Mgr. Iveta Jansová, Ph.D.


kancelář: 5.32
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6146
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Iveta Jansová, Ph.D., narozena 30. 12. 1988 v DK n/L
Pracoviště
 • Katedra mediálních studií a žurnalistiky
  Masarykova univerzita
  Žerotínovo nám. 2
  602 00
Funkce na pracovišti
 • Odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014 – 2018 - Filozofická fakulta UP v Olomouci, Katedra žurnalistiky, doktorské studium (prezenční forma); studijní obor: Mediální a kulturální studia
 • 2011 - 2013 - Filozofická fakulta UP v Olomouci, Katedra žurnalistiky, navazující magisterský studijní program N6107, studijní obor: Kulturální studia; získaný titul – magistr
 • 2008 – 2011 - Pedagogická fakulta univerzity Hradec Králové, studijní program: B7202 – Mediální a komunikační studia, studijní obor: Jazyková a literární kultura; získaný titul - bakalář
Přehled zaměstnání
 • 02/2014 - současnost - výuka na Katedře mediálních studií a žurnalistiky, Univerzita Palackého
 • 07/2013 - 10/2014 - organizace mezinárodní konference Sexuality 8
 • 07/2018 - 02/2019 - výzkumnice v týmu výzkumníků Katedry mediálních studií a žurnalistiky MU
 • 09/2018 - současnost - lektorka na Katedře divadelních a filmových studií, UP
 • 02/2019 - 05/2019 - koordinátorka výzkumného týmu (výzkum českých publik) Katedry mediálních studií a žurnalistiky, MU
 • 02/2019 - současnost - editorka v odborném časopise Mediální studia 06/2019 - současnost - odborná asistentka, Katedra mediálních studií a žurnalistiky, MU
Pedagogická činnost
 • Vedené kurzy (UP) - Kulturální studia 1, 2, Teorie publika, Hlasová výchova, Fanouškvoská studia, Feministická kritika, Televizní publika, Ideologické normativy mediální reprezentace, Televizní fandomy
 • Vedené/učené kurzy (MU) - Fanouškovská publika fikčních obsahů, Mediální reprezentace marginalizovaných identit, Základy profesionálního projevu, Mediální a komunikační studia, Metody kvalitativního výzkumu
 • Počet odvedených Bc. a Mgr. prací (UP) - 13
 • Počet od/vedených Bc. a Mgr. prací (MU) - 10
 • Počet konzultovaných disertačních prací - 1
Vědeckovýzkumná činnost
 • Oblasti vědeckého zájmu - výzkum publika, fanouškovská studia, kulturální studia, televizní studia
 • Členka týmu projektu TL01000306 - Výzkum dopadu stávající legislativy a strategie Evropské komise pro jednotný digitální trh (DSM) na český audiovizuální průmysl: evaluace (autorsko)právního systému a příprava kulturní politiky v rámci DSM
 • Členka týmu projektu GA18-19278S - Praxe a morální politika kopírování a stahování v České republice: Publika, autoři, producenti a distributoři
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2017: 1 měsíc výzkumná stáž na Univerzitě v Grazu
 • 11. 3. 2019 – 15. 3. 2019: University of Graz, Graz, AUT
  • Cesta se uskutečnila coby učitelská mobilita, která byla realizována formou tří přednáškovo-workshopových bloků s názvem The Role of Language in the Creativity of Media Fans, bloky byly uskutečněny v rozmezí pracovního týdne 11. - 15. 3. 2019. Bloky jsou součástí celosemestrálního cyklu s názvem Media and Transformations of Communication in Slavic Cultures. Výuka proběhla pod záštitou University of Graz, Department for Slavic Studies, koordinátorkou a iniciátorkou návštěvy byla pak Mag. Dijana Simić.
Mimouniverzitní aktivity
 • 2011 - 2013 - studium nového (zatím neakreditovaného) oboru - "Hlasově mluvní pedagogika"; nabytá hodnost – lektorka kultivované mluvy
 • 2012 - současnost- redaktorka online časopisu 25fps (sekce TV)
 • 2013 – 2018 - redaktorka online časopisu Feministický magazín online (FEMAG)
 • 01/2014 - současnost- vedoucí televizní sekce online časopisu 25fps
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2018 - Cena děkana za nejlepší pedagogický výkon (UP)
Vybrané publikace
 • JANSOVÁ, Iveta a Jana JEDLIČKOVÁ. The Portrayal of Female Criminalists in a Contemporary Czech Crime Series: Non-diversity Clause. In MeCCSA Brighton 2020. 2020. webová stránka konference s programem příspěvku info
 • JANSOVÁ, Iveta. (Bez)mocní mediální fanoušci: Televizní seriál jako zdroj bojů o význam mezi fanoušky a producenty. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. 166 s. ISBN 978-80-244-5680-5. internetový obchod, kde je kniha ke koupi info
 • JANSOVÁ, Iveta. Czech Audiences Between the "Bad" and "Good" Viewing: A Qualitative Study of current Viewership. In 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference (CEECOM 2019). 2019. webová stránka konference info
 • JANSOVÁ, Iveta, Jakub MACEK, Alena MACKOVÁ a Štěpán ŽÁDNÍK. Analýza podmínek pohybu českých spotřebitelů mezi zdroji s legálně a nelegálně šířeným audiovizuálním obsahem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 18 s. ISBN 978-80-210-9358-4. info
 • JANSOVÁ, Iveta. Fan Activism: Between Transformative Fandom and "Ordinary Viewers". In Prague Media Point. 2019. webová stránka konference info
 • JANSOVÁ, Iveta a Jana JEDLIČKOVÁ. Ženské hrdinky a jejich zobrazování v českých televizních krimiseriálech. 1. vyd. Olomuc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. 182 s. ISBN 978-80-244-5642-3. doi:10.5507/ff.19.24456423. info
 • FORET, Martin a Iveta JANSOVÁ. Populární kultura v kontextu nových médií a jejich užívání. 1. vyd. Olomouc: Palackého Univerzita, 2019. 164 s. ISBN 978-80-244-5688-1. internetový obchod, kde je kniha ke koupi info
 • JANSOVÁ, Iveta a Zdeněk ZÁHORA. Mediální mini teorie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2018. ISBN 978-80-244-5372-9. webová stránka výukových karet info
 • JANSOVÁ, Iveta. Fanouškovský jazyk jako exemplář fanouškovských aktivit s mocenským potenciálem. Mediální studia, Praha: Univerzita Karlova, 2017, roč. 10, č. 2, s. 167-187. ISSN 1801-9978. web s pdf článku info
 • JANSOVÁ, Iveta. Proměnlivost pojmu populární kultura v prostředí britských kulturálních studií i mimo ně. Mediální studia, Univerzita Karlova, 2016, roč. 9, č. 1, s. 50-67. ISSN 1801-9978. web s pdf článku info
 • JANSOVÁ, Iveta. Zobrazování ženských hrdinek v současných kriminálních seriálech (Specifické prostředí amerických mainstreamových policejních dramat). Art communication & popculture : časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, roč. 1, č. 1, s. 57-68. ISSN 1339-9284. info
 • JANSOVÁ, Iveta, Eva CHLUMSKÁ a Jana JEDLIČKOVÁ. Boření mýtů: K současné neheteronormativní televizní seriálové produkci. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2015. ISBN 978-80-244-4631-8. info

22. 10. 2020