BONČKOVÁ. Česká republika a "výjimka" z Listiny základních práv EU. In Sympozium Česká zahraniční politika, Praha. 2010. info
 • MÜLLER, David a Hubert SMEKAL. Droga Republiki Czeskiej do czlonkostwa w Unii Europejskiej. In Negocjowanie granic: od "UE-15" do "UE-27", Rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej. Czesc pierwsza - "Grupa Luksemburska" (2004). Estonia, Polska, Republika Czeska, Slowenia, Wegry, Cypr w UE. Poznaň: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2009. s. 57-92. TOM IV. ISBN 978-83-60677-63-6. info
 • SMEKAL, Hubert. Lidská práva v Evropské unii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Mezinárodní politologický ústav, 2009. 288 s. Monografie, svazek č. 28. ISBN 978-80-210-5045-7. info
 • HRABÁLEK, Martin, Ľubomír MAJERČÍK a Hubert SMEKAL. Česká republika a lidská práva ve vnějších vztazích Evropské unie. In Česká zahraniční politika v zrcadle sociálně-vědního výzkumu. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009. s. 149-163. ISBN 978-80-86506-81-4. URL info
 • SMEKAL, Hubert. Měnová integrace : náklady a přínosy členství v měnové unii. In LACINA, Lubor. Měnová integrace : náklady a přínosy členství v měnové unii. Praha: C.H.Beck, 2007. s. 393-416. Ekonomie. ISBN 978-80-7179-560-5. info
 • POSPÍŠIL, Ivo a Hubert SMEKAL. Vztah národní a nadnárodní úrovně práva. Pohled Ústavního soudu ČR a vybraných ústavních soudů zemí EU. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 201- 239, 38 s. Výzkum, sv. 2. ISBN 978-80-210-4458-6. info
 • PITROVÁ, Markéta, Hubert SMEKAL a Petr SUCHÝ. Principy organizace zájmových skupin v ČR: právní předpisy a jejich změna v důsledku evropeizace. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007, roč. 14, č. 4, s. 376-388. ISSN 1211-3247. info
 • MAJERČÍK, Ľubomír a Hubert SMEKAL. Lidská práva v boji proti terorismu. Srovnání evropského a amerického přístupu. In DANČÁK, Břetislav. Perspektivy západní civilizace a pět let globálního terorismu. Brno: Mezinárodní politologický ústav, Masarykova univerzita Brno, 2006. s. 89-118. ISBN 80-210-4003-3. URL info
 • SMEKAL, Hubert. Pozice ČR ve Smlouvě o Ústavě pro Evropu: rizika a výhody plynoucí pro ČR. In DOČKAL, Vít, Petr FIALA, Petr KANIOK a Markéta PITROVÁ. Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy České republiky. Brno: Masarykova univerzita MPÚ, 2006. s. 151-170. Sborníky, svazek č. 29. ISBN 80-210-4076-9. info
 • SMEKAL, Hubert. Evropský zatýkací rozkaz. Brno: Masarykova univerzita MPÚ, 2006. s. 50-60. ISBN 80-210-4675-0. info
 • SMEKAL, Hubert. Europeanizace práva. In Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. Brno: MPÚ, 2005. s. 344-364. ISBN 80-210-3865-9. info
 • SMEKAL, Hubert. Výzkum evropské integrace a "evropská ústava" jako impuls pro jeho další vývoj. In Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 187-200, 267 s. ISBN 80-7325-074-8. info
 • SMEKAL, Hubert. The Impact of the "European Constitution" on the National Political and Legal Systems. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 12, č. 2, s. 224-235. ISSN 1211-3247. info
 • SMEKAL, Hubert a Robert PLAGA. Pakt stability a růstu - kritická analýza a perspektivy jeho další existence. ACTA. Brno, 2004, roč. 52, č. 3, s. s. 97-106, 10 s. ISSN 1211-8516. info

16. 3. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.