doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.

Katedra sociologie

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Sociologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 3. 2017
Datum ukončení řízení 1. 8. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Sociologie města 20. a 21. století
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Kniha vyšla v koedici SLON a MU, riziko poškození práv nakladatelství SLON
Oponenti habilitační práce Prof. Dr. Michal Buchowski (Univerzita Adama Mickiewicze v Poznan; Evropská univerzita Viadrina, Frankfurt / Oder)
prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. (Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 5. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Martin Kreidl, Ph.D. (Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita)
Členové doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita)
doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D. (Fakulta architektury, České vysoké učení technické v Praze)
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze)
Prof. Yuri Albert Kyrill Kazepov, PhD (Fakulta sociálních věd, Vídeňská univerzita)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 11. 5. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.