prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.

profesor – Katedra psychologie


kancelář: 2.43
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7970
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Fakulta sociálních studií
Obor řízení Sociální psychologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 7. 1. 2002
Datum ukončení řízení 1. 7. 2002
Habilitační práce (veřejná část) Sdělování a skrývání pravdivých informací (Psychologie lhaní)
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Jaro Křivohlavý (UK - Evangelická teologická fakulta, Praha)
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. (Ústav experimentální psychologie SAV, Bratislava)
doc. PhDr. Ivo Plaňava (MU - Fakulta sociálních studií)
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 5. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. (UK - Lékařská fakulta, Hradec Králové)
prof. PhDr. Miron Zelina, dr. h. c. (Univerzita Komenského - Pedagogická fakulta, Bratislava)
doc. PhDr. Ivo Plaňava (MU - Fakulta sociálních studií)
doc. PhDr. Vladimír Řehan (UP - Filozofická fakulta, Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 5. 2002
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Sociální psychologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 23. 12. 2009
Datum ukončení řízení 24. 6. 2011
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 10. 2010
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (UK Praha, Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. PhDr. Anton Heretik, CSc. (Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislavě)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 11. 2010
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 7. 12. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.