Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D.


kancelář: 3.61
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5851
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D.
Pracoviště
 • Ústav populačních studií
  Katedra sociologie
Funkce na pracovišti
 • odborný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2019: Ph.D. - MU, FSS: Sociologie
  2014: Mgr. - MU, FSS: Sociologie
  2005: Ing. - VUT v Brně, Fakulta informačních technologií: Výpočetní technika a informatika
  1998: SPŠE Olomouc: Elektronické počítačové systémy
Přehled zaměstnání
 • 2019 - dosud: MU, FSS
  2012 - dosud: DK Media Net, mobinfo.cz, svetchytre.cz
  2003 - 2011: Computer Press, časopis Mobility a MobilMania.cz
Pedagogická činnost
 • statistická analýza dat, program Stata, sociologie stratifikace, úvod do sociologie
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2020-2021: Průzkum a edukace občanů České republiky v oblasti biometrie (TAČR ÉTA, TL02000134) – člen týmu
  2019-2021: Vzdělání a proměna jeho role na Evropských trzích práce v letech 2000 až 2015 (GAČR, GA19-06326S) - spoluřešitel
  2015-2018: Dynamika změny v české společnosti (GAČR, Centrum excelence: GB14-36154G) – člen týmu
  návratnost vzdělání, gender pay gap, vzdělanostní expanze, trh práce
Univerzitní aktivity
 • 11/2019-02/2020: člen Expertní komise rektora pro návrh evaluačního dotazníku k HR Award
Mimouniverzitní aktivity
 • členství Česká sociologická společnost
  členství ISA RC28
  Středoškolská odborná činnost
Vybrané publikace
 • KATRŇÁK, Tomáš a Tomáš DOSEDĚL. Is Education Becoming a Weaker Determinant of Occupation? Educational Expansion and Occupational Returns to Education in 30 European Countries. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2019, roč. 55, č. 6, s. 821-851. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2020.55.6.493. článek - open access info
 • HAMPLOVÁ, Dana, Tomáš KATRŇÁK, Petra ANÝŽOVÁ, Tomáš DOSEDĚL, Petr FUČÍK, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA, Aleš KUDRNÁČ, Lukáš LINEK, Martina MYSÍKOVÁ, Klára PLECITÁ a Jiří ŠAFR. Na vzdělání záleží : Jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnosti. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018. 227 s. Sociologická řada, sv. č. 17. ISBN 978-80-7325-457-5. web nakladatele info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Tomáš DOSEDĚL. Who Should Interview Older People? The Effect of Interviewer and Interviewee Characteristics in Surveys of Older People and Aging Topics. Sociológia, Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2018, roč. 50, č. 6, s. 760-781. ISSN 0049-1225. doi:10.31577/sociologia.2018.50.6.28. článek info
 • DOSEDĚL, Tomáš a Tomáš KATRŇÁK. Sociální determinanty prekarizace práce v evropských zemích. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2017, roč. 11, č. 4, s. 11-15. ISSN 1802-5854. info
 • DOSEDĚL, Tomáš a Tomáš KATRŇÁK. Finanční a nefinanční návratnost vzdělání v době vzdělanostní expanze v České republice. Sociologický časopis, Praha: AV ČR, Sociologický ústav, 2017, roč. 53, č. 5, s. 693-718. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2017.53.5.361. plný text info
 • LYONS, Pat, Rita KINDLEROVÁ, Tomáš DOSEDĚL, Petr FUČÍK, Barbora HUBATKOVÁ, Tomáš KATRŇÁK, Jana KLÍMOVÁ CHALOUPKOVÁ, Eva KRULICHOVÁ, Michal KUDĚLA, Aleš KUDRNÁČ, Yana LEONTIYEVA, Jaroslava POSPÍŠILOVÁ, Daniel PROKOP, Daniela PROKSCHOVÁ, Michaela RÖSCHOVÁ, Romana TRUSINOVÁ, Pieter VANHUYSSE a Martin VÁVRA. Contemporary Czech Society. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2016. 551 s. ISBN 978-80-7330-299-3. URL info
 • DOSEDĚL, Tomáš. Economic and non-economic returns on higher education in the Czech Republic between 2000 and 2013. In Aleksander Surdej, Marcin Kedzierski. Economic Challenges for Higher Education in Central and Eastern Europe. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2015. s. 64-85, 22 s. ISBN 978-83-8019-270-6. info
 • DOSEDĚL, Tomáš. Počítačová bezpečnost a ochrana dat. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 190 s. ISBN 978-80-251-0106-3. info

24. 2. 2020