Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D.

odborný asistent – Katedra sociologie


kancelář: 3.61
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5851
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra sociologie
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2019: Ph.D. - MU, FSS: Sociologie
  2014: Mgr. - MU, FSS: Sociologie
  2005: Ing. - VUT v Brně, Fakulta informačních technologií: Výpočetní technika a informatika
  1998: SPŠE Olomouc: Elektronické počítačové systémy
Přehled zaměstnání
 • 2019 - dosud: MU, FSS
  2012 - dosud: DK Media Net, mobinfo.cz, svetchytre.cz
  2003 - 2011: Computer Press, časopis Mobility a MobilMania.cz
Pedagogická činnost
 • statistická analýza dat, program Stata, sociologie stratifikace, sociologie organizace, úvod do sociologie, sociologie vzdělávání, sociologie digitalizace
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2023-2025: Vliv digitalizace na kvalitu života a sociální začlenění starších dospělých v době (po) COVIDu-19 (DIGOLD) (GAČR, GF22-05059L) - člen týmu
  2023-2025: Mezi revolucí a krizí: vznik, vývoj a restrukturalizace ekonomického protestu v post-socialistické kontextu (GAČR, GA23-07114S) - člen týmu
  2022-2024: Identifikace a aplikace strategických komunikačních nástrojů při naplňování koncepce ZP ČR (TAČR, TITDMZV930MT08) - člen týmu
  2022-2023: Evaluace pilotáže středního článku podpory řízení ve vzdělávání (TAČR BETA2 TIRDMSMT015MT04) - člen týmu
  2020-2021: Průzkum a edukace občanů České republiky v oblasti biometrie (TAČR ÉTA, TL02000134) – člen týmu
  2019-2021: Vzdělání a proměna jeho role na Evropských trzích práce v letech 2000 až 2015 (GAČR, GA19-06326S) - spoluřešitel
  2015-2018: Dynamika změny v české společnosti (GAČR, Centrum excelence: GB14-36154G) – člen týmu
  návratnost vzdělání, gender pay gap, vzdělanostní expanze, trh práce
Univerzitní aktivity
 • 03/2023-dosud: člen Pracovní skupiny rektora pro výzkum vesmíru a astronautiku 06/2022-dosud: člen Společné programové rady (programy Sociologie a Sociologie)
  11/2019-02/2020: člen Expertní komise rektora pro návrh evaluačního dotazníku k HR Award
Mimouniverzitní aktivity
 • členství ISA RC28
  Středoškolská odborná činnost
Vybrané publikace
 • DOSEDĚL, Tomáš, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Age and Gender Difference in ICT Literacy and Biometrics Knowledge. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2023, roč. 20, č. 1, s. 47-64. ISSN 1214-813X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SOC2022-21291. článek - open access info
 • PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela, Tomáš DOSEDĚL a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Older Adults and ICT Usage during the COVID-19 Pandemic, including Age and Gender Perspectives on Biometric Authorisation / Starejši odrasli in uporaba ikt med pandemijo COVID-19, upoštevajoč starost in spol v pespektivi biometrične avtorizacije. In Jana Goriup, Barbara Grintal, Peter Seljak. Starejši odrasli v času epidemije COVID-19 v luči družbenih sprememb in digitalizacije / Older Adults during the COVID-19 Epidemic in the Term of Social Changes and Digitalization. 1st revised ed. Maribor: AMEU – ECM, Alma Mater Press, 2023, s. 127-142. Collection Social Gerontology. ISBN 978-961-7183-16-0. info
 • KINGSDORF, Sheri Leigh, Karel PANČOCHA, Helena VAĎUROVÁ a Tomáš DOSEDĚL. Piloting an E-Learning Applied Behavior Analysis Course for Caregivers of Children with Autism in the Czech Republic. Journal of behavioral education. New York: SPRINGER, 2022, 32 s. ISSN 1053-0819. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10864-022-09493-2. URL info
 • DOSEDĚL, Tomáš. Poorly paid jobs or study fields? Gender pay gap of tertiary-educated employees in contemporary European labour markets. Population Review. Wilmington: Sociological Demography Press, 2022, roč. 61, č. 2, s. 55-71. ISSN 0032-471X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1353/prv.2022.0008. URL info
 • KATRŇÁK, Tomáš a Tomáš DOSEDĚL. Is Education Becoming a Weaker Determinant of Occupation? Educational Expansion and Occupational Returns to Education in 30 European Countries. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2019, roč. 55, č. 6, s. 821-851. ISSN 0038-0288. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13060/00380288.2020.55.6.493. článek - open access info
 • HAMPLOVÁ, Dana, Tomáš KATRŇÁK, Petra ANÝŽOVÁ, Tomáš DOSEDĚL, Petr FUČÍK, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA, Aleš KUDRNÁČ, Lukáš LINEK, Martina MYSÍKOVÁ, Klára PLECITÁ a Jiří ŠAFR. Na vzdělání záleží : Jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnosti. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, 227 s. Sociologická řada, sv. č. 17. ISBN 978-80-7325-457-5. web nakladatele info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Tomáš DOSEDĚL. Who Should Interview Older People? The Effect of Interviewer and Interviewee Characteristics in Surveys of Older People and Aging Topics. Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2018, roč. 50, č. 6, s. 760-781. ISSN 0049-1225. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31577/sociologia.2018.50.6.28. článek info
 • DOSEDĚL, Tomáš a Tomáš KATRŇÁK. Sociální determinanty prekarizace práce v evropských zemích. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2017, roč. 11, č. 4, s. 11-15. ISSN 1802-5854. info
 • DOSEDĚL, Tomáš a Tomáš KATRŇÁK. Finanční a nefinanční návratnost vzdělání v době vzdělanostní expanze v České republice. Sociologický časopis. Praha: AV ČR, Sociologický ústav, 2017, roč. 53, č. 5, s. 693-718. ISSN 0038-0288. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13060/00380288.2017.53.5.361. plný text info
 • DOSEDĚL, Tomáš. Economic and non-economic returns on higher education in the Czech Republic between 2000 and 2013. In Aleksander Surdej, Marcin Kedzierski. Economic Challenges for Higher Education in Central and Eastern Europe. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2015, s. 64-85. ISBN 978-83-8019-270-6. info
 • DOSEDĚL, Tomáš. Počítačová bezpečnost a ochrana dat. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004, 190 s. ISBN 978-80-251-0106-3. info

7. 12. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.