prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

vedoucí institutu – Mezinárodní politologický ústav


kancelář: 4.47
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4411
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 9. 5. 2007
Datum ukončení řízení 1. 12. 2007
Habilitační práce (veřejná část) Konflikt versus konsensus. Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 1860 - 2006
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd)
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 10. 2007
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Michal Klíma, CSc. (Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze)
prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd)
prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 10. 2007
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 12. 12. 2013
Datum ukončení řízení 1. 5. 2015
Přednáška pro odbornou veřejnost 31. 3. 2014
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity)
Členové prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. (Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze)
prof. PhDr. Miroslav Novák, Ph.D. (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze)
prof. dr hab. Jacek Sroka (Fakulta sociálních věd Vratislavské univerzity)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 4. 2014
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 14. 10. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.