prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry – Katedra politologie


kancelář: 4.58
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4331
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Základní údaje
 • Prof. Lubomír Kopeček, Ph. D., narozen 11. 8. 1975, Olomouc.
Pracoviště
 • Katedra politologie a Mezinárodní politologický ústav, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity.
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: jmenování profesorem v oboru politologie na Masarykově univerzitě
 • 2007: docent v oboru politologie na Masarykově univerzitě
 • Ph.D. a PhDr., 2003: absolvování oboru politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy university
 • Mgr., 2001: absolvování oboru právo na Právnické fakultě Masarykovy university
 • Mgr., 1999: absolvování oborů historie a politologie na Filozofické fakultě a na Fakultě sociálních studií Masarykovy university
 • 1993: maturita na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci.
Přehled zaměstnání
 • od 2001: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, současná pozice vyučující a garant programu politologie na Katedře politologie FSS MU
 • od 2012: zástupce ředitele Mezinárodního politologického ústavu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 2005-2011: výzkumný pracovník Institutu pro srovnávací politologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 2000-2001: externí vyučující na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy university
 • 1999-2000: odborný asistent na Katedře společenských věd Vojenské akademie v Brně.
Pedagogická a výzkumná činnost
 • srovnávací politologie
 • česká, slovenská a polská politika
Realizované grantové projekty
 • 2017-2019: Političtí podnikatelé: Česká republika v komparativní perspektivě (Grantová agentura České republiky, řešitel)
 • 2011-2013: Období opoziční smlouvy: kontext, struktura a dopady na českou politiku (Grantová agentura České republiky, řešitel)
 • 2008-2010: Politické systémy demokratických zemí a jejich proměny na začátku 21. století (Grantová agentura Akademie věd České republiky, řešitel)
 • 2004-2006: Česká a slovenská demokracie po roce 1989 (Grantová agentura České republiky, řešitel)
 • 2006: Regional Report on Political Parties in Central and Eastern Europe - The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA, Švédsko, spoluřešitel)
 • 2005-2011: Participace na výzkumném záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích“
 • 2002-2004: Participace na projektech výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Etnika, menšiny a marginalizované skupiny v České republice“
 • 2003–2004: Interdisciplinární pojetí demokracie (Vzdělávací nadace Jana Husa, řešitel)
 • 2003: Bezpečnostní politika Ukrajiny (vnitřní grant Ústavu strategických studií Vojenské akademie v Brně, řešitel)
 • 2001: Bezpečnostní politika Slovenska (vnitřní grant Ústavu strategických studií Vojenské akademie v Brně, řešitel)
 • 1997-1999: Integrace ve střední Evropě - Mezioborový studentský program (Open Society Fund Praha, participant).
Akademické stáže a přednášková vystoupení (výběr)
 • květen 2019: Institut politických věd a mezinárodních vztahů Jagellonské univerzity v Krakově (výukový pobyt)
 • říjen 2015: Katedra politických a sociálních věd, Univerzita Catania (Itálie), výukový pobyt
 • duben 2014: Katedra politických věd a mezinárodních vztahů, Univerzita Marmara (Turecko), výukový pobyt
 • říjen 2009: Technologicko-vzdělávací institut Kalamata (Řecko), cyklus přednášek o politice ve střední a východní Evropě
 • květen 2005: Institut politických věd a mezinárodních vztahů Jagellonské univerzity v Krakově (výukový pobyt)
 • listopad 2002, listopad 2003, listopad 2004, říjen 2013, listopad 2014, květen 2017: Institut politologie Wroclawské univerzity (výukové pobyty)
 • duben a květen 2001: Institut politických věd a mezinárodních vztahů Jagellonské univerzity v Krakově (stáž)
 • únor 2001: Ukrajinská akademie věd, Lvov (stáž)
 • červen a červenec 2000: Letní škola východoevropských studií, Varšavská univerzita
 • únor a březen 2000: Institut historie Jagellonské univerzity v Krakově (stáž)
 • listopad a prosinec 1999: Institut politologie Vilniuské univerzity (stáž)
 • prosinec 1997: Právnická fakulta Salcburské univerzity (stáž)
 • březen až květen 1997: Ekonomická univerzita, Bratislava (stáž)
Univerzitní aktivity (Masarykova univerzita)
 • od 2019: garant bakalářského a magisterského programu politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity
 • od 2007: člen oborové rady doktorského studia politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 2017–2019: člen akademického senátu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 2001 až 2005: výkonný redaktor on-line časopisu Středoevropské politické studie, vydavatel Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity (http://www.cepsr.com)
 • 2008-2019: člen vědecké rady Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
 • 1995–1998: člen akademického senátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Mimouniverzitní aktivity (výběr)
 • pravidelné zpracování zprávy o stavu demokracie a politického režimu v Česku pro think-tank Freedom House, program "Nation in Transit", 2015-2018, dostupné https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2018/czech-republic
 • participace na demokratizačních projektech Centra pro studium demokracie a kultury podpořených Ministerstvem zahraničí České republiky (Barma, Ukrajina, Irák)
 • odborné přednášky pro různé nevládní organizace např. Občanské sdružení Jagello 2000, Rotary Club (Brno), Friedrich Ebert Stiftung (Bratislava), Konrad Adenauer Stiftung, Inštitút pre verejné otázky (Bratislava).
Ocenění vědeckou komunitou
 • od 2017: člen vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • od 2012: člen redakčního kruhu časopisu Athenaeum (Polish Political Science Studies)
 • od 2015: člen oborové rady doktorského studia politologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého
 • od 2011: člen oborové rady doktorského studia oboru mezinárodní teritoriální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
 • 2010-2016: člen pracovní skupiny Akreditační komise pro sociální vědy
 • 2006-2018: člen Výboru České společnosti pro politické vědy (členství ve společnosti od roku 2003 dodnes)
Vybrané publikace
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Strange Bedfellows : A Hyper-pragmatic Alliance between European Liberals and an Illiberal Czech Technocrat. East European Politics and Societies and Cultures. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2022, roč. 36, č. 1, s. 29-50. ISSN 0888-3254. doi:10.1177/0888325420953487. URL info
 • KOPEČEK, Lubomír. Hodný, zlý a ošklivý? Havel, Klaus, Zeman. Paralelní životopisy. Brno: Books & Pipes, 2022. 532 s. ISBN 978-80-7485-249-7. URL info
 • KOPEČEK, Lubomír. Promýšlení české polistopadové politiky. In Hanuš, Jiří a Suk, Jiří (eds.). Dobrodružství historické interpretace. The Adventure of Historical Interpretation. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 261-274. Masaryk university contributions to history, vol. 1. ISBN 978-80-210-9864-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9865-2021. info
 • VÉRTEŠI, Martin a Lubomír KOPEČEK. Nastolování politických témat a ovlivňování mediální ­agendy prezidentem Milošem Zemanem : Čínské investice, podpora Izraele a sankce proti Rusku. Acta Politologica. Praha: Univerzita Karlova, 2021, roč. 13, č. 3, s. 46-66. ISSN 1803-8220. doi:10.14712/1803-8220/46_2020. článek - open access info
 • FOLVARČNÝ, Adam a Lubomír KOPEČEK. Which conservatism? The identity of the Polish Law and Justice party. Politics in Central Europe. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2020, roč. 16, č. 1, s. 159-188. ISSN 1801-3422. doi:10.2478/pce-2020-0008. URL článek - open access info
 • HLOUŠEK, Vít, Lubomír KOPEČEK a Petra VODOVÁ. The Rise of Entrepreneurial Parties in European Politics. Cham: Palgrave Macmillan, 2020. 215 s. Palgrave Studies in European Political Sociology. ISBN 978-3-030-41915-8. doi:10.1007/978-3-030-41916-5. URL URL info
 • KOPEČEK, Lubomír a Miloš BRUNCLÍK. How Strong Is the President in Government Formation? A New Classification and the Czech Case. East European Politics and Societies. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2019, roč. 33, č. 1, s. 109-134. ISSN 0888-3254. doi:10.1177/0888325418770737. článek v databázi SAGE info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. The Role of the Leader in the Process of Institutionalisation of Entrepreneurial Parties : Czech ANO and the Public Affairs Party. In Robert Harmel and Lars G. Svåsand. Institutionalisation of Political Parties : Comparative Cases. 1st ed. London - New York: ECPR Press / Rowman & Littlefield International, 2019. s. 43-67. ISBN 978-1-78552-302-1. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Czechoslovakia in 1989. The East German Refugees in Prague. In Jan Draus and Maciej Szymanowski. Before the Berlin Wall Fell : Hungary, Czechoslovakia and Poland towards the Refugees from the East Germany in 1989. First Edition. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2019. s. 157-176. Biblioteka Wyszehradzka. ISBN 978-83-7666-634-1. URL info
 • BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Jan HOLZER, Lubomír KOPEČEK, Pavel PŠEJA a Andrew Lawrence ROBERTS. Od Palackého k Babišovi : Česká politika 19. až 21. století. 1. vyd. Praha, Brno: Dokořán, Masarykova univerzita, 2019. 349 s. ISBN 978-80-7363-968-6. URL info
 • KOPEČEK, Lubomír. Characteristics of Central Europe. In Otto Eibl and Miloš Gregor (eds.). Thirty Years of Political Campaigning in Central and Eastern Europe. 1. vyd. London: Palgrave, 2019. s. 89-95. Political Campaigning and Communication. ISBN 978-3-030-27692-8. doi:10.1007/978-3-030-27693-5. info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Leader as a focal point : New political entrepreneurs and candidate selection in the Czech Republic. In Xavier Coller, Guillermo Cordero, and Antonio M. Jaime-Castillo. The Selection of Politicians in Times of Crisis. 1. vyd. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. s. 66-80. Routledge Research on Social and Political Elites. ISBN 978-1-138-89521-8. URL info
 • KOPEČEK, Lubomír, Vít HLOUŠEK, Roman CHYTILEK a Petra SVAČINOVÁ. Já platím, já rozhoduji! Političtí podnikatelé a jejich strany. 1. vyd. Brno: B&P Publishing, 2018. 291 s. ISBN 978-80-7485-173-5. URL info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Entrepreneurial Parties : A Basic Conceptual Framework. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, 2017, XXIV, č. 2, s. 83-91. ISSN 1211-3247. doi:10.5817/PC2017-2-83. URL info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Different Ways of Institutionalising Entrepreneurial Parties : Czech Public Affairs Party and ANO. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, 2017, XXIV, č. 2, s. 92-115. ISSN 1211-3247. doi:10.5817/PC2017-2-92. URL info
 • BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK, Jan HOLZER, Pavel PŠEJA a Andrew Lawrence ROBERTS. Czech Politics : From West to East and Back Again. Opladen: Barbara Budrich Publishers, 2017. 278 s. ISBN 978-3-8474-0585-6. web nakladatele info
 • KOPEČEK, Lubomír. Miloš Zeman: Příběh talentovaného pragmatika. Intelektuál válčí s intelektuály. Brno: Barrister & Principal Publishing, 2017. 312 s. ISBN 978-80-7485-139-1. URL info
 • KOPEČEK, Lubomír a Jan PETROV. From Parliament to Courtroom: Judicial Review of Legislation as a Political Tool in the Czech Republic. East European Politics and Societies. Am. Council of Learned Societies, SAGE, 2016, roč. 30, č. 1, s. 120-146. ISSN 0888-3254. doi:10.1177/0888325414561784. Repozitář MU info
 • KOPEČEK, Lubomír. “I’m Paying, So I Decide”: Czech ANO as an Extreme Form of a Business-Firm Party. East European Politics and Societies. SAGE, 2016, roč. 30, č. 4, s. 725-749. ISSN 0888-3254. doi:10.1177/0888325416650254. URL info
 • KOPEČEK, Lubomír a Petra SVAČINOVÁ. Between Organizational Extremes: Czech Parties after a Political Earthquake. In Katarzyna Sobolewska-Myslik, Beata Kosowska-Gąstoł, Piotr Borowiec (eds). Organizational Structures of Political Parties in Central and Eastern European Countries. Kraków: Jagiellonian University Press, 2016. s. 133-158. Politics and Political Science. ISBN 978-83-233-4174-1. URL info
 • KOPEČEK, Lubomír. Deformace demokracie? Opoziční smlouva a česká politika 1998-2002. Brno: Barrister & Principal, 2015. 340 s. Politika, Evropská unie. ISBN 978-80-7485-031-8. URL info
 • KOPEČEK, Lubomír a Petra SVAČINOVÁ. Kdo rozhoduje v českých politických stranách? Vzestup nových politických podnikatelů ve srovnávací perspektivě. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, 2015, XVII., č. 2, s. 178-211. ISSN 1212-7817. doi:10.5817/CEPSR.2015.2.178. URL info
 • KOPEČEK, Lubomír. Opoziční smlouvy „za kopečky“ I.: Byl pakt ČSSD a ODS z let 1998–2002 demokratickou deviací? Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, 2013, XV., č. 2-3, s. 175-195. ISSN 1212-7817. doi:10.5817/CEPSR.2013.23.175. URL info
 • KOPEČEK, Lubomír. Opoziční smlouvy „za kopečky“ II.: Byl pakt ČSSD a ODS z let 1998–2002 demokratickou deviací? Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, 2013, XV., č. 4, s. 284-299. ISSN 1212-7817. doi:10.5817/CEPSR.2013.4.284. URL info
 • KOPEČEK, Lubomír a Josef MLEJNEK. Different Confessions, Same Sins? Václav Havel and Václav Klaus as Czech Presidents. In Vít Hloušek et al. Presidents above parties? Presidents in Central and Eastern Europe, Their Formal Competencies and Informal Power. 1. vyd. Brno: muni press, 2013. s. 31-75. Monographs, No. 56. ISBN 978-80-210-6687-8. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Jak se zrodila opoziční smlouva. Analýza vzniku jednoho z nejkontroverznějších paktů české politiky. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2012, XIX, č. 1, s. 82-102, 20 s. ISSN 1210-7050. info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Záchrana státu? Úřednické a polopolitické vlády v České republice a Československu. 1. vyd. Brno: Barrister and Principal, 2012. 118 s. Politika, Evropská unie, sv. 378. ISBN 978-80-87474-59-4. URL info
 • KOPEČEK, Lubomír. Fenomén Václav Klaus. Politická biografie. Brno: Barrister & Principal, 2012. 320 s. edice Politika, Evropská unie. ISBN 978-80-87474-75-4. URL info
 • HLOUŠEK, Vít, Lubomír KOPEČEK a Jakub ŠEDO. Politické systémy. Brno: Barrister & Principal, 2011. 292 s. Politika, Evropská unie. ISBN 978-80-87474-23-5. URL info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Origin, Ideology and Transformation of Political Parties. East-Central and Western Europe Compared. 1. vyd. Aldershot: Ashgate, 2010. 280 s. Politics and International Relations. ISBN 978-0-7546-7840-3. URL info
 • KOPEČEK, Lubomír. Dealing with the communist past: its role in the disintegration of the Czech Civic Forum and in the emergence of the Civic Democratic Party. Communist and Post-Communist Studies. Los Angeles: Elsevier, 2010, roč. 43, č. 2, s. 199-208. ISSN 0967-067X. doi:10.1016/j.postcomstud.2010.04.002. URL info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran v západní a střední Evropě. Praha: Grada, 2010. 320 s. edice Politologie. ISBN 978-80-247-3192-6. URL info
 • KOPEČEK, Lubomír. Éra nevinnosti. Česká politika 1989-1997. Brno: Barrister & Principal, 2010. 380 s. edice Politika, ekonomika a mezinárodní vztahy. ISBN 978-80-87029-98-5. URL info
 • KOPEČEK, Lubomír a Peter SPÁČ. System partyjny Słowacji. In Elżbieta Pałka (ed.): Współczesna Słowacja. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2010. s. 111 - 131. edice Politologia. ISBN 978-83-62563-11-1. info
 • CÍSAŘ, Ondřej a Lubomír KOPEČEK. Czech Democracy, Politics, and Society from 1989 to Present. In Buksinski, Tadeusz (ed.): Democracy in Western and Post-Communist Countries. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009. s. 227 - 262. Studies in Philosophy and Social Sciences. ISBN 978-3-631-58543-6. info
 • KOPEČEK, Lubomír. The Slovak Greens: A complex story of a small party. Communist and Post-Communist Studies. Los Angeles: Elsevier, 2009, roč. 42, č. 1, s. 115-140. ISSN 0967-067X. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Slovakia. In Sagar, D. J. (ed.): Political Parties of the World. London: John Harper Publishing, 2009. s. 516 - 522. 7th edition. ISBN 978-0-9556202-5-6. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Máhijjat-e demokrásí. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Gozar be demokrasí dar kešvarhá-je Oropá-je markazí. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. s. 1-25, 26 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-182-6. URL info
 • KOPEČEK, Lubomír. Prezident v politickém systému Slovenska. In Novák, Miroslav - Brunclík, Miloš (eds.): Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká republika v komparativní perspektivě. Praha: Dokořán, 2008. s. 171 - 211. edice Bod. ISBN 978-80-7363-179-6. info
 • BALÍK, Stanislav, Jan HOLZER a Lubomír KOPEČEK. Czechoslovakia in 1989 - a case of successful transition. Totalitarismus und Demokratie. Göttingen, 2008, roč. 5, č. 1, s. 19 - 42, 23 s. ISSN 1612-9008. info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Cleavages in Contemporary Czech and Slovak Politics: Between Persistence and Change. East European Politics and Societies. Am. Council of Learned Societies, SAGE, 2008, roč. 22, č. 3, s. 518-552. ISSN 0888-3254. info
 • KOPEČEK, Lubomír a Pavel PŠEJA. Czech Social Democracy and its cohabitation with the Communist Party: The story of a neglected affair. Communist and post-communist studies. Los Angeles: Elsevier, 2008, roč. 41, č. 3, s. 317-338. ISSN 0967-067X. info
 • KOPEČEK, Lubomír a Vlastimil HAVLÍK. Krize vládnutí v České republice. Analýza působení volebního a stranického systému a návrhy možných řešení. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2008, XV., č. 3, s. 183-205. ISSN 1211-3247. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 628 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-113-0. info
 • CICHOSZ, Marzena a Lubomír KOPEČEK. Církevní fond v Polsku a jeho kontroverzní historie a současnost. Příspěvek ke zprostředkování zájmů ve vztahu státu a církve v postkomunistickém prostoru. Středoevropské politické studie. 2007, roč. 9, 2-3, s. 151-161. ISSN 1212-7817. URL info
 • KOPEČEK, Lubomír a Pavel PŠEJA. ČSSD a KSČM: na cestě ke spojenectví? Nástin souvztažností vývoje a vzájemných vlivů. Politologická revue. Praha: Česká společnost pro politické vědy, 2007, XIII, č. 2, s. 35-59. ISSN 1211-0353. info
 • KOPEČEK, Lubomír. The far right in Europe. A summary of attempts to define the concept, analyze its identity, and compare the Western European and Central European far right. Středoevropské politické studie. 2007, roč. 9, č. 4, s. 280 - 293. ISSN 1212-7817. URL info
 • KOPEČEK, Lubomír. Demokracie, diktatury a politické stranictví na Slovensku. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. 347 s. Politologická řada. ISBN 80-7325-076-4. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Komunistická strana Slovenska - případ komunistických ultradogmatiků. In ŠŮSTKOVÁ, Markéta a Jan NĚMEC. III. Kongres českých politologů, Olomouc 8.-10. 9. 2006. 1. vyd. Praha - Olomouc: Česká společnost pro politické vědy, 2006. s. 557 - 565. ISBN 978-80-902176-0-7. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Analýza působení Aliance nového občana ve slovenské politice. Středoevropské politické studie. 2006, roč. 8, č. 4, s. 413 - 430. ISSN 1212-7817. URL info
 • KOPEČEK, Lubomír. Členové Evropské lidové strany na Slovensku. In Balík, Stanislav, Hloušek, Vít (eds.): Evropská lidová strana a její členské strany. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005. s. 86 -103. č. 21. ISBN 80-210-3588-9. info
 • KOPEČEK, Lubomír a Roman CHYTILEK. Slovakia. In Harper, F. J. (ed.): Trade Unions of the World. London: John Harper Publishing, 2005. s. 303 - 305. 6th edition. ISBN 0-9543811-5-7. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Strana zelených. In Malíř, Jiří, Marek, Pavel a kolektiv: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861 - 2004. Brno: Doplněk, 2005. s. 1579 - 1591. díl 2. ISBN 80-7239-179-8. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Strana za životní jistoty. In Malíř, Jiří, Marek, Pavel a kolektiv: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861 - 2004,. Brno: Doplněk, 2005. s. 1633 - 1644. 2. díl. ISBN 80-7239-179-8. info
 • KOPEČEK, Lubomír a Pavel PŠEJA. Česká strana sociálně demokratická. In Malíř, Jiří, Marek, Pavel a kolektiv: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861 - 2004. Brno: Doplněk, 2005. s. 1463 - 1488. 2. díl. ISBN 80-7239-179-8. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Máhíjat ad-dímuqrátíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1. vyd. Brno-Bagdad: Centrum pro studium demokracie a kultury-International Republican Institute, 2005. s. 6-19. mimo edice. ISBN 80-7325-058-6. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Stranická rodina - rozdíly v jejím vymezování a práce s ní v podmínkách postkomunistické střední Evropy. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 39-44. ISBN 80-7325-074-8. info
 • STRMISKA, Maxmilián, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK a Roman CHYTILEK. Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 727 s. Politologie. ISBN 80-7367-038-0. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Comparison of Left Parties in Central Europe. Some Causes of Different Successfulness. In Kopeček, Lubomír (ed.): Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future. 1. vyd. Brno: CDK a ISPO, 2005. s. 109-117. Comparative Political Science. ISBN 80-7325-078-0. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Preface: Political Left in Contemporary Europe. In Kopeček, Lubomír (ed.): Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future. 1. vyd. Brno: CDK a ISPO, 2005. s. 7 - 10. Comparative Political Science. ISBN 80-7325-078-0. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Slovakia. In Szajkowski, B. (ed.): Revolutionary and Dissident Movements of the World. London: John Harper Publishing, 2004. s. 442 - 443. ISBN 0-9543811-2-2. info
 • KOPEČEK, Lubomír. System partyjny Slowacji. In Antoszewski, A, Fiala, P., Herbut, R., Sroka, J. (eds.) Partie i systemy partyjne Europy środkowej. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersystetu Wroclawskiego, 2004. s. 168 - 234. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2573. ISBN 83-229-2425-9. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Švédské ne euru a švédský euroskepticismus. In Balík, S., Fiala, P., Mikš, F. (eds.): Perspektivy Evropské unie. Konzervativně-liberální pohledy na aktuální otázky evropské politiky. Brno: Centrum pro studium demokracie kultury, 2004. s. 82-86. Svazek 1. ISBN 80-7325-031-4. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Slovensko v éře první diktatury: politický režim a jeho proměny (1938/1939 - 1945). Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2004, XI., č. 1, s. 4 - 26. ISSN 1211-3247. info
 • KOPEČEK, Lubomír a Vít HLOUŠEK. Wzrost i spadek znaczenia partii zielonych w wybranych systemach partyjnych Europy Środkowej i Wschodniej. Wroclawskie Studia Politologiczne. Wroclaw, 2004, roč. 3, č. 4, s. 82-88. ISSN 1643-0328. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Konfliktní linie polské společnosti a politiky v éře transformace. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004, XXVIII, č. 6, s. 4-6. ISSN 0543-7962. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Institutionalization of Slovak Political Parties and Charismatic Leaders. Středoevropské politické studie. 2004, roč. 6, č. 1, s. 15 - 26. ISSN 1212-7817. URL info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004. 224 s. Ediční řada Monografie, svazek č. 10. ISBN 80-210-3449-1. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Slovensko. In Kubát, Michal a kolektiv: Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. s. 355 - 384. Edice Politologie. ISBN 80-86432-90-4. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Imigrace jako politické téma v ČR: analýza postojů významných politických stran. Středoevropské politické studie. 2004, roč. 6, 2-3, s. 45-65. ISSN 1212-7817. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Referendum and Consolidation of Democracy in Slovakia. In Wolek, Arthur (ed.): The End of the Transition Era? Nowy Sacz: Wysza Szkola Biznesu - St. Louis University, 2004. s. 40-46. ISBN 83-88421-40-9. info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Konsolidacja demokracji oraz rezimy hybrydowe - przypadek Slowacji oraz Chorwacji. In Cichosz, Marzena, Sroka, Jacek, Zamorska, Katarzyna (eds.): Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej. Warszawa: Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2004. s. 25-36. svazek 1. ISBN 83-229-2493-3. info
 • MAREŠ, Miroslav, Lubomír KOPEČEK, Pavel PEČÍNKA a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Etnické menšiny a česká politika. Analýza stranických přístupů k etnické a imigrační politice po roce 1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 139 s. Politologická řada. ISBN 80-7325-050-0. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Konflikt versus konsensus: proměny finského stranického a politického systému. Politologická revue. 2004, roč. X, č. 2, s. 38 - 58. ISSN 1211-0353. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Euroskeptici, europeanisté, euroentuziasté, eurofobové - jak s nimi pracovat? Politologický časopis. 2004, roč. XI., č. 3, s. 240-262. ISSN 1211-3247. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Konsolidace slovenské demokracie - uzavřená záležitost? In Dvořáková, Vladimíra, Heroutová, Andrea (eds.): II. Kongres českých politologů. Praha: Česká společnost pro politické vědy, 2004. s. 124-134. ISBN 80-902176-3-X. info
 • KOPEČEK, Lubomír a Jakub ŠEDO. Czech and Slovak Politicial Parties and their Vision of European Integration. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2003, V., č. 1, s. 1-10, 15 s. ISSN 1212-7817. URL info
 • KOPEČEK, Lubomír. Česká strana sociálně demokratická - Jak se dostat k moci? Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2003, X, č. 1, s. 101 - 112. ISSN 1211-3247. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Stranický systém Slovenska. Petr Fiala, Ryszard Herbut a kol. In Středoevropské systémy politických stran. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 153-226. Sborníky, svazek č. 15. ISBN 80-210-3091-7. info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 379 s. Sborníky, svazek č.16. ISBN 80-210-3195-6. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Koncept demokracie J. Schumpetera. In HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 178-192, 25 s. Sborníky, svazek č. 16. ISBN 80-210-3195-6. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Proměny moderní slovenské politiky. In KOPEČEK, Lubomír. Od Mečiara k Dzurindovi. Slovenská politika a politický systém v prvním desetiletí samostatnosti. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 11 - 31. sborníky, 15. ISBN 80-210-3136-0. info
 • KOPEČEK, Lubomír a Marián BELKO. Moc zákonodárná. In KOPEČEK, Lubomír. Od Mečiara k Dzurindovi. Slovenská politika a politický systém v prvním desetiletí samostatnosti. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 32 - 48. sborníky, 15. ISBN 80-210-3136-0. info
 • KOPEČEK, Lubomír a Marián BELKO. Referendum a výsledky jeho používání. In KOPEČEK, Lubomír. Od Mečiara k Dzurindovi. Slovenská politika a politický systém v prvním desetiletí samostatnosti. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 84 - 92. sborníky, 15. ISBN 80-210-3136-0. info
 • KOPEČEK, Lubomír a Jakub ŠEDO. Volby 2002 ve střední Evropě; a východní rozšíření Evropské unie. In BLAŽOVÁ, Andrea a Miroslav DUDLÁK. Medzinárodné vzťahy 2002. Aktuálne problémy medzinárodných vzťahov. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003. s. 115 - 125. ISBN 80-225-1674-0. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Proměny dánské politiky. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústavy, 2003, X, č. 3, s. 243 - 262. ISSN 1211-3247. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Od Mečiara k Dzurindovi. Slovenská politika a politický systém v prvním desetiletí samostatnosti. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 177 s. ISBN 80-210-3136-0. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Coexistentia-Soužití a politická reprezentace polské menšiny. In Mareš, Miroslav (ed.): Etnické a regionální strany v ČR po roce 1989. 1. vyd. Brno: Barrister et Principal, 2003. s. 173-211. ISBN 80-7325-026-8. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Politika v ministátu: islandský stranický a politický systém ve 20. století. Politologická revue. 2003, roč. 9, č. 2, s. 116 - 138. ISSN 1211-0353. info
 • HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Konsolidace demokracie a hybridní režimy - slovenský a chorvatský případ. Středoevropské politické studie. 2003, roč. 5, č. 4, s. 12-25. ISSN 1212-7817. URL info
 • KOPEČEK, Lubomír. Strana občanského porozumění - strana na "jedno použití". Středoevropská politická studia. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2002, IV, č. 2-3, 6 s. ISSN 1212-781. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Aplikace rokkanovské teorie cleavages na české politické strany na počátku éry masové politiky. Středoevropská politická studia. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2002, IV, č. 2-3, 14 s. ISSN 1212-7817. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Liga polských rodin a Sebeobrana. Středoevropská politická studia. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2002, IV, č. 1, 9 s. ISSN 1212-7817. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Study of Interest Representation Development of Polish Minority in the Czech Republic. Středoevropská politická studia. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2002, roč. 4, č. 4, s. 1-15. ISSN 1212-7817. info
 • KOPEČEK, Lubomír a Vít HLOUŠEK. Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002. ISBN 80-210-2990-0. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Strana demokratické levice: úspěch či neúspěch slovenských postkomunistů? The Party of Democratic Left: Success or Failure of the Slovakian Post-Communist. In Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002. s. 100-137. ISBN 80-210-2990-0. info
 • KOPEČEK, Lubomír a Vít HLOUŠEK. Nástupnické komunistické strany a jejich typologizace. Hloušek, Vít; Kopeček, Lubomír (eds.). In Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2002. s. 10-39. ISBN 80-210-2990-0. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Jakou demokracii pro Slovensko? Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, IX, č. 3, s. 264-279. ISSN 1211-3247. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Antiintegrační polské politické strany. In PÖSOVÁ, Jana. Medzinárodné vzťahy 2001. Ekonomická a politická integrácia v Európe. 1. vyd. Bratislava: Ekonóm, 2002. s. 110-127. ISBN 80-225-1541-8. info
 • KOPEČEK, Lubomír. The Slovak Party of the Democratic Left: A Successful Post-Communist Party? German Policy Studies/Politikfeldanalyse. University of Muenster, 2002, II, č. 2. ISSN 1523-9764. URL info
 • KOPEČEK, Lubomír. Slovenská republika. Petr Fiala, Jan Holzer, Maxmilián Strmiska a kol. In Politické strany ve střední a východní Evropě. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2002. s. 172-191. ISBN 80-210-3036-4. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Ukrajina. In FIALA, Petr, Jan HOLZER a Maxmilián a kol. STRMISKA. Politické strany ve střední a východní Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002. s. 420-450. ISBN 80-210-3036-4. info
 • STRMISKA, Maxmilián a Lubomír KOPEČEK. Regionální rozrůzněnost, teritoriální cleavages a utváření stranicko-politických soustav: ukrajinský případ. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2001, roč. 3, č. 3, s. 39-47, 18 s. ISSN 1212-7817. URL info
 • KOPEČEK, Lubomír. Transformace středoevropských komunistických stran - polský a maďarský případ. Středoevropská politická studia. Brno: MPU, 2001, roč. 3, č. 2, s. 34-46. ISSN 1212-7817. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Transformace slovenské Strany demokratické levice - příčiny "omezeného" úspěchu. Středoevropská politická studia (tištěná verze). Brno: MPU, 2001, roč. 2, č. 1, s. 49-64. ISSN 1213-2696. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Slovensko v předvolebním roce. Mezinárodní politika. Praha: UMV, 2001, XXV, č. 11, s. 30-32. ISSN 0543-7962. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Reflexe parlamentních voleb v Polsku (2001). Středoevropské politické studie. Brno: MPU, 2001, roč. 3, IV., s. 19-26. ISSN 1212-7817. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Polské parlamentní volby 2001 a proměny stranického systému. Politologický časopis. Brno: MPU, 2001, VIII, č. 4, s. 410-424. ISSN 1211-3247. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Budoucnost slovenské křesťanské demokracie. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000, roč. 2, č. 1, s. 12-17. ISSN 1212-7817. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Nová politická strana Smer ve slovenském stranickém systému. Ohrožení vstupu země do EU? Mattoš, Boris. In Medzinárodné vzťahy 2000. Krajiny V4 pred vstupom do Európskej únie. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2000. s. 74-79. Zborník. ISBN 80-225-1390-3. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Demokratická unie - vznik, geneze a příčiny její "klinické smrti"? Středoevropské politické studie. Brno: MPU, 2000, roč. 2, č. 3, s. 30-36. ISSN 1212-7817. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Transformace slovenské komunistické strany - případ relativního úspěchu transformace (vstupní sonda). Středoevropské politické studie. Brno: MPU, 2000, roč. 1, č. 4, s. 23-31. ISSN 1212-7817. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Slovenská demokratická koalice - vznik, geneze a charakteristika. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 1999, roč. 6, č. 3, s. 248-270. ISSN 1211-3247. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Polská republika. In Integrační pokusy ve středoevropském prostoru II. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 1999. s. 145-181. ISBN 80-210-2036-9. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Specifika vývoje slovenského systému politických stran. In Postkomunistické stranické soustavy a politická pluralita. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 1999. s. 37-71. ISBN 80-210-2. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Židé v Polsku po roce 1945. Politologický časopis. Brno: MPU, 1998, roč. 5, č. 3, s. 327-341. ISSN 1211-3247. info

27. 2. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.