Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Zajímá vás český jazyk a literatura a chcete si prohloubit jejich znalosti? Baví vás práce s dětmi a mladými lidmi a chtěli byste učit na základní nebo střední škole? Uvažovali jste o práci asistenta pedagoga nebo byste chtěli působit v kulturní instituci, v níž se vyžaduje odborné vzdělání v českém jazyce a literatuře? Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity získáte potřebné znalosti, které si také vyzkoušíte. Postupně se u nás seznámíte se základními jazykovými a literárními disciplínami a naučíte se pracovat s textem. Po absolvování studia dokážete například provést jazykovou analýzu a korekturu textu, zvládnete také jeho literárněvědné hodnocení a interpretaci. Velký důraz klademe na praktický rozměr studia, a proto již v bakalářském studiu zařazujeme povinnou praxi na školách.

Bakalářský studijní program vás vhodně připraví i na studium našich navazujících magisterských programů a umožní vám stát se plnohodnotným a všestranně připraveným učitelem českého jazyka a literatury na všech úrovních škol. Budete ale také připraveni pokračovat v odborném studiu českého jazyka a literatury, ve studiu žurnalistiky nebo jiných oblastí. 

Čekají na vás přednášky a semináře významných českých a zahraničních vědců, českých spisovatelů nebo odborníků ze školské praxe, literární exkurze či exkurze do kulturních institucí. Studovat budete v moderně vybavených učebnách a v nové Ústřední knihovně Pedagogické fakulty MUNI.

Už během studia se můžete zapojit do aktuálních výzkumů katedry českého jazyka a literatury, účastnit se studentské vědecké konference nebo různých kulturních akcí. Vřele doporučujeme účast na autorských čteních.

Velmi podporujeme výjezdy studentů do zahraničí v podobě studijních pobytů na univerzitách nebo pracovních stáží (v rámci programu Erasmus +). Nabízíme vám možnost studovat a získávat potřebný rozhled na jedenácti partnerských vysokých školách v Evropě a získávat cenné zkušenosti na zahraničních pracovních stážích, např. v České škole bez hranic v Londýně, Paříži, Dublinu, Bruselu a v jiných organizacích.

Je studium programu pro vás?

Rozhodujete se mezi několika blízkými typy studia?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Jste ochotni systematicky studovat teorii českého jazyka a literatury a zároveň se věnovat výukové praxi?
  • Věnujete se aktivně četbě literatury?
  • Myslíte si, že budete v praxi schopni efektivně a asertivně komunikovat s dětmi a jejich rodiči?

„Charakter člověka se odhaluje při řeči. (Menandros)“

Praxe

Jako budoucí asistenti učitelů českého jazyka a literatury se již během studia seznámíte s konkrétními vyučovacími metodami a principy, získáte základní didaktické dovednosti, které si ověříte přímo ve školské praxi. 

Naši studenti procházejí tzv. reflektovanou pedagogickou praxí na základních nebo středních školách pod vedením učitelů českého jazyka a literatury. Praxe probíhají ve 3.–5. semestru studia. Spolupracujeme zejména s vybranými fakultními školami v Brně a blízkém okolí.  Během praxe se seznámíte s chodem školy, budete mít možnost sledovat výuku češtiny vedenou zkušeným učitelem, sami si ji vyzkoušíte a získáte také cennou zpětnou vazbu.

Systém praxí je nastaven tak, aby vás nejdříve v bakalářském studiu připravil na zvládnutí role asistenta pedagoga a následně na roli učitele českého jazyka a literatury v navazujícím magisterském studiu.

Chcete vědět víc?

http://www.ped.muni.cz/

http://www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/cesky-jazyk/o-katedre

Uplatnění absolventů

Jako absolventi našeho bakalářského programu získáte kvalifikaci pro práci asistenta pedagoga. Dále můžete působit jako pracovník v kulturních institucích vyžadujících vzdělání v českém jazyce a literatuře (jazykový poradce v rozhlase a televizi, v divadle apod.), jako redaktor nebo jazykový korektor, ale také jako instruktor ve střediscích volného času, vychovatel v domovech mládeže či družinách.

Vedle této profesní dráhy se můžete vydat i cestou dalšího studia a pokračovat v navazujícím magisterském studiu a stát se tak plnohodnotnými učiteli.

„Na bakalářské studium češtiny nás nastoupilo několik desítek. Trochu jsem se bál, že budu jen mrňavé kolečko s univerzitním číslem ve velkém stroji. Pro vyučující na brněnské pedagogické fakultě jsem ale jen kolečko nikdy nebyl. Vždycky je zajímaly mé názory, pečlivě oceňovali i kritizovali mé studium a nakonec z vyjukaného maturanta dokázali udělat nejen češtináře, ale i samostatnou osobnost.“

Ondřej Pechník Ondřej Pechník
student navazujícího magisterského oboru

Možnosti studia

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty


Kombinace s programy z Fakulty sportovních studií


Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Sdružené studium

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil.

Konzultant programu

e‑mail:

Petra Rozbořilová

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.