Mezinárodní vztahy a evropská politika

The Power of Knowledge.

Popis oboru

Tento obor není nabízen v českém jazyce

Obor Mezinárodní vztahy a evropská politika seznamuje studenty se základními otázkami mezinárodních vztahů a evropských studií. Důraz je kladen na teorii mezinárodních vztahů a teorií evropské integrace. K oblastem, jež tvoří podstatnou součást výuky, náleží dějiny mezinárodních vztahů, dějiny Evropy, zahraniční politika vybraných aktérů, bezpečnostní aspekty mezinárodních vztahů a energetická bezpečnost. Studenti se dále profilují v rámci výběrových předmětů zaměřených na konkrétní problémy mezinárodních vztahů a organizací a na zahraniční politiku vybraných zemí a regionů.

Úspěšný absolvent je schopen

  • porozumět teoriím mezinárodních vztahů;
  • porozumět dějinám mezinárodních vztahů dějinám Evropy. Dokázat popsat hlavní trendy jejich vývoje;
  • charakterizovat hlavní dimenze mezinárodní vztahů (ekonomickou, bezpečnostní, právní), jejich klíčové aspekty a vztahy mezi nimi;
  • analyzovat zahraniční politiku států a evropskou politiku;
  • orientovat se v základní metodologii mezinárodních vztahů.

„Studovat FSS jsem se rozhodl proto, že jako jedna z mála fakult v republice nabízela možnost kombinovat taková studia, která mě zajímala. Přihlášek na fakultu jsem měl ale více, protože téměř všechny oborové kombinace mě zajímaly. A právě to obrovské množství příležitostí se stalo charakteristickým pro mé studium. Fakultní časopis, rádio, dělal jsem zpravodaje z fakultního senátu, začal jsem natáčet dokumenty (které mě, mimochodem, dnes živí)… A v neposlední řadě jsem potkal ohromné množství skvělých lidí, mezi jinými také mojí budoucí manželku. Možná jsem neměl úplně čas na dostatek spánku, ale to rozhodně nelituji“

Miroslav Vlček Miroslav Vlček

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru Mezinárodní vztahy a evropská politika se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí, zejména na analytických pracovištích, ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách, v aparátu politických stran či v žurnalistických profesích.

Významný prostor pro absolventy tohoto oboru představuje pracovní uplatnění ve státní správě a v diplomatických službách, zvláště pak na půdě mezinárodních organizací.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk angličtina

Absolventi fakulty v číslech

81 %

absolventů by znovu studovalo na MU

74 %

absolventů si našlo práci snadno

24 400 Kč

je průměrný nástupní plat

Jitka Fürst

„Při studiu mě bavila docela velká volnost, kterou jsme měli ve výběru předmětů, sestavení rozvrhů a vlastním směrování studia. Bavilo mě psát povinné eseje a přemýšlet o tom, co nás učí, seznamovat se s novými věcmi a objevovat svět najednou mnohem větší než na gymnáziu. Na praxi mě to připravilo velmi dobře.
Už během školy jsme měli několik oborových stáží, takže se člověk dostal do různých prostředí a viděl, jak to vše funguje v praxi,
a mohl s tím konfrontovat poznatky ze školy.“

Jitka Fürst
ředitelka rádia Evropa 2

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Mezinárodní vztahy a evropská politika


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Přijímací řízení probíhá na základě posouzení dokumentů a pohovoru s uchazeči. Dokumenty: cover letter of 500 words essay - 1,500-word essay on an international world's policy topic of your own choice secondary school certificate and overall results (if applicable) proof of English ID or passport copy

Kritéria hodnocení

Přijímací komise hodnotí materiály uchazečů a pohovory s nimi do maximální hodnoty 100 bodů. Podmínkou přijetí je minimální zisk 60 bodů.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://irep.fss.muni.cz/

Podejte přihlášku