Navazující magisterské studium

Vítáme i bakaláře z jiných fakult a univerzit

Postup pro online zápis a tzv. ztotožnění naleznete pod odkazem zde.

Co můžete studovat?

Magisterské navazující prezenční studium  

Magisterské navazující kombinované studium  

Dotazy a informace k přijímacímu řízení


Kontakty na studijní oddělení

telefon: 549 49 1919
e‑mail: