Navazující magisterské studium

Vítáme i bakaláře z jiných fakult a univerzit

Co můžete studovat?

Dotazy a informace k přijímacímu řízení


Kontakty na studijní oddělení

telefon: 549 49 1919
e‑mail: