Vše, co jste chtěli vědět o přijímacím řízení na FSS

Vše o přijímacím řízení se dozvíte na Dni otevřených dveří. Pokud byste však měli další otázky týkající se podávání přihlášek ke studiu, termínů a dalších náležitostí, můžete se podívat na náš stručný přehled. Anebo nás přímo kontaktujte.

Přijímačky na FSS od A do Z

Seznamte se s procesem výběru oboru, s podáváním přihlášky a s volbou přijímací zkoušky. V krátkém videu vám řekneme ty nejdůležitější informace.

Zeptejte se studijního oddělení 

Pokud byste měli další dotazy ohledně přijímacího řízení, obraťte se na nás přímo pomocí mailu: prijim@fss.muni.cz. Naše referentka ze studijního oddělení Gabriela Braunerová vám na něj co nejdříve odpoví.

Jak na SCIO testy ZSV a OSP

9:30 - 10:00, 10:00 - 10:30, 12:00 - 12:30, 12:30 - 13:00

Přednáška studijního oddělení fakulty a zástupců SCIO vám odpoví na všechny otázky, které vás ohledně přijímacího řízení napadají, a dají vám doporučení, jak vše zvládnout.

Kompletní informace o přijímacím řízení Jak se přihlásit – krok za krokem

Dejte nám vědět, jak se Vám Dny otevřených dveří líbily

Jak si podat přihlášku na FSS

Chcete být připraveni? Vyzkoušejte si přijímačky z předešlých let

Nejčastější otázky k přijímacímu řízení a přihláškám

Většina dotazů našich uchazečů a uchazeček se týká přihlašování a procesu přijímacího řízení na FSS. Níže máte uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy. Prostudujte si však zejména webovou stránku věnovanou Přijímacímu řízení, kde naleznete vysvětlení základních pojmů, důležité termíny, jak probíhá přijímací řízení, jaké přijímací testy máte na výběr, nebo jaké jsou možnosti přijetí bez přijímacího řízení. Jak se na FSS přihlásit, jak probíhají zkoušky a celý proces až do zápisu studia najdete na této přehledné stránce.

Přihlášky

Jak přesně fungují kombinace studijních programů a preference?
V rámci svého studia se můžete rozhodnout, zda studovat pouze jeden studijní program (jednooborové studium), nebo ho doplníte o tzv. vedlejší studijní program (sdružené studium). Příklad: Buď se rozhodnete studovat program Mezinárodní vztahy jako jednooborový nebo v rámci sdruženého studia budete studovat Mezinárodní vztahy v kombinaci s Politologií. Všechny studijní programy na FSS lze kombinovat. A můžete kombinovat také studijní programy FSS s další nabídkou fakult na MUNI.

Preference pak znamená to, že u vámi zvoleného hlavního studijního programu můžete v přihlášce uvést až 3 preference, jak byste jej chtěl studovat. Příklad: Vybral jste si Mezinárodní vztahy jako hlavní studijní program a vaše preference studia tohoto studijního programu jsou: 1. Mezinárodní vztahy (jednooborové studium); 2. Mezinárodní vztahy (hlavní) – Politologie (vedlejší); 3. Mezinárodní vztahy (hlavní) - Mediální studia a žurnalistika (vedlejší). Pozor: Vždy jde o preference k jednomu hlavnímu studijnímu programu, který jste si vybral. Pokud byste chtěl zkusit také jiný studijní program jako hlavní, je nutné založit další přihlášku ke studiu.
Pro další informace doporučujeme prostudovat tuto stránku.

Jak je to s uvedením preferencí na přihlášce ke studiu. Pokud se mi podaří uspět u všech tří preferencí, na kterou z nich jsem přijat?
Pokud uspěje u všech tří preferencí, jste přijat automaticky na tu první. Proto na volbě preferencí opravdu záleží. Pokud byste nebyl přijat na první preferenci, ale uspěl byste u druhé a třetí, jste automaticky přijat na druhou preferenci.

Kolik stojí e-přihláška na studijní program Sociologie?
E-přihláška na všechny studijní programy na FSS stojí 450 Kč.

Pokud se hlásím do více studijních programů a chci je studovat jako jednooborové, musím si podat více přihlášek nebo stačí jen jedna.
Na každé jednooborové studium je potřeba si podat přihlášku zvlášť. U každé z této přihlášek pak máte znovu možnost uvést až 3 preference. 

Jak to funguje s kombinacemi a preferencemi na ostatních fakultách MUNI? Výběr hlavního studijního programu a možnost zvolit si až 3 preference, v jakých byste chtěl daný studijní program studovat, lze na všech fakultách MU. Studijní programy můžete také kombinovat napříč fakultami MU. 

Kolik preferencí je možné mít v rámci jedné přihlášky a musím je využít všechny?
Až 3 preference. Nemusíte je využít všechny, nicméně uvedením preferencí zvyšujete svou možnost na přijetí. 

Kde je možné podat přihlášku?
Přihláška do bakalářského studia je zde a pro magisterské studium ji naleznete zde.

Přijímací řízení

Jaké testy si mohu vybrat?
V rámci přijímacího řízení si můžete vybrat ze dvou variant: buď testy od společnosti SCIO (ZSV + OSP) nebo pouze ZSV + TSP (které jsou pořádané MU). Vždy tedy musíte absolvovat ZSV, k tomu si poté můžete vybrat, jestli OSP u společnosti SCIO nebo TSP pořádaný na MU.
Pro další informace doporučujeme prostudovat stránku na našem webu věnovanou Přijímacímu řízení.

Jaký je rozdíl/výhoda SCIO oproti TSP? Dají se SCIO použít i na jiných fakultách?
S testy SCIO se můžete setkat kromě FSS také na ESF, FI nebo na PřF. Na ostatních fakultách budete absolvovat TSP. Výhoda SCIO je podle nás ta, že test si můžete zopakovat vícekrát. TSP lze napsat pouze jednou.

Je možné absolvovat test SCIO, když ještě nemám podanou přihlášku? A pak až zpětně podat přihlášku a doložit výsledek zkoušky.
Ano.

Vzhľadom na to, že prvé decembrové (prosincové) skúšky budú online rátajú sa rovnako ako tie písomné?
Ano, počítají se stejně jako prezenční. Více zde

Pokud si vyberu SCIO, kolik mám pokusů - platí se každý zvlášť? Je možné psát SCIO i TSP?
Termíny, které FSS uznává najdete zde. Za každý termín se platí. Ano, lze absolvovat jak OSP, tak i TSP, avšak variantu přijímací zkoušky si volíte již na přihlášce (nemůžete se tedy rozhodnout až po absolvování TSP v dubnu, že chcete, aby se počítala kombinace TSP+ZSV).

Kde najdu příklady testů OSP?
Ukázky testů TSP, OSP a ZSV z předešlých let najdete na našem webu zde.

Jak je to přijetím bez přijímacích zkoušek?
Podmínky pro přijetí bez přijímacích zkoušek na FSS. Varianta přijetí na základě prospěchu není na FSS možná.

Ako to bude tento rok s prípravakmi na prijímacie skúšky, budú online?
Pokud jde o přípravu na testy SCIO, doporučujeme sledovat stránky SCIO a řídit se podle jejich pokynů.

Je možné kombinovat výsledky SCIO z různých termínů? 
Ano, počítá se vám nejlepší dosažený výsledek z absolvovaných testů.

Uznáváte slovenské SCIO testy? 
Absolvovat musíte českou verzi SCIO testů, slovenská nebude uznána.

Jak to funguje s kombinacemi u kombinacemi studijních programů - z čeho se pak dělají přijímačky? 
Ať už se hlásíte na jednooborové studium nebo na sdružené, přijímací zkoušky jsou vždy stejné – buď SCIO (ZSV + OSP) nebo ZSV od SCIO + TSP.

Lze někde dohledat, jaké mají výsledky ze SCIO testů studenti, kteří jsou přijati na jednotlivé obory? 
Ano, lze, přikládáme odkaz.

Jaké obory společenských věd prosím převažují u přijímaček ze ZSV? 
ZSV se skládají ze tří částí: Člověk a společnost (úlohy z psychologie, sociologie, filozofie), Stát a právo (politologie a právo), Hospodářství a svět (ekonomie, evropská integrace a moderní dějiny od 1848 do současnosti s důrazem na české a světové dějiny v kontextu mezinárodních vztahů). Více na stránkách SCIO.
Lze započítat výsledky TSP z jiné fakulty, nebo je musím psát znovu.
TSP píšete pouze jednou a jejich výsledek se vám počítá na všechny fakulty, na které se hlásíte.

Je rozdílná šance přijetí z hlediska konkrétního programu v jednooborovém a sdruženém studiu? (Např. je možné, že se nedostanu na sociologii jednooborově, ale dostanu se na sociologii s něčím spojenou?)
Vždy záleží na tom, jaký je zájem o daný jednoobor nebo danou kombinaci. Doporučuji prostudovat výsledky z minulých let.

Jsou nějaké bonifikace k přijímacím zkouškám - například za jazykové certifikáty? Na jaké obory se vztahují? 
Žádné bonifikace k přijímacím zkouškám nejsou. Certifikát se vám ale může hodit při studiu.
Výsledky SCIO se vám automaticky pošlou nebo musím ještě něco udělat? 
SCIO automaticky posílá všechny výsledky k nám. Testy můžete absolvovat i před podáním přihlášky, všechny vaše výsledky jsou zachovány ve SCIO, které nám je zašle.

Dobrý den, můžu se zeptat kdy budou probíhat přijímačky na MUNI (testy TSP)?
TSP se budou konat 24. – 25. dubna 2021.

Při posílání přihlášek se musí vybírat mezi OSP a TSP? 
Ano.

V jakém poměru se vypočítají body za dosažený percentil za ZSV a za OSP? 
ZSV má 60% váhu, OSP/TSP 40%.

Studium

Jaké jsou podmínky pro mezifakultní studium na FSS+FF, v případě že program na FSS (BSS) je vedlejší? Jak se liší podávání přihlášky? Na co je třeba dát si pozor?
Pokud bude BSS jako vedlejší, budete pravděpodobně podávat přihlášku na FF. V tomto případě musíte splnit podmínky pro přijímací řízení na FF (TSP) a zároveň na FSS (+ ZSV).

Je problém s kombinováním programů mezi fakultami?
Problém to není, jen si musíte rozmyslet, co bude váš hlavní program a kde tedy podáte přihlášku (viz otázka výše).

Když volím kombinaci studijních programů znamená to, že se mi zmenší objem hodin nebo to znamená, že mám dvojnásobný počet hodin?
Počet kreditů, které je třeba získat v rámci celého studia je u jednooborového i sdruženého studia stejný. V případě sdruženého studia se vám spojí dva studijní programy (například Mediální studia a žurnalistika a Mezinárodní vztahy). V tomto případě se vám na každém programu zmenší objem hodin. Bakalářskou práci píšete pouze jednu (na hlavním studijním programu), avšak absolvujete státnice na obou programech. Titul Bc. máte pouze jeden a ve svém diplomu máte uvedeny oba studijní programy.

Je možné dohledat studijní plány sdruženého studia? Informace je možné najít zde.

Jsou u žurnalistiky, psychologie a bezpečnostních a strategických studií oborové testy případně ústní pohovor? 
Oborové zkoušky ani pohovor na FSS nejsou. Pouze ZSV + OSP/TSP.

Znamená studium dvou programů to, že člověk získá dva tituly?
Pokud budete studovat dvě jednooborová studia – čekají vás dvě bakalářské práce a dva Bc. tituly. Pokud budete studovat v tzv. sdruženém studium, budete psát pouze jednu bakalářskou práci, absolvujete státnice na obou programech a dostane diplom s titulem Bc., kde budete mít uvedeny oba studijní programy.
Rozdíl: V rámci jednooborového studia musí student absolvovat 180 kreditů za 3 roky, v rámci sdruženého studia se mu tyto kredity rozdělí mezi dva programy (120 kreditů hlavní studijní program, 60 kreditů vedlejší studijní program). Proto po dokončení sdruženého studia nezíská dva Bc. tituly, ale diplom s Bc. titulem, kde jsou uvedeny oba studijní programy. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.