doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.

proděkan pro strategii a rozvoj Fakulty sociálních studií


kancelář: 4.60
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4235
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Roman Chytilek   narozený 24.2. 1976 v Brně
Pracoviště
 • katedra politologie
  Fakulta sociálních studií MU
  Joštova 10
  Brno 602 00

  Mezinárodní politologicky ústav
  Fakulta sociálních studií MU
  Joštova 10
  Brno 602 00
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2015: doc., Politologie, práce Politické strany v politickém prostoru. Rámec pro analýzu, Fakulta sociálních studií MU
 • 2007: Ph.D., politologie, disertační práce "Zkoumání většinových volebních systémů", Fakulta sociálních studií MU
 • 2007: PhDr., politologie, rigorózní práce "Zkoumání většinových volebních systémů. Systém prvního v cíli", Fakulta sociálních studií MU
 • 2003: Mgr., politologie, magisterská práce "Mikrosystémová analýza kanadské stranickopolitické soustavy", Fakulta sociálních studií MU
 • 2001: Bc., politologie-sociologie, bakalářská práce "Kanadská Reformní strana. Od čekání na vlny k prolomení vln?, Fakulta sociálních studií MU
Přehled zaměstnání
 • 2015-:docent, katedra politologie a Mezinárodní politologický ústav, Fakulta sociálních studií MU
 • 2012-2015: odborný asistent, katedra politologie a Mezinárodní politologický ústav, Fakulta sociálních studií MU
 • 2007- 2011: odborný asistent, katedra politologie a Institut pro srovnávací politologický výzkum, Fakulta sociálních studií MU
 • 2004-2007: asistent, katedra politologie a Institut pro srovnávací politologický výzkum, Fakulta sociálních studií MU
Pedagogická činnost
 • Vyučované či spoluvyučované bakalářské předměty na FSS MU:
 • POL 102 Systémy politických stran, POL 181 Metodologie politologie, POL 203 Teorie her a politické rozhodování, POL 276 Volební inženýrství,BSS 104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií,
 • Vyučované či spoluvyučované magisterské předměty na FSS MU
 • : POL 485 Volby a volební systémy, POL 565 Experimentální politologie, POL 494 Výzkumná metodologie, BSS 478 Predikční modely v bezpečnostní praxi
 • Vyučované či spoluvyučované předměty DSP na FSS MU
 • : POL025 Volební studia
Vědeckovýzkumná činnost
 • Odborný zájem: volební systémy, stranické systémy, metodologie politologie, teorie her, experimentální politologie
 • Vybrané grantové projekty:
 • 2018- Experimentální výzkum individuálních reakcí na hrozby v kyberprostoru.
 • 2017- Političtí podnikatelé: Česká republika v komparativní perspektivě.
 • 2013-2015: Experimentální výzkum rozhodování při opakované volbě: ekonomické a politologické přístupy.
 • 2013-2015: Experimentální výzkum volebního chování a rozhodování ve vysoce personalizovaných volbách.
 • 2011-2012: Politický prostor v zemích V4 (GAČR)
 • 2008: Europen Values Study (EVS), běh 2008 (poskytovatel grantu GA ČR, člen výzkumného týmu)
 • 2007: publikační grant (poskytovatel The Government of Canada, řešitel)
 • 2005 - 2010: výzkumný záměr Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích (poskytovatel grantu MŠMT, člen výzkumného týmu)
 • 2005: grant Mechanické a psychologické účinky volebních systémů (poskytovatel FRVŠ, řešitel)
Akademické stáže
 • 2019: Erasmus+ Visiting Scholar, University of Bergen
 • 2018: Erasmus+ Visiting Scholar, Ljubljana University
 • 2017: Erasmus+ Visiting Scholar, Tartu University
 • 2011: Summer School of Research Methods, University of Sao Paulo
 • 2009: Erasmus Visiting Scholar, Univ. Magdeburg
 • 2003: J.F. Kennedy Institute, Freie Univer. Berlin
Universitní aktivity
 • 2019-: proděkan pro strategický rozvoj 2015-: člen oborové rady Politologie 2011-2019: proděkan pro studium 2008-2010: akademický senát FSS 2000-2003: akademický senát FSS, místopředseda 2002-2004: akademický senát MU
Mimouniversitní aktivity
 • 2013-2016 člen hodnotícího panelu GA ČR, P408 Právo/Politické vědy
Vybrané publikace
 • CHYTILEK, Roman. Corrupt elites, pure people and double standards? Attitudes of Central European populist and mainstream political party sympathisers to systemic and individual corruption. In Jonathan Mendilow, Eric Phélippeau (eds.). Populism and Corruption : The Other Side of the Coin. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2021. s. 57-86. ISBN 978-1-83910-966-9. doi:10.4337/9781839109676.00011. informace o monografii info
 • CHYTILEK, Roman. Dva světy nebo jeden? Srovnání hodnot sympatizantů mainstreamových a populistických stran. In Rabušic, L., Kusá, Z. Chromková Manea, B., Strapcová, K. Odděleně spolu? : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. Bratislava: Slovart, 2019. s. 291-327. ISBN 978-80-556-4590-2. info
 • TÓTH, Michal a Roman CHYTILEK. Fast, frugal and correct? An experimental study on the influence of time scarcity and quantity of information on the voter decision making process. Public Choice. Springer, 2018, roč. 177, 1-2, s. 67-86. ISSN 0048-5829. doi:10.1007/s11127-018-0587-4. článek info
 • KOPEČEK, Lubomír, Vít HLOUŠEK, Roman CHYTILEK a Petra SVAČINOVÁ. Já platím, já rozhoduji! Političtí podnikatelé a jejich strany. 1. vyd. Brno: B&P Publishing, 2018. 291 s. ISBN 978-80-7485-173-5. URL info
 • CHYTILEK, Roman a Michal TÓTH. Stopping the Evil or Settling for the Lesser Evil : An Experimental Study of Costly Voting with Negative Payoffs in a TRS Electoral System. In Maturo, A., Hošková-Mayerová, Š., Soitu, D.-T., Kacprzyk, J. Recent Trends in Social Systems : Quantitative Theories and Quantitative Models. Heidelberg: Springer, 2017. s. 89-103. Studies in Systems, Decision and Control, vol. 66. ISBN 978-3-319-40583-4. doi:10.1007/978-3-319-40585-8_9. info
 • HRBKOVÁ, Lenka, Jozef ZAGRAPAN a Roman CHYTILEK. The Demand Side of Negativity and Privatization in News : Experimental Study of News Consumer Habits. In Hošková-Mayerová, Šárka; Maturo, Fabrizio; Kacprzyk, Janusz. Mathematical-Statistical Models and Qualitative Theories for Economic and Social Sciences. Cham: Springer, 2017. s. 55-69. Studies in Systems, Decision and Control. Vol 104. ISBN 978-3-319-54818-0. doi:10.1007/978-3-319-54819-7_5. URL info
 • ANDRÉ, Audrey, Sam DEPAUW, Matthew S. SHUGART a Roman CHYTILEK. Party nomination strategies in flexible-list systems : Do preference votes matter? Party Politics. London: SAGE Publications, 2017, roč. 23, č. 5, s. 589-600. ISSN 1354-0688. doi:10.1177/1354068815610974. URL info
 • HRBKOVÁ, Lenka, Roman CHYTILEK, Jozef JANOVSKÝ, Otto EIBL a Jozef ZAGRAPAN. Experimental Test of Motivated Reasoning: Attitudes towards the Czech Presidents. In Oscar G. Luengo. Political Communication in Times of Crisis. Berlin: Logos Verlag Berlin, 2016. s. 51-75. ISBN 978-3-8325-4177-4. info
 • CHYTILEK, Roman. Can (Inter-party) Politics “Disappear”? Sociální studia. Masarykova univerzita, 2016, roč. 13, č. 1, s. 23-43. ISSN 1214-813X. URL info
 • LINEK, Lukáš, Roman CHYTILEK a Otto EIBL. Obrana, akvizice či nesoutěž? Jak se měnila podoba a intenzita soutěže mezi českými stranami v letech 2006–2014? Sociologický časopis. AV ČR, Sociologický ústav, 2016, roč. 52, č. 5, s. 647-677. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2016.52.5.275. URL info
 • HRBKOVÁ, Lenka a Roman CHYTILEK. Příliš dobré kauzální argumenty na to, aby byly pravdivé? Experimentalní validita v postlacourovské době. Sociální studia. Masarykova univerzita, 2015, roč. 12/2015, č. 4, s. 7-16. ISSN 1214-813X. http://socstudia.fss.muni.cz/sites/default/files/01_Editorial_Hrbkova_Chytilek.pdf info
 • CHYTILEK, Roman, Otto EIBL, Lenka HRBKOVÁ, Jozef ZAGRAPAN a Jozef JANOVSKÝ. Vzhled jako kognitivní zkratka v politickém uvažování: Experimentální studie vlivu stereotypů na hodnocení politiků v prostředí se silnou přítomností politických témat. Sociální studia. Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 1, s. 81-108. ISSN 1214-813X. URL info
 • CHYTILEK, Roman. Politický prostor a politická témata. Studie k soutěži politických stran. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014. 203 s. Politologická řada/ svazek 48. ISBN 978-80-7325-357-8. info
 • EIBL, Otto, Roman CHYTILEK, Anna MATUŠKOVÁ, Barbora PETROVÁ, Radovan BRTNÍK, Miloš GREGOR, Lenka HRBKOVÁ, Silvia HUDÁČKOVÁ, Oto KÓŇA, Marcela KRÁLIKOVÁ, Alena MACKOVÁ, Eva PAVLOVÁ, Tomáš ŠKRHA a Michal ŽIŽLAVSKÝ. Teorie a metody politického marketingu. 1. vyd. Brno: CDK, 2012. 341 s. mimo edici. ISBN 978-80-7325-281-6. info
 • SVAČINOVÁ, Petra a Roman CHYTILEK. Office Allocation in the Czech Government and Chamber of Deputies in Light of Coalition Theory. World Political Science Review. Berkeley: Berkeley Electronic Press, 2011, roč. 7, č. 1, s. 1-30. ISSN 1935-6226. URL info
 • CHYTILEK, Roman a Otto EIBL. České politické strany v policy prostoru. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav, 2011, roč. 47, č. 1, s. 61-88. ISSN 0038-0288. info
 • HUDÁČKOVÁ, Silvia a Roman CHYTILEK. Možnosti a limity aplikácie teórií konfliktných linií v mimoeurópskom kontexte: prípad Japonska. Politologická revue. Praha: Česká společnost pro politické vědy, 2011, roč. 17, č. 1, s. 33-55. ISSN 1211-0353. info
 • MAŠKARINEC, Pavel a Roman CHYTILEK. Je možné využít Taageperova přístupu ke studiu účinků volebních systémů na jiné než národní úrovni voleb? Evropská volební studia. Brno: ISPO FSS MU, 2011, roč. 6, č. 2, s. 137-148. ISSN 1801-6545. URL info
 • SVAČINOVÁ, Petra a Roman CHYTILEK. Distribuce postů ve vládě a PS PČR z hlediska teorie koalic. Středoevropské politické studie. 2010, XII, č. 1, s. 1-21, 22 s. ISSN 1212-7817. URL info
 • STRMISKA, Maxmilián a Roman CHYTILEK. Utváření typologií politických stran a problém jejich teoretického a empirického ukotvení. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2010, roč. 17, č. 2, s. 133-145. ISSN 1211-3247. info
 • CHYTILEK, Roman. Volební průzkumy. In BALÍK, Stanislav. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 135-157. Srovnávací politologie, 12. ISBN 978-80-7325-224-3. info
 • CHYTILEK, Roman, Jakub ŠEDO, Tomáš LEBEDA a Dalibor ČALOUD. Volební systémy. 2. rozšířené. Praha: Portál, 2009. 376 s. Politologie. ISBN 978-80-7367-548-6. info
 • STRMISKA, Maxmilián, Roman CHYTILEK, Jakub ŠEDO a Otto EIBL. Volební komplexy zemí V4. Studie k pojetí víceúrovňového volebního prostoru. 1. vyd. Brno: Centrum pro strudium demokracie a kultury, 2009. 222 s. Srovnávací politologie. ISBN 978-80-7325-201-4. info
 • ŠEDO, Jakub a Roman CHYTILEK. How the Tailor of Marrakesh Suit Has Been Altered: Advantage Ratio as a Tool in Post-Communist Electoral Reforms Research. Evropská volební studia. Brno: ISPO FSS MU, 2007, roč. 2, č. 1, s. 30-62. ISSN 1801-6545. URL info
 • ŠEDO, Jakub, Věra STOJAROVÁ, Roman CHYTILEK a Lubomír KOPEČEK. Political Parties in Central and Eastern Europe: In Search of Consolidation. Stockholm: International IDEA, 2007. 133 s. Research and Dialogue with Political Parties. ISBN 978-91-85724-01-7. info
 • HLOUŠEK, Vít a Roman CHYTILEK. Parties, Elections and Democratic Consolidation in Central Europe. In HLOUŠEK, Vít a Roman CHYTILEK. Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries. 1. vyd. Brno: CDK & ISPO, 2007. s. 7-10. Comparative Political Science, Vol. 7. ISBN 978-80-7325-116-1. info
 • EIBL, Otto a Roman CHYTILEK. Conclusion. In HLOUŠEK, Vít a Roman CHYTILEK. Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries. 1. vyd. Brno: CDK & ISPO, 2007. s. 170-180. Comparative Political Science, Vol. 7. ISBN 978-80-7325-116-1. info
 • CHYTILEK, Roman a Jakub ŠEDO. Party System Stability and Territorial Patterns of Electoral Competition in the Czech Republic. In HLOUŠEK, Vít a Roman CHYTILEK. Parliamentary Elections and Party Landscape in the Visegrád Group Countries. 1. vyd. Brno: CDK & ISPO, 2007. s. 23-35. Comparative Political Science, Vol. 7. ISBN 978-80-7325-116-1. info
 • CHYTILEK, Roman. Between the Macro and Micro Duvergerian Agendas. In STRMISKA, Maxmilián, Roman CHYTILEK a Nikola HYNEK. Federalism and Multi-level Polity:The Canadian Case. Brno: Mgr. Anton Pasienka/AP, 2007. s. 33-68. Vol. 3. ISBN 80-902652-9-4. info
 • STRMISKA, Maxmilián, Roman CHYTILEK a Nikola HYNEK. Federalism and Multi-Level Polity: The Canadian Case. Brno: Anton Pasienka, 2007. 119 s. mimo edici. ISBN 80-902652-9-4. info
 • KOPEČEK, Lubomír a Roman CHYTILEK. Slovakia. In Harper, F. J. (ed.): Trade Unions of the World. London: John Harper Publishing, 2005. s. 303 - 305. 6th edition. ISBN 0-9543811-5-7. info

24. 2. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.