doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra sociální politiky a sociální práce


kancelář: 5.11
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4463
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Sociální politika a sociální práce
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 4. 5. 2018
Datum ukončení řízení 1. 5. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Všude dobře, doma nejlépe? Parametry poskytování pečovatelské služby z perspektivy konceptu stárnutí v přirozeném prostředí.
Důvod pro omezení zveřejnění práce: The scholarly works filed in the Part B have already been published as articles in journals or as separate chapter in book or will be published presently.
Oponenti habilitační práce prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D. (Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity)
doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc. (Institut pro výzkum práce a rodiny, Bratislava)
doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 10. 2018 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (Fakulta sociálních studií MU)
Členové doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D. (Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity)
doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
prof. Dr. Ewa Marynowicz-Hetka (Uniwersytet Łódzki, Lodź, Polsko)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (Fakulta sociálních studií MU)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 10. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.