doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.

docent – Katedra sociologie


kancelář: 3.60
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6854
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Sociologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 8. 10. 2007
Datum ukončení řízení 1. 10. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Transnacionální migrace: proměny identit, hranic a vědění o nich
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D. (UK - Filozofická fakulta)
prof. Jiří Přibáň (Cardiff University - Cardiff Law School)
prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 5. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Michal Buchowski, Ph.D. (Univerzita Adama Mickiewicze - Fakulta historie, Poznań)
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (UK - Přírodovědecká fakulta)
prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. (UK Praha - Fakulta sociálních věd)
prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 5. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.