doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

docent – Katedra politologie


kancelář: 4.12
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4609
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 9. 2016
Datum ukončení řízení 1. 6. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Centrist Populist Parties in the Czech Republic: Ideology and Voters
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Licence je poskytnuta nakladatelství C. H. Beck na základě smlouvy o vytvoření autorského díla a licenční smlouvy
Oponenti habilitační práce doc. Andrew Lawrence Roberts, Ph.D. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity)
Assoc. Prof. Elisabeth Bakke (Fakulta sociálních studií Univerzity v Oslu)
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. (Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3 | Posudek 4 | Posudek 5 | Posudek 6
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 3. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity)
Členové prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity)
doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.)
doc. Mgr. Daniel Marek, Ph.D., M.A. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
prof. PhDr. Miroslav Novák, Ph.D. (CEVRO Institut, o.p.s.)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 3. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.