doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.

docent – Katedra sociologie


kancelář: 3.60
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6854
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace
 • Csaba Szaló, narozen 29.05.1968 (Nové Zámky)
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Fakulta sociálních studií
  Jostova 10, Brno 602 00
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008: Doc. (sociologie), Masarykova univerzita, Brno, habilitace: "Transnacionální migrace: proměny identit, hranic a vědení o nich."
 • 1996: Ph.D. (sociologie), Masarykova univerzita, Brno, disertace: "The Emergence of Global Condition. An Inquiry into Globalization and the Transnational Cultural Turbulence."
 • 1999: PhDr. (sociologie), Masarykova univerzita, Brno
 • 1993: M.A. (social sciences), University of Manchester, diplomová práce: "Otherness of Nature: Ecological Challenge and the Strategy of Survival."
 • 1992: Mgr. (sociologie), Masarykova univerzita, Brno, diplomová práce: "Idea národa jako politickej komunity."
Přehled zaměstnání
 • 2008 - v současnosti: docent, katedra sociologie, FSS MU, Brno
 • 2012 -2018: vedoucí katedry sociologie, FSS MU, Brno
 • 2008 - 2011: docent, Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, FSS MU, Brno
 • 2005 - 2008: výzkumný pracovník, Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, FSS MU, Brno
 • 1999 - 2008: odborný asistent, katedra sociologie, FSS MU, Brno
 • 1998 - 2000: proděkan pro zahraniční vztahy, FSS MU, Brno
 • 1998 - 1999: odborný asistent, katedra mediálních studií a žurnalistiky, FSS MU, Brno
 • 1995 - 1998: odborný asistent, katedra sociologie FF MU, Brno
Pedagogická činnost
 • * Katedra sociologie FSS MU, Brno, kursy v současnosti:
 • Bakalářské studium sociologie: Úvod do sociologie; Obecná sociologická teorie; Sociologie kultury.
 • Magisterské studium sociologie: Teoretická sociologie; Antropologická teorie
 • Magisterské studium Sociology: General Sociology; Contemporary Cultural Sociology; Narrative, Icons, Identities; Advanced Methods of Interpretation in Cultural Sociology.
 • Doktorandské studium sociologie: Texty z obecné sociologie.
 • * Institut für Soziologie, Albert-Ludwigs Universität Freiburg (2002-2019) kurs: Cultural Sociology: The Establishment of the Strong Program.
 • * Central European Studies Program, MU, Brno kursy: Re-modernizing Society and Culture in Central Europe (1999-2002), Changing Political and Social Identities in Post-Cold War Central Europe (2003-2005)
 • * University of Wisconsin, Madison (2003), kursy: Changing Political and Social Identities in Post-Cold War Central Europe, The Cultural Effects of Global Change.
 • * Vedení doktorských prací (absolventi DSP)
 • 2021 Ivana Rapoš Božič, More than a mere cultural uplift:” Festivals as tools of civic action
 • 2021 Alica Synek Rétiová, “One must do something meaningful”: The cultural-sociological reconstruction of the “conflict over family” in Slovakia
 • 2018. Johana Kotišová, Freezing: An ethnography of crisis reporters.
 • 2018. Adam Gajdoš, Built on Bones: Ethnic Cleansing, Cultural Trauma and Solidarity - building in a Central-European Town.
 • 2017. Pavel Šindlář, Social Integration of Japanese Migrants in the Czech Republic.
 • 2016. Gábor Oláh, Performative Hermeneutics & Interpretive Communities. Commemoration Practices in Budapest.
 • 2016 Ali Türünz, Music as a Resource in the Migratory Context: Turkish Choirs in Hamburg.
 • 2015. Arnošt Svoboda, Vrcholový sport a autenticita: sportovní hvězdy mimo zájem médií.
 • 2013. Jana LIndbloom, Neistý majetok a sporné rozhodovanie: návrh, interpretácia a zapájanie transformačného zákona v postsocialistických poľnohospodárskych družstvách.
 • 2011. Laura Fónadová, Nenechali se vyloučit: Sociální vzestupy Romů v české společnosti.
 • 2010. Slávka Ferenčuhová, Meno, Mesto, Vec: Premeny urbánneho plánovania, sociológia mesta a prípad (post)socialistického Brna
 • 2009. Karel Červenka, Není pasťák jako pasťák: Vhled do zkušenosti klientů preventivně výchovného zařízení.
 • 2008. Benjamin Jeremiah Vail, Running on the garbage treadmill: An environmental sociological analysis of illegal municipal waste shipment from Germany to the Czech Republic.
 • 2008. Irena Kašparová, Politika romství - romská politika.
 • 2007. Kateřina Sidiropulu Janků, Lepší život: migrace v česko-kanadských romských rodinách.
 • 2006. Blahoslav Rozbořil, Současná sociologie umění.
 • 2004. Kateřina Nedbálková, Spoutaná Rozkoš, aneb, Reprodukce genderové struktury a heteronormativity ve vězeňských subkulturách žen.
 • 2004. Eleonóra Hamar, Vyprávěná židovství: o narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2023 „Society in times of crisis III: Anthropocene violence and its contemporary societal relevance“ Masarykova universita, projekt specifického výzkumu.
 • 2022 - LA GACR-FWF projekt s IHS WIen (Robert Braun) "Srovnávací fenomenologie příčin dopravních nehod"
 • 2022 „Society in times of crisis II: Rationalization and its social effects“ Masarykova universita, projekt specifického výzkumu
 • 2021 „Society in times of crisis I: The institutional consequences of technology“ Masarykova universita, projekt specifického výzkumu
 • 2012 - 2015 "Kolektivní pamět’ a proměna městského prostoru" Grantová Agentura ČR
 • 2009 - EasBordNet "Remaking eastern borders in Europe: A network exploring social, moral and material relocations of Europe's eastern peripheries." coordinated by Sarah Green, The University of Manchester, COST Action IS0803.
 • 2008 - 2011 EDUMIGROM "Ethnic differences in education and diverging prospects for urban youth in an enlarged Europe." coordinated by Violetta Zentai, Central European University, Budapest. European Commission 7th Framework Program.
 • 2006 - 2007 Projekt: Identity v pohybu: kulturní dynamika globální migrace a rekonstrukce symbolických hranic." Grantová agentura ČR
 • 2005 "Identita a sociální exkluze/inkluze národnostních, etnických a kulturních menšin" Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, FSS MU
 • 2005 společný projekt s Evou Šlesingerovou: "Internetová multimediální databáze studijních materiálů k předmětu Idea rasy a rasismus", FRVS
 • 2000 - 2004 Projekt: "Proces kulturní asimilace etnických menšin", Výzkumní záměr MSMT ČR na FSS MU, Marginalizovaní, minority a etnika v České republice.
 • 2000 - 2004 společný projekt s Eleonorou Hamar: "Narativní konstrukce židovských identit v Praze a v Budapešti", Výzkumní záměr MSMT ČR na FSS MU, Marginalizovaní, minority a etnika v České republice.
 • 2002 - 2004 společný projekt s Patricii Hanzlovou: "Strategie reprodukce etnické identity němectví." Výzkumní záměr MSMT ČR na FSS MU, Marginalizovaní, minority a etnika v České republice.
 • 2002 - 2004 společný projekt s Kateřinou Janků: "Migrace marginalizovaných rodin jako jejich životní strategie terénní výzkum." Výzkumní záměr MSMT ČR na FSS MU, Děti, mládež a rodina v transformaci.
 • 2004 společný projekt s Karlem Červenkou: "Sociální konstrukce reality a identity adolescentními aktéry z tzv. preventivně-výchovného zařízení." Výzkumní záměr MSMT ČR na FSS MU, Děti, mládež a rodina v transformaci.
 • 2003 společný projekt s Kateřinou Nedbálkovou: "Pseudorodiny a homosexuální partnerství uvězněných žen." Výzkumní záměr MSMT ČR na FSS MU, Děti, mládež a rodina v transformaci.
 • 2003 společný projekt s Eleonorou Hamar, Evou Slesingerovou a Katerinou Janků: "Displacement, životní zkušenosti vysídlení." Výzkumní záměr MSMT ČR na FSS MU, Děti, mládež a rodina v transformaci
 • 2003 společný projekt s Evou Šlesingerovou, Eleonórou Hamar, a Magdalénou Jantulovou: "CD-ROM příručka sociologie rasismu" FRVS.
 • 2001 - 2003 společný projekt s Igorem Nosálem: "Formování nových sociálních identit ve Střední Evropě." Grantová agentura ČR.
 • 2000 - 2001 společný projekt s Patricia Margit: "Media and cultural representation of criminality and punishment" Funding: Open Society Fund, Praha, East-East Program
 • 1998 - 1999 společny projekt s Violettou Zentai, Miklosem Voros, a Michalem Buchowski: "Negotiating Capitalism: Practices and Discourses in Central Europe" Open Society Institute, Higher Education Support Program.
Odborné přednášky od 2000
 • 2023 "Exploring the Intersection of Phenomenology and Feminist Epistemology" ESA Social Theory Conference "Theorising from the Margins." Salzburg, 28-29.09.2023
 • 2023 "Interpretations can be more than verbal substitutes for the world we see: Cultivating an interpretive strategy that is responsive to what is experientially disclosed" British Society for Phenomenology's Annual Conference: Lived Experience in Theory and in Practice Manchester, 29-31.08.2023
 • 2023 "The incompatibility and dialogue between perspectives on human corporeality" XX ISA World Congress of Sociology, 26.- 30.06.2023
 • 2021 "Between Charisma and Utopia" The 15th Conference of the European Sociological Association, Sociological Knowledges for Alternative Futures, Barcelona, 31.8.-3.9.2021.
 • 2019 "The Everyday Spatiality of Rebellion". In The 14th Conference of the European Sociological Association, 20-23.8.2019. Manchester.
 • 2018 ““This Is Our Land”: Cultural Contradictions of Transnationalism” International Conference Transnational Migration: Borders and Global Justice. Academy of Sciences. Praha. 30.5.2018.
 • 2017 "Cultural trauma, habitus and other traces of the past" 13th Conference of the European Sociological Association (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities, 29.8.-2.9.2017 Athens.
 • 2016 "Historical Consciousness Today: Beyond Historicism and Phenomenology" ESA Social Theory Conference "Rethinking social change". 29-30. August 2016, Barcelona, Spain.
 • 2016 "From Ruins to Places: On the Relationship of Cultural Sociology to Phenomenology." International Sociological Association RC16 Sociological Theory Conference. Selwyn College, Cambridge University, 27-29.06.2016
 • 2015 "Social Theory: Back to Phenomenology and Hermeneutics" 12th Conference of European Sociological Association Differences, Inequalities and Sociological Imagination. 25-28.08.2015
 • 2014 "European Identity Politics" Conference: The Quest of “European Identity” as a new Challenge for Social Theory. ESA Social Theory Conference. 26.–28. November 2014 Münster, Gemany.
 • 2014 "Cultivating interpretive communities: on the performance of urban memory in museums and theatres." Advancing Cultural Sociology CCS Anniversary Conference. 25.04.2014. Yale University, USA.
 • 2013 "Contemporary Cultural Critique, Urban Memory and the Displacement of Originary Violence" Crisis, Critique, Change. 11th Conference of European Sociological Association, 28-31.08.2013, Torino, Italy.
 • 2013 "From Cultural Hermeneutics to Social Criticism" Crisis, Critique, Change. 11th Conference of European Sociological Association, 28-31.08. 2013, Torino, Italy.
 • 2013 "Dvojí hermeneutika urbánní paměti (The double hermeneutics of urban memory)." Konferencia Reflexivita, sociologický výskum a teória Anthony Giddensa, 8.11.2013. Sociologicky ústav SAV Bratislava, Slovensko.
 • 2012 "The rise of a cosmopolitan urban memory" Conference: Cosmopolitanism, Public Space and Recognition. November 22.-23. 2012, University Paris Ouest Nanterre, Paris, France.
 • 2012 "Projekt kritické sociální vědy, kritika hermeneutiky a nevyhnutelnost překladu" (The project of critical social science, critique of hermeneutics and the inevitability of translation.) Conference: Kritická teória Jürgena Habermasa v sociologickom výskume (The Critical Theory of Jürgen Habermas in Sociological Research) Bratislava, 8-9.11. 2012
 • 2012 "Koselleck’s “Critique and Crisis” and its Actuality." Crisis and Critique - Social Theory Conference (RN29), European Sociological Association, September 6 - 8, 2012, Athens, Greece.
 • 2012 "Conflicts of interpretation and the internal diversity of interpretive communities." Cultures and Civilizations in the Contemporary World - International Sociological Association, Sociological Theory Midterm Conference, June 27-29, 2012 Trento, Italy.
 • 2012 "Diverzita významů, perspektiv a interpretačních komunit: případ míst vzpomínání. (DIversity of meaning, perspectives and interpretation communities: the case of the sites of memory)" Conference: Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku (Qualitative Approach and methods in the sciences of man), 23-24.1.2012, Bratislava
 • 2011 "Symbolická moc, performativní diskurz a etnické dělění sociálního světa (Symbolic power, performative discourse and the ethnic division of social world)" Teoria Pierra Bourdieu v sociologickem vyzkume (Theory of Pierre Bourdieu in Sociological Research) 10.-11.11.2011 SAV Bratislava.
 • 2011 "Social theories, local meanings and the concept of denationalization." 10th Conference of European Sociological Association. Social Relations in Turbulent Times, Geneva, 7-10.9.2011.
 • 2010 "Memorials, atavistic memory projects and ungraspable identities" ESA Social Theory Conference, Controversies in Context, Praha, 09-11.09.2010.
 • 2010 "Critical Cosmopolitanism and Social Performance." XVII ISA World Congress of Sociology, Sociology on the Move, Goteborg, Sweden,11-17.07.2010
 • 2010 "Borders, Citizenship and the Concept of Denationalization." conference: Migrations: Knowledge Production/Policymaking, 2nd International Conference. Telč, 24-26.06.2010
 • 2009 "Methodological nationalism as a tool for interpretation and scientific performance." 9th Conference of European Sociological Association, European Society or European Societies? Lisabon, 2-5.9.2009.
 • 2008 "Cosmopolitan memories: Mapping the conceptual boundaries of cosmopolitanism." konference Social Theory and the Sociological Discipline(s) ESA Social Theory Conference, Innsbruck, 11-13. 09. 2008.
 • 2008 "Transnational Migrations: Cross-Border Ties, Homes, and Theories" konference Migrations: Rethinking Contemporary Migration Events. Telč 29.05-01.06. 2008.
 • 2007 "Transnational migration, cosmopolitanisation and cultural critique." European Sociological Association 8th Conference, Glasgow, 3-6. 9. 2007
 • 2006 "Osm migrujících žen a jejich transnacionálniě sdílený svět" konference Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno, FSS MU 9.- 10. 11. 2006.
 • 2006 "Discover something new or shift your perspective: two strategies of knowledge production and the critique of methodological nationalism." Knowledge and Society, European Sociological Association Conference on Social Theory, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 21.- 22.9.2006.
 • 2006 "Čím přispívá koncept identity sociologické teorii?" Konference: Čím žije česká sociologie? Masarykova česká sociologická společnost a FSS MU, Brno 19.- 20.2006.
 • 2005 "Představa svébytnosti lokálních kultur a její dopad na zdůvodnění odlišných práv příslušníků národnostních menšin a přistěhovalců." Konference: Reprezentace zájmů menšin v EU, Institut pro srovnávací politologický výzkum FSS MU v Brně. 28.11.2005.
 • 2005 "Neo-tribes, Places and Contemporary Cultural Identities" Fifth International Conference on Conflict in Identities - Identities in Conflict, FSS MU, Brno 20-22.10.
 • 2005 "Cultural identities beyond postmodern nomadism and ethno-cultural displacement" Rethinking Inequalities, 7th Conference of European Sociological Association. Research Network 27 Social Theory. Torun 9-12.09.2005
 • 2005 "Deterritorialization, cultural identities and the transnational world of migrants" Global Studies, Institu for Sociology, Albert Ludwigs University, Freiburg, 05.07.2005.
 • 2005 "Metaphors of cultural unity and the social inclusion of ethno-cultural minorities" Theoretical Problems in Migration Studies. SSEES University College London, 06.05.2005
 • 2005 "Cultural identities, symbolic boundaries and practices of symbolic power" Models of consumption and cultural identity across Eastern and Western Europe: conflict or challenge? Masaryk University Brno 23.04.2005.
 • 2004 "The Genesis of European identity and the Social Magic of Institutionalization" Global Studies, Institut for Sociology, Albert Ludwigs University Freiburg 05.07.2004
 • 2003 "Nationality or subalternity: minority identities and dilemmas of cultural modernisation in Central Europe" Third International Conference on Conflict in Identities - Identities in Conflict, FSS MU, Brno
 • 2003 "Globalization of Modernity and the Utopia of Institutional Reflexivity" Global Studies, Institut for Sociology, Albert Ludwigs University Freiburg
 • 2003 "Sociological Perspective on Globalization: Cultural Consequences of Modernization" Edgewood College, Madison
 • 2002 "O propojenosti identity a legitimity v sociologii kultury" Konference: Paradigmata sociologie kultury, Slovenska akademie ved, Bratislava
 • 2002 "Identity Conflicts and the Constitution of Cultural Superiority" Second International Conference on Conflict in Identities - Identities in Conflict, FSS MU, Brno
 • 2002 "Globalisation and post-socialist culture in Central Europe - The reconstruction of memories and identities in the new conditions" Global Studies, Institut for Sociology, Albert Ludwigs University Freiburg
 • 2001 "The name of the responsible subject" Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict, FSS MU Brno
 • 2001 "Migrace romských rodin a krize sociální inkluze." Rómovia v strednej Evrópe, stav a východiská. Slovensky institut medzinárodných studií, Bratislava
 • 2001 "Emerging consumer identities in the field of post-socialist education" Times, Places, Passages. 7th SIEF Congress Budapest
 • 2001 "Symbolická dimenze a perspektivy interpretace migrace Romů do Kanady." Předcházení rasově motivovaným konfliktům, Masaryk University Brno
 • 2000 "Juridification of the Lifeworld and Cultural Globalisation." The Limits of Cultural Globalisation. Albert Ludwigs University Freiburg, 26.6.-3.7.2000.
 • 2000 "Globalisation and ethniciation: the challenge of re-emerging forms of conflict and solidarity" Inclusion and Exclusion in Contemporary European Societies. Inter University Center, Dubrovnik, Croatia
Odborné přednášky do 1999
 • 1999 "Globalizace a podoby uznání práv etnických skupin" , Realita a rizika sociální exkluze, Masaryk University Brno
 • 1999 "Národnostní politika v Maďarsku a idea kulturní autonomie" , Národnostní politika v postkomunistických zemích, Brno
 • 1998 "The Conflict of Loyalties in Multicultural Society: Ethnic Hungarians in Central-Europe." Inclusion and Exclusion in Modern Societies. Inter University Center, Dubrovnik
 • 1997 "Consumption, Dietary Practices and Identity." Culture with Frontiers, IFK Wien
 • 1997 "Does Michel Foucault's Subjects Have Faces?" Institution, Discourse, Identity. Academy of Science and Columbia University, Praha
 • 1996 "Intolerance as a Strive for Recognition." International Conference on Political Extremism. Peace Institute, Ljubljana, Slovenia
 • 1996 "The Loyalty Trap: Conflict of Identities in Central Europe." Contested Terrains. Academy of Science and Columbia University, Praha
 • 1995 "European identity and the problem of nationalism." European Identity in Historical Perspective. University of Santiago de Compostela
 • 1995 "Identity and ethnic conflict in Southern Slovakia." Identity,Diversity, Tolerance and the Culture of Peace. Institute of Central-Europe, Lublin
 • 1993 "Ecological challenge and the autonomy of elites." First European Conference on Historical and Comparative Sociological Research of Social Policy, Amsterdam
Akademické aktivity
 • 2020 - Předseda oborové rady doktorského studijního programu sociologie FSS MU, Brno
 • 2019 - Člen vědecké rady Fakulty humanitních studií, Karlova univerzita, Praha
 • 2019-2023 Garant studijního programu Cultural Sociology, FSS MU
 • 2018 - Člen organizačního výboru Sociological Theory Research Commitee (RC16) - International Sociological Association
 • 2015 - 2017 Člen Executive Commitee, European Sociological Association
 • 2012 - 2022 Člen Rady sociologického ústavu, AVČR, Praha
 • 2011 - 2019 Člen Vědecké rady FSS MU, Brno
 • 2011 - 2013 Koordinátor Social Theory Research Network (RN29) - European Sociological Association
 • 2010 - 2012 Předseda oborové rady doktorského studia sociologie FSS MU, Brno
 • 2008 - Člen oborové rady doktorského studia sociologie FSS MU, Brno
 • 2008 - 2015 Člen oborové rady doktorského studia sociologie FSV UK, Praha
 • 2007 - Člen organizačního výboru Social Theory Research Network - European Sociological Association
 • 2006 - Člen redakční rady Sociologického časopisu, SOU AV ČR, Praha
 • 2004 - Člen ediční rady časopisu Sociální studia, FSS MU, Brno
 • 2004 - Člen European Sociological Association - Social Theory Research Network (RN29)
 • 2004 - Člen Masarykovy česká sociologické společnosti
 • 2003 - Člen Institutu pro studium kultury a etnocentrismu ISKE
 • 1998 - 2003 Člen akademického senátu FSS MU, Brno
Publikace
 • SZALÓ, Csaba a Eleonóra HAMAR. Migrace, uprchlíci a transgenerační přenos. In Marek Preiss a Daniela Vizinová. Transgenerační přenos: trauma a odolnost. 1. vyd. Praha: Grada, 2023. s. 153-170. Psyché. ISBN 978-80-271-3049-8. info
 • SZALÓ, Csaba. O zprostředkování a emancipaci věcí. Socialni Studia. Brno: Masaryk University, 2023. ISSN 1214-813X. doi:10.5817/SOC2023-33650. info
 • SZALÓ, Csaba. Performance a performativita jednání v kulturní sociologii. In Alice Koubová a Eliška Poláčková. Terény performance. Praha: NAMU, 2021. s. 38-51. Teorie divadla, 32. ISBN 978-80-7331-581-8. info
 • SZALÓ, Csaba. The Cultural Sociology of Hungarian National Conservatism. In Pavel Barša, Zora Hesová, Ondřej Slačálek. Central European Culture Wars : Beyond Post-Communism and Populism. Prague: Faculty of Arts, Charles University, 2021. s. 84-126. Humanitas, 15th vol. ISBN 978-80-7671-034-4. URL info
 • SZALÓ, Csaba. The existential spatiality of rebellion : Insubordination, counter-conduct, and places. Sociology Compass. Hoboken: Wiley, 2020, roč. 14, č. 11, s. 1-12. ISSN 1751-9020. doi:10.1111/soc4.12835. URL info
 • SZALÓ, Csaba. Ethical Commitments and Modes of Temporality in later Georg Lukács. In Walter Pape, Jiří Šubrt. Mitteleuropa denken : Intellektuelle, Identitäten und Ideen. Berlin: De Gruyter, 2019. s. 309-322. ISBN 978-3-11-053501-3. doi:10.1515/9783110536003-022. URL info
 • SZALÓ, Csaba. Helyek, helyszínek, egzisztenciális terek. In Eszter Pál. Tér, tudomány, történet. Budapest: Martin Opitz, 2019. s. 67-79. Térformák – Társadalomformák sorozat 4. ISBN 978-963-9987-47-0. info
 • SZALÓ, Csaba. Resistance, Transgression, Freedom. In The European Sociologist. European Sociological Association, 2018. ISSN 2415-6426. URL info
 • SZALÓ, Csaba. Paměť míst : Kulturní sociologie vzpomínání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2017. 184 s. Studie. ISBN 978-80-7419-181-7. info
 • SZALÓ, Csaba a Eleonóra HAMAR. Vynalezená a nalezená minulost: nástin sociologie kulturního traumatu. In Nicolas Maslowski, Jiří Šubrt a kol. Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2014. s. 195-210. Limes. ISBN 978-80-246-2689-5. info
 • SZALÓ, Csaba. European Identity Politics. In Michael T. Gibbons. The Encyclopedia of Political Thought. Oxford, UK: John Wiley & Sons, Inc., 2014. s. 1176-1178. Political Philosophy and Theory. ISBN 978-1-118-47439-6. URL info
 • SZALÓ, Csaba, Apolónia SEJKOVÁ a Ivana RAPOŠOVÁ. Zabúda Brno na Zbrojovku? Praktiky formovania urbánnej pamäti prostredníctvom individuálnej angažovanosti aktérov. Sociální studia. 2013, roč. 10, č. 4, s. 79-105. ISSN 1214-813X. info
 • SZALÓ, Csaba. Critical Cosmopolitanism and Social Performance. Theory. Sydney: International Sociological Association, 2012, roč. 2012, 1-2, s. 9-12. info
 • SZALÓ, Csaba. Symbolická alchymie na literárním poli. In Pravida umění : Geneze a struktura literárního pole. Brno: Host, 2010. s. 447-473, 26 s. Teoretická knihovna sv. 27. ISBN 978-80-7294-364-7. info
 • SZALÓ, Csaba. Transnational Migrations: Cross-Border Ties, Homes and Theories. In Boundaries in Motion. Rethinking Contemporary Migration Events. 1. vyd. Brno: CDK, 2009. s. 29-50, 21 s. Sociologická řada, svazek č. 8. ISBN 978-80-7325-191-8. info
 • SZALÓ, Csaba. Transnacionalismus a kritika metodologického nacionalismu. Sociální studia. Brno, 2009, roč. 6, č. 1, 17 s. ISSN 1214-813X. info
 • HAMAR, Eleonóra a Csaba SZALÓ. Osm migrujících žen a jejich transnacionální sdílený svět. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007, roč. 43, č. 1, s. 69-88, 19 s. ISSN 0038-0288. URL info
 • SZALÓ, Csaba. Transnacionální migrace. Proměny identit, hranic a vědění o nich. Brno: CDK, 2007. 175 s. Sociologická řada, svazek č. 5. ISBN 978-80-7325-136-9. info
 • ŠLESINGEROVÁ, Eva, Csaba SZALÓ a Eleonóra HAMAR. Konceptualizace pojmu rasa a rasismus. Sociologický pohled. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 7-27, 20 s. ISSN 1214-813X. info
 • SZALÓ, Csaba. Představa svébytnosti lokálních kultur a její dopad na zdůvodnění odlišných kulturních práv příslušníků etnokulturních menšin a přistěhovalců. In CHYTILEK, Roman a Miroslav MAREŠ. Reprezentace zájmů menšin v EU. Brno: CDK, 2006. s. 68-82, 14 s. ISBN 807325087X. info
 • SZALÓ, Csaba. Domov a jiná místa/ne-místa formování kulturních identit. Sociální studia. Brno: Masarykova universita, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 145-161, 16 s. ISSN 1214-813X. info
 • SZALÓ, Csaba a Eleonóra HAMAR. The Formation of Ethnic Minority Identities and Their Social Inclusion. In SIROVÁTKA, Tomáš. The Challenge of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in the Czech Republic. První vydání. Brno: Barrister and Principal, 2006. s. 245-265, 20 s. knihy 1. ISBN 80-87029-06-2. info
 • SZALÓ, Csaba a Eleonóra HAMAR. Váš Trianon, náš holocaust: segregace a inkluze kultur vzpomínání. In MARADA, Radim. Etnická různost a občanská jednota. Brno: CDK, 2006. s. 117-142, 25 s. Sociologická řada 3. ISBN 80-7325-111-6. info
 • SZALÓ, Csaba a Eleonóra HAMAR. Vytváření etnokulturních minoritních identit a jejich sociální inkluze. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií, 2005, roč. 2005, 1., s. 67-82. ISSN 1214-813X. info
 • SZALÓ, Csaba. Vymístění uvnitř životního světa: kulturní vymístění jako přepis významů a identit. Sociální studia. Brno: Masarykova universita, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 27-41. ISSN 1214-813X. info
 • SZALÓ, Csaba. Európai identitás a modern identitáspolitika kontextusában. Café Bábel. Budapest, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 51-63, 12 s. ISSN 1215-508X. info
 • SZALÓ, Csaba. Svádění ke kulturní asimilaci a resistence vůči ní: o dynamice sociální inkluze maďarské menšiny jižního Slovenska. In SIROVÁTKA, Tomáš. Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. Brno: Masarykova universita a Georgetown, 2004. s. 217-234, 17 s. Edice Rubikon, sv. 9. ISBN 80-210-3455-6. info
 • SZALÓ, Csaba. Sociální inkluze a předpoklad kulturní zakotvenosti politické identity občanství. Sociální studia. Brno: Masarykova universita v Brně, 2003, roč. 9, č. 1, s. 35-50, 15 s. ISSN 1212-365X. URL info
 • SZALÓ, Csaba. Etno-nostalgie versus modernita: konstrukce sociální identity menšinového maďarství. In SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 214-235, 21 s. Ediční rada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1. info
 • SZALÓ, Csaba. Sociologie formování sociálních identit. In SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 13-37, 24 s. Ediční řada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1. info
 • SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Úvod: Mozaika v re-konstrukci. In SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 3-8. Ediční řada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1. info
 • SZALÓ, Csaba a Igor (eds.) NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci. Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003. 235 s. Ediční rada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1. info
 • SZALÓ, Csaba. O propojenosti identity a legitimity v sociologii kultury. In KVASNIČKOVÁ, Adela. Paradigmy sociológie kultury. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003. s. 117-131, 14 s. ISBN 80-223-1917-1. info
 • SZALÓ, Csaba. Proces kulturní asimilace a konstrukce identity "přistěhovalců". In SIROVÁTKA, Tomáš. Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: Masarykova universita a Georgetown, 2002. s. 179-196. Rubikon, sv. 7. ISBN 80-210-2791-6. URL info
 • SZALÓ, Csaba a Tomáš KATRŇÁK. Obrat k praxi a hledisku aktérů;: Bourdieovy reprodukční strategie a formy nadvlády. Sociální studia. Fakulta sociálních studií MU Brno, 2002, roč. 8, č. 8, s. 93-101. ISSN 1212-365X. info
 • SZALÓ, Csaba a Kateřina JANKŮ. Romská emigrace do Kanady a krize sociální inkluze. In SZÉP, Attila. Rómovia v strednej Európe: Migrácia Romov zo Slovenskej, Českej a Maďarskej republiky. Bratislava: Slovenský inštitút medzinárodních študií, 2002. s. 29-79. ISBN 80-89106-03-X. info
 • SZALÓ, Csaba. A jelenkor reflexív és kritikus társadalomtudományáról. PONT. 2002, roč. 1, č. 1, s. 36-51. ISSN 1336-135X. URL info
 • SZALÓ, Csaba. Symbolická dimenze a perspektivy interpretace migrace Romů do Kanady. Zborník SIMŠ. Bratislava: Slovensky inštitut medzinárodných študií, 2001, roč. 2001, č. 1, s. 19-25. ISSN 1335-5686. info
 • SZALÓ, Csaba. Migrace romských rodin a krize sociální inkluze. Zborník SIMŠ. Bratislava: Slovensky inštitut medzinárodných študií, 2001, roč. 2001, č. 4, s. 10-19. ISSN 1335-5686. info
 • SZALÓ, Csaba. "Národnostní" politika v Maďarsku: realita a vize samosprávy menšin. In DANČÁK, Břetislav a Petr FIALA. Národnostní politika v postkomunistických zemích. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2000. s. 174-198. ISBN 8021023880. info
 • SZALÓ, Csaba. European Identity, Nationalism and the Dynamics of Identity Construction. In SZALÓ, Csaba. On European Identity: Nationalism, Culture and History. Brno: Masaryk University, 1998. s. 245-257. ISBN 80-210-1839-9. info
 • SZALÓ, Csaba. O změně osvětlení a zabarvení všech věcí: sociální konstrukce zkušeností. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1995, roč. 31, č. 3, s. 345-356. ISSN 0038-0288. URL info

27. 10. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.