Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Sociální politika a sociální práce
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení řízení zahájeno
Datum zahájení řízení 28. 4. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Youth, labour market insecurity and institutions
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D. (Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava)
Prof. Rumiana Stoilova (Bulharská Akademie věd)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 10. 2021
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (Fakulta sociálních studií MU)
Členové doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc. (Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)
prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd)
Prof. Bjørn Hvinden, Ph.D. (Oslo Metropolitan University)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.