prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry – Katedra politologie


kancelář: 4.58
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4331
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Fakulta sociálních studií
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 10. 2006
Datum ukončení řízení 1. 3. 2007
Habilitační práce (veřejná část) Politické strany a stranické rodiny na Slovensku 1989 - 2006
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Ján Liďák, CSc. (Ekonomická univerzita v Bratislave - Fakulta mezinárodních vztahů)
prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 1. 2007
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., dr. h.c. (Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd)
prof. PhDr. Soňa Szomolányi, Ph.D. (Univerzita Komenského, Bratislava - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 1. 2007
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 8. 1. 2016
Datum ukončení řízení 19. 6. 2017
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 4. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity)
Členové prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. PhDr. Miroslav Novák, Ph.D. (CEVRO Institut, o.p.s.)
prof. PhDr. Soňa Szomolányi, Ph.D. (Univerzita Komenského, Bratislava - Filozofická fakulta)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 5. 2016
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 11. 10. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.