doc. Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D.

vedoucí institutu – Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny


kancelář: 2.55
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4393
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Vývojová psychologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 2. 2019
Datum ukončení řízení 1. 12. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Growing Up in the Age of Sexualized Internet Content
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Articles I - VI (pg. 19-123) should be excluded from publication since publication rights belong to publishing houses
Oponenti habilitační práce prof. dr. Mgr. Andrea Madarasová Gecková (Ústav psychologie zdravia, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
Prof. Dr. Jochen Peter (Faculty of Social and Behavioural Sciences, University of Amsterdam)
PhDr. Robert Máthé, PhD. (Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 9. 2020 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (Fakulta sociálních studií MU)
Členové prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Sexuologický ústav 1. LF a VFN Praha)
doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. (Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.)
doc. dr. Zuzana Dankulincová (Lékařská fakulta University Pavla Jozefa Šafárika v Košicích)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 12. 10. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.